Działki przemysłowe z zabudową

237 266,67

Płock, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Tomasz Peda

Kancelaria Komornicza nr VI w Płocku

09-402 Płock ul.Kościuszki 3

tel. 24 262-24-30

GKm 21/23

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Peda na podstawie art. 984 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

na portalu s://e-licytacje.komornik,pl/ rozpocznie się

 

DRUGA licytacja

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, położonej w Płocku przy ul. Kostrogaj, obręb 0005, Kostrogaj Przemysłowy, powiat m. Płock, woj. mazowieckie, oznaczonej w ew. gruntów nr 82/6 i 83/22 o łącznej pow. 2 291 m2, zabudowanej budynkami:

1.budynkiem biurowo-usługowym z roku 1975, remontowanym, częściowo zdegradowanym, o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym pow. zab. 186 m2, o pow. uż. 132,90 m2,

2. wiatą magazynową z roku 1975, o konstrukcji stalowej, ściany i dach obłożone blachą trapezową, jednokondygnacyjną, pow. zab. 81 m2 – wiata skorodowana, przeznaczona do rozbiórki – nie podlega wycenie.

 

Wg MPZP/SUiKZP miasta Płocka nieruchomość położona na obszarach o dominującej funkcji produkcyjno-usługowej. Stan prawny uregulowany w księdze wieczystej nr KW PL1P/000xxxx/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Właściciel gruntu: udział 1/1 Skarb Państwa – reprezentowany przez Prezydenta Miasta Płocka.

 

Licytacja odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu …………… o godz. 14:00.

 

Suma oszacowania wynosi 355.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 237 266,67zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35.590,00zł. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywołania z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 85 20300045 1110 0000 0203 0240 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Licytant obowiązany jest także złożyć oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wyłączenia go od udziału w przetargu.

 

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy albo osoba uprawniona do działania w imieniu osoby prawnej obowiązana jest także złożyć oświadczenie, że występuje w imieniu osoby trzeciej i załączyć elektroniczne kopie dokumentów bez poświadczenia.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 06:00 do godz. 22:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/123/8/PMBO

Cena

237 266,67 zł

Powierzchnia

2291 m2

Powierzchnia działki

2291 m2

Lokalizacja

Kostrogaj, Płock, Płock, mazowieckie

Przeznaczenie gruntu

inwestycyjny

Dane dodatkowe

ogrodzenie, MPZP

Media

na działce

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

grunt w użytkowaniu wieczystym

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki

Dwie działki rolne- Licytacja

Pieczyska, wieruszowski, łódzkie
7 761,00 m2 | działka: 7 761,00 m2
licytacja: 17.11.2023
87 933,33
Działki

Udział 1/2: Działka rolna Warszawice, 08-443

Warszawice, otwocki, mazowieckie
21 600,00 m2 | działka: 21 600,00 m2
licytacja: 20.06.2024
182 537,25
Działki

Grunty inwestycyjny

Poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00
Działki

Działka niezabudowana- LICYTACJA

Ściegiennego, Radomsko, radomaszczański, łódzkie
5 978,00 m2 | działka: 5 978,00 m2
148 000,00
Działki Nieruchomości przemysłowe

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50
Działki

Działki rolne – Goraj

Goraj, biłgorajski, lubelskie
2 600,00 m2 | działka: 2 600,00 m2
licytacja: 09.07.2024
3 975,00
Działki

Działka niezabudowana- LICYTACJA

Stara Zbelutka, kielecki, świętokrzyskie
15 900,00 m2 | działka: 15 900,00 m2
101 810,00
Działki Lokale użytkowe

Działka zabudowana byłą piekarnią

Piekary, średzki, dolnośląskie
3 000,00 m2 | działka: 3 000,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
94 219,33
Działki

Działka: 22-550 Werbkowice

Kopernika, Werbkowice, hrubieszowski, lubelskie
7 662,00 m2 | działka: 7 662,00 m2
licytacja: 21.06.2024
55 200,00