Łowisko, 23ha lasów, budynki pod agroturystykę

18 777 510,00

Coniew, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Paweł Kowalczyk

Kancelaria Komornicza nr X w Piasecznie

05-500 Piaseczno ul. Tadeusza Kościuszki 27a/3

tel. (022)750-24-07

Km 136/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Paweł Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 26-06-2024r. o godz. 09:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki Tadeusza 14 w sali nr 210 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, dz. nr ew. 662/1 i 664 w obrębie 0010 Coniew, gm. Góra Kalwaria, o łącznej powierzchni 23,84 ha

położonej: 05-530 Góra Kalwaria, Coniew, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA5M/00xxxxx/6

 

Suma oszacowania wynosi 25 036 680,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 777 510,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 503 668,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. ą Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XV O/Warszawa 36 1020 1156 0000 7102 0048 2091 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, dz. nr ew. 662/1 i 664 w obrębie 0010 Coniew, gm. Góra Kalwaria, o łącznej pow. 23,84 ha, położonej: 05-530 Góra Kalwaria, Coniew, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA5M/00xxxxx/6.

Działka ewidencyjna nr 662/1 w kształcie wydłużonego trójkąta – klina, od północy graniczy z rzeką Czarną, od południa z drogą gminną (dz. ewid. 663), od wschodu z sąsiednim gospodarstwem rybnym, od zachodu z lasem. Działka zewidencjonowana jako grunt o pow. 9,94ha, w którego skład wchodzą sad (S-RV) – pow. 0,80 ha, las (LSV) – 7,95 ha i grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws) – 1,19 ha.

 

Działka ewidencyjna nr 664 w kształcie trójkąta, od północy graniczy z drogą gminną (dz. ewid. 663), z pozostałych kierunków świata z kompleksami leśnymi. Działka zewidencjonowana jako grunt o powierzchni 13,90ha, w którego skład wchodzą las (LsV) – pow. 13,83 ha i grunt pod rowem (W) – pow. 0,07 ha. Przedmiotowa nieruchomość stanowi niejednorodny pod względem sposobu użytkowania i zagospodarowania kompleks. Sąsiedztwo stanowią pojedyncze budynki jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej, tereny stawów oraz tereny leśne. Dojazd do nieruchomości możliwy drogą krajową nr 79 z Góry Kalwarii w kierunku południowym następnie drogą gminną w kierunku zachodnim. Działki położone przy drodze asfaltowej, oświetlonej, bez zorganizowanych ciągów pieszych. Działka ewidencyjna nr 664 niemal w całości zewidencjonowana jest jako las. Małą powierzchnię stanowi grunt pod rowem. Oddziały leśne zgodne z załączonymi wypisami z planu urządzenia lasu. Działka ewidencyjna nr 662/1 w znacznej części zagospodarowana – znajdują się na niej skarpy, przydomowa oczyszczalnia ścieków, instalacja fotowoltaiczna 15 kV, linia SN z transformatorem, wjazd z drogi gminnej do zabudowań, drzewka owocowe, nasadzenia drzew i krzewów, ogrodzenie głęboko wkopanego w ziemię, przepust/zrzut wody, mury oporowych, tamy, zastawy, ściany oporowe pomiędzy stawami, konstrukcje betonowe -łowiska wędkarskie. Wokół zabudowań drenaż wód opadowych. 1 Na nieruchomości media: woda – ujęcie własne, kanalizacja – 2-stopniowa ekologiczna oczyszczalnia ścieków, energia elektryczna NN i c.o. i c.w. piec olejowy własny. Nadto na nieruchomości posadowiony budynek mieszkalny z niezakończonym procesem budowlanym i budynek gospodarczy z częścią mieszkalną.

 

Budynek mieszkalny rezydencjonalny jednorodzinny wolnostojący piętrowy, podpiwniczony realizowany na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 128/97 z dnia 05.02.1997r. – stan surowy otwarty z częścią instalacji. Przyjęto powierzchnię użytkową na poziomie 815,27 m2, w tym parter 291,81m2, piętro 231,65m2 i piwnice 291,81m2.

 

Budynek gospodarczo – mieszkalny wolnostojący parterowy z poddaszem użytkowym nie podpiwniczony realizowany na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 128/97 z dnia 05.02.1997r. Budynek zamieszkały. Przyjęto powierzchnię użytkową na poziomie 211,89 m2, w tym parter 124,83m2 i piętro 87,06m2. Budynek wykończony w standardzie dobrym. W łazience na parterze zorganizowana kotłownia – piec olejowy dwufunkcyjny z zasobnikiem na ciepłą wodę. Komplet Instalacji rozprowadzony w budynku. Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie ma uchwalonego aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Góra Kalwaria – zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Górze Kalwarii nr LVIlI/63 5/2014 z dnia 27.06.2014r. przedmiot czynności położony jest na terenie sklasyfikowanym jako: dz. ewid. 664 oraz 662/1 bez gruntów pod stawami i budynkami-tereny istniejących lasów, fragment dz. ewid. 662/1 pod stawami oraz pod budynkami -tereny zieleni urządzonej oraz tereny dolin rzecznych i skarpy Wisły, z uwagą, że tereny pod stawami oraz do skraju skarpy przy budynkach są zagrożone powodzią od rzeki Czarnej. W zdecydowanej większości są tereny wyłączone spod zabudowy lub z wyraźnymi ograniczeniami w zabudowie. Zgodnie z ze Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Góra Kalwaria – zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Górze Kalwarii nr LVIIl/635/2014 z dnia 27.06.2014r. główne przeznaczenie nieruchomości – teren lasu i zieleni urządzonej oraz terenów dolin rzecznych.

 

Występuje rozbieżność w powierzchni ujawnionej w KW i ewidencji gruntów – na potrzeby czynności przyjęto powierzchnię 238.400 m2 z ewidencji gruntów, jako podstawy wpisu do księdze wieczystej. Nieruchomość (dz. ew. nr 662/1 oraz 664) posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – działki ewidencyjnej nr 663 będąca drogą gminną. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszki Tadeusza 14 w informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Sygnatura akt sądowych: I Co 1588/19.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/7/1/PPCF

Cena

18 777 510,00 zł

Powierzchnia

236700 m2

Powierzchnia działki

236700 m2

Numer działki

662/1, 664

Data licytacji

26.06.2024

Lokalizacja

Coniew, piaseczyński, mazowieckie

Liczba pięter

1

Stan

stan surowy

Przeznaczenie gruntu

rolno-budowlany

Dane dodatkowe

regularny kształt, MPZP

Media

prąd, woda, szambo

Dojazd

droga wewnętrzna

Forma własności

własność

Typ

ośrodek wypoczynkowy

Ilość pokoi/miejsc noclegowych

10

Struktura

budynek główny

Dostęp do drogi

nieutwardzony

Dodatkowe

parking, teren rekreacyjny, dostęp do jeziora/morza

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki

Działki, 97-532 Borzykówka

Borzykówka, radomszczański, łódzkie
128 916,00 m2 | działka: 128 916,00 m2
licytacja: 22.05.2024
243 640,00
Działki

Piękna działka ze stawem i domem jednorodzinnym

Chojny, włocławski, kujawsko-pomorskie
162 900,00 m2 | działka: 162 900,00 m2
licytacja: 05.12.2023
865 447,50
Hotele i turystyka

Działający hotel ***

Rudnik, myślenicki, małopolskie
4 943,44 m2 | działka: 6 138,00 m2
 
gotowy
6 296 883,75
Działki

Działki pod zabudowę jednorodzinną

Korczaka, Radzymin, wołomiński, mazowieckie
7 541,00 m2 | działka: 7 541,00 m2
968 035,00
Hotele i turystyka

Hotel 4*, położony w pięknej okolicy

Stefana Żeromskiego, Wieliczka, wielicki, małopolskie
12 935,00 m2 | działka: 8 245,00 m2
 
gotowy
licytacja: 22.05.2024
11 172 000,00
Działki

Grunty inwestycyjny

Poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00
Hotele i turystyka

Hala tenisowa, budynek hotelowy

Marki, wołomiński, mazowieckie
4 363,78 m2 | działka: 9 164,00 m2
 
do odświeżenia
3 500 000,00
Działki

Duża działka z potencjałem

Armii Krajowej, Przemyśl, podkarpackie
24 588,00 m2 | działka: 24 588,00 m2
2 800 000,00
Działki

Działka z zabudową po stacji paliw

Jodłowa, dębicki, podkarpackie
1 100,00 m2 | działka: 1 100,00 m2
licytacja: 17.07.2024
272 120,90