Budynki zakładu produkcyjnego/Tylewice

1 093 333,33

Tylewice, lubuskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Wschowie

Jędrzej Tamborski

Kancelaria Komornicza,

Pocztowa 16 lok 5, 67-400 Wschowa

tel. (65) 540 12 01

Sygnatura: GKm 42/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Jędrzej Tamborskina podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie z siedzibą przy Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 106, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

 

położonej przy Tylewice 9e,67-400 Wschowa, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
Jest to nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, administracyjno-socjalnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz w części niezabudowana, położona na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 364 o powierzchni 8,2500 ha.

Nieruchomość jest wyposażona w przyłącza technicznego uzbrojenia energia elektryczna, woda miejska, kanalizacja – zbiornik bezodpływowy na ścieki. Teren obejmujący zakład produkcyjny zajmuje powierzchnię 5,2448 ha, ta część działki jest wygrodzona. Pozostała część działki znajdująca się poza ogrodzeniem jest użytkowana rolniczo.

Budynek portierni – posiada powierzchnię użytkową 28,51m2.

Budynek D – kotłownia – posiada powierzchnię użytkową 251,96m2.

Budynek C – posiada powierzchnię użytkową 2.120,68m2.

Budynek B – posiada powierzchnię użytkową 3.241,04m2.

Budynek A – posiada powierzchnię użytkową 2.795,42m2.

Budynek gospodarczy – posiada powierzchnię użytkową 12,58m2, powierzchnia wiaty wynosi 6,54m2.

Basen przeciwpożarowy – o wymiarach 12mx12m, głębokości 2,5m. Kojec dla psów – o wymiarach 3,50m x 2,00m. Wiata – posiada powierzchnię użytkową 26,51m2. Stacja transformatorowa – posiada powierzchnię zabudowy 5,32m2.

Suma oszacowania wynosi 1 640 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 093 333,33 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 164 000,00 zł. w gotówce albo na konto  komornika Bank BNP Paribas BP SA  54 1600 1462 1889 3532 0000 0001. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (data uznania rachunku bankowego komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w sali nr 113 I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Wschowie 67-400 Wschowa,  Pl. Kosynierów 1c odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/24/1/PPCF

Cena

1 093 333,33 zł

Powierzchnia

8437.61 m2

Powierzchnia działki

82500 m2

Numer działki

364

Lokalizacja

Tylewice, wschowski, lubuskie

Stan

do remontu

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy

Kontakt

Podobne oferty

Hala magazynowo-produkcyjna LICYTACJA

Ogrodzieniec, śląskie
1 017,00 m2
564 000,00

Kompleks przemysłowy o pow. 1,98 ha – Uniszowa

Uniszowa, małopolskie
4 727,14 m2
3 500 000,00

Garaże w zabudowie szeregowej/ Łaziska Górne

Łaziska Górne, śląskie
348,48 m2
28.03.2023
269 370,00

Kompleks biurowo magazynowy

Godziesze Wielkie, wielkopolskie
1 145,00 m2
800 000,00

Hale przemysłowo-magazynowe na obszarze przemysłowym

Chorzów, śląskie
7 395,00 m2
2 500 000,00

Zakład piekarniczy

Dębowa Góra, łódzkie
2 412,00 m2
2 294 000,00

Budynek mieszkalno-produkcyjno-magazynowy, Śrem

Śrem, wielkopolskie
338,10 m2
14.04.2023
305 533,33

Kompleks szklarniowy Chodybki PRZETARG

Chodybki, wielkopolskie
10 466,46 m2
941 250,00

Zakład mięsny- produkcja LICYTACJA

Mysłowice, śląskie
13 016,00 m2
28.04.2023
15 846 451,62