Działki zabudowane garażami i bud. tartaku

212 550,00

Prusy, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Kancelaria Komornicza,

ul.Tadeusza Kościuszki 2, 57-100 Strzelin

tel. 71 393 57 06

Sygnatura: Km 1147/23

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak Kancelaria Komornicza w Strzelinie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1147/23

 

w dniu: 03.07.2024 o godzinie: 12:00

 

rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) 

 

pierwsza licytacja w trybie elektronicznym

 

następujących nieruchomości:

 

– nieruchomości położonej przy  Parkowa,Prusy,  57-150 Kondratowice, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Kamienna 1, Strzelin, 57-110 Strzelin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00025922/8.

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w obrębie Prusy, gmina Kondratowice, składa się z działek gruntu:

 

nr 404/5 ( o pow. 0,011ha w klasie gruntu B) użytkowanej jako tereny mieszkaniowe i

nr 404/6 ( o pow. 0,6430ha w klasie gruntu Ba) użytkowanej jako tereny przemysłowe, o łącznej powierzchni 0,6641ha zabudowanych budynkiem garażowym i budynkami po byłym tartaku. Dostęp do działki 404/5 zapewnia droga asfaltowa od ul. Parkowej w Prusach, stanowiąca południową granicę.

 

Niezabudowana cześć działki jest utwardzona i stanowi teren dojść i dojazdów do sąsiedniej nieruchomości. Działka nr 404/6 AM-1 posiada w miarę regularny kształt i stanowi część dawnego ośrodka produkcyjnego (tartaku i zakładu stolarskiego). Granice nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza oraz tereny niezabudowane. W dniu oględzin nieruchomość nie była użytkowana (zamieszkała), działka nr 404/6 AM-1 zabudowana jest dawnym budynkiem administracyjno socjalnym wraz z kominem przemysłowym oraz budynkiem gospodarczym.

 

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość obowiązujący jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Prusy (Uchwała Nr LXV/395/2023 Rady Gminy Kondratowice, opublikowana w Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2023 r., poz. 3280). W dokumencie tym, przedmiotowe działki posiadają następujące przeznaczenie: o 1P/U – tereny produkcyjno-usługowe (teren działki nr 404/6); o 2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (teren działki nr 404/5). Nieruchomość leży w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego i „B” ochrony konserwatorskiej.

 

Suma oszacowania wynosi 283 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 212 550,00 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 28 340,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem /  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  10.07.2024 o godzinie: 10:00. 

 

Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/42/6/PPSGB

Cena

212 550,00 zł

Powierzchnia

6641 m2

Powierzchnia działki

6641 m2

Data licytacji

03.07.2024

Lokalizacja

Parkowa, Prusy, strzeliński, dolnośląskie

Przeznaczenie gruntu

budowlany

Dane dodatkowe

regularny kształt

Media

w drodze

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki

Działka z budynkiem przemysłowym

4 772,00 m2 | działka: 4 772,00 m2
licytacja: 27.06.2024
365 250,00
Działki

Działka zabudowana bud. użytkowym- magazynowym

Świerzenko, bytowski, pomorskie
1 400,00 m2 | działka: 1 400,00 m2
licytacja: 11.07.2024
59 025,00
Działki

Na sprzedaż 3 działki orne- 3,9ha

Kozarze, wysokomazowiecki, podlaskie
39 740,00 m2 | działka: 39 740,00 m2
licytacja: 26.06.2024
370 257,75
Działki

Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

Łask, łaski, łódzkie
15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
licytacja: 17.10.2023
620 500,00
Działki

Grunt rolno-budowlany PRZETARG U SYNDYKA

Pędzewo, toruński, kujawsko-pomorskie
114 577,00 m2 | działka: 114 577,00 m2
licytacja: 05.03.2024
2 361 600,00
Działki

Działka budowlana uzbrojona z naniesieniami

Międzybórz, człuchowski, pomorskie
1 398,00 m2 | działka: 1 398,00 m2
licytacja: 09.07.2024
28 500,00
Działki

Udział 1/2: Działka rolna Warszawice, 08-443

Warszawice, otwocki, mazowieckie
21 600,00 m2 | działka: 21 600,00 m2
licytacja: 20.06.2024
182 537,25
Działki

Działka w miejscowości Garbas Drugi

Garbas Drugi, suwalski, podlaskie
20,00 m2 | działka: 20,00 m2
licytacja: 12.07.2024
2 953,34
Działki

Na sprzedaż działki o powierzchni ok. 27ha

Wieleń, czarnkowsko-trzcianecki, wielkopolskie
267 900,00 m2 | działka: 267 900,00 m2
1 400 000,00