Działki zabudowane szklarniami

802 666,67

Chodybki, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Karol Szczygiecki

Kancelaria Komornicza nr V w Kaliszu

62-800 Kalisz ul. Kazimierzowska 6/10 II p.

tel. 0-62 501-63-14, 507 961078

GKm 113/20 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiących jeden obszarowy kompleks szklarni Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Karol Szczygiecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

w gmachu Sądu Rejonowego w Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 w sali nr 122, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiących jeden obszarowy kompleks szklarniami, , położony: 62-840 Koźminek, Chodybki, składający się z:

 

– działki nr 303 i 304/2 o pow. 0,6483 ha dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: KZ1A/000xxxxx/1

– działki nr 302 o pow, 0,8300 ha dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/000xxxxx/8. łączna powierzchnia – 1,4783 ha.

 

Nieruchomość zabudowana szklarniami zespolonymi (powstałymi w latach 2001-2006) związanymi z produkcją ogrodniczą.

 

Suma oszacowania wynosi 1 204 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 802 666,67 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 120 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 68 10202212 0000 5802 0334 8893 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika w Kaliszu przy ul. Kazimierzowskiej 6 w pok. 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

802 666,67 zł

Powierzchnia

14783 m2

Powierzchnia działki

14783 m2

Lokalizacja

Chodybki, kaliski, wielkopolskie

Przeznaczenie gruntu

rolny

Media

w drodze

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Sprzedaż przedsiębiorstwa- grunty i budynki

Moskorzyn, polkowicki, dolnośląskie
1 396 342,00 m2 | działka: 1 396 342,00 m2
licytacja: 15.03.2024
8 638 418,00

Cegielnia wraz z gruntami i zabudową

Kolosy, kazimierski, świętokrzyskie
144 257,00 m2 | działka: 144 257,00 m2
licytacja: 04.03.2024
2 610 902,25

Działka: ul. Powstańców Warszawy ,96-500 Sochaczew

Powstańców Warszawy, Sochaczew, sochaczewski, mazowieckie
7 083,00 m2 | działka: 7 083,00 m2
licytacja: 29.02.2024
161 148,75

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Zawadówka, chełmski, lubelskie
4 247,00 m2 | działka: 4 247,00 m2
licytacja: 08.11.2023
126 652,67

Piękna działka ze stawem i domem jednorodzinnym

Chojny, włocławski, kujawsko-pomorskie
162 900,00 m2 | działka: 162 900,00 m2
licytacja: 05.12.2023
865 447,50

Dwie działki rolne- Licytacja

Pieczyska, wieruszowski, łódzkie
7 761,00 m2 | działka: 7 761,00 m2
licytacja: 17.11.2023
87 933,33

Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

Łask, łaski, łódzkie
15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
licytacja: 17.10.2023
620 500,00