Grunty rolne- plantacja borówki LICYTACJA

141 247,50

Olszowa Wola, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Na sprzedaż łącznie ok 11ha w kilku licytacjach. tel. 661 740 050

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Rawie Mazowieckiej

Paweł Pazdyga

ul. Armii Krajowej 2/0

Sygn.akt KMG 54/21

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

 

w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędą się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

2. Nieruchomości gruntowej opisanej jako: położenie (adres): Olszowa Wola obręb 0018 gmina Sadkowice oznaczenie: pastwiska trwałe, łąki trwałe Nieruchomość składa się z działek gruntu 299, 317, 343, 427 i 453 Powierzchnia łączna nieruchomości; 1,25 ha oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/000XXXX/9

 

Nieruchomość stanowi plantacje borówki wysokiej amerykańskiej. Plantacja jest nawadniana. Dojazd do nieruchomości stanowi droga gruntowa utwardzona tłuczniem.

 

Bonitacja dz. 317 i 299; Średni współczynnik przeliczeniowy działek wynosi 0,70, co odpowiada klasie RIVb. Działki nr 317 i 299 przylegają do siebie krótszym bokiem. Działka nr 317 o pow. 0,01 ha stanowi rów melioracyjny bez nasadzeń, porośnięta jest trawą. Działka nr 299 o powierzchni 0,32 ha porośnięta jest borówką amerykańską (5 rzędów). Plantacja jest bardzo zachwaszczona, wiek plantacji 10 lat, jest nawadniana. Rozstaw rzędów co 3,20 m i w rzędzie co 0,70 m. Plantacja pokryta jest siatka ochronną na konstrukcji żelbetowej. Wskaźnik oceny bonitacyjnej słaba.

 

Bonitacja dz. 427 i 453: Średni współczynnik przeliczeniowy działek wynosi 1,20, co odpowiada klasie Rlllb. Działka 427 posiada kształt nieregularny, stanowi pastwisko. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Działka nr 453 posiada kształt prostokąta 1:10 . Działka porośnięta trawą. Średni współczynnik przeliczeniowy działek wynosi 0,4721, co odpowiada klasie V.

 

Działka nr 149 o pow. 2,2346 ha stanowi plantacje borówki amerykańskiej ( 12 rzędów). Wiek 5 lat. Plantacja jest częściowo ogrodzona. Ogrodzenie z siatki na słupkach prefabrykowanych . Kształt działki prostokąt 1:10. Dojazd do działki drogą gruntową. Wskaźnik oceny bonitacyjnej dobra. Bonitacja działki nr 343: Średni współczynnik przeliczeniowy wynosi 0,70, co odpowiada klasie RIVb. Działka nr 343 o powierzchni 0,41 ha uprawa borówki wysokiej (5 rzędów) . Międzyrzędzia zachwaszczone. Rozstaw rzędów co 3,20 m i w rzędzie co 0,70 m. Nawroty po 12 m od strony południowej i północnej. Wiek borówki 8 lat. Plantacja borówki jest nawadniana ( studnia na sąsiedniej działce). Konstrukcja -słupy żelbetowe + siatka Działka położona przy drodze utwardzonej asfaltem relacji Olszowa Wola – Sadkowice. Wskaźnik oceny bonitacyjnej dobry.

Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadkowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/190/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17-12-2013 r. – przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem R2 – obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 188.330,00 zł.

Rękojmia wynosi 18.833,00 zł.

Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 141.247,50 zł.

 

Zgodnie z umową dzierżawy gospodarstwa rolnego z dnia ł lipca 2022 r. gospodarstwo dłużników, w skład którego wchodzą wyżej opisane nieruchomości, dzierżawione jest przez ………….. w Warszawie.

Dłużnicy uprawnieni są do wskazania kolejności przeprowadzenia licytacji poszczególnych nieruchomości.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, z oznaczeniem nieruchomości, której wplata dotyczy NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG

 

Nieruchomość można oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15 w Kancelarii Komornika w Rawie Maz. ul.Armii Krajowej 2/11 piętro.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed licytacją nie uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzenia własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/110/11/PPSGB

Cena

141 247,50 zł

Powierzchnia

12500 m2

Powierzchnia działki

12500 m2

Lokalizacja

Olszowa Wola, rawski, łódzkie

Przeznaczenie gruntu

rolny

Dane dodatkowe

ogrodzenie

Media

na działce

Dojazd

utwardzony

Forma prawna

własność

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki

Grunty rolne -plantacja borówki

Olszowa Wola, rawski, łódzkie
58 500,00 m2 | działka: 58 499,00 m2
1 300 000,00
Działki

Niezabudowana działka z mediami

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
5 465,00 m2 | działka: 5 464,00 m2
licytacja: 20.06.2024
70 950,00
Działki

Działki zabudowane garażami i bud. tartaku

Parkowa, Prusy, strzeliński, dolnośląskie
6 641,00 m2 | działka: 6 641,00 m2
licytacja: 03.07.2024
212 550,00
Działki

Działka pod zabudowę z naniesieniami

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 2,00 m2
licytacja: 27.10.2023
383 266,67
Działki

Piękna działka ze stawem i domem jednorodzinnym

Chojny, włocławski, kujawsko-pomorskie
162 900,00 m2 | działka: 162 900,00 m2
licytacja: 05.12.2023
865 447,50
Działki

Grunty rolne i leśne TAKŻE DLA NIE ROLNIKA

Żeliszewska, Kotuń, siedlecki, mazowieckie
53 070,00 m2 | działka: 53 070,00 m2
licytacja: 25.07.2024
148 799,25
Działki

Udział 1/2: Działka rolna Warszawice, 08-443

Warszawice, otwocki, mazowieckie
21 600,00 m2 | działka: 21 600,00 m2
licytacja: 20.06.2024
182 537,25
Działki

Działki rolne ok 16ha, także DLA NIE ROLNIKA

Wilczęta, braniewski, warmińsko-mazurskie
160 458,00 m2 | działka: 16,05 m2
licytacja: 12.06.2024
359 700,00
Działki

Na sprzedaż działki o powierzchni ok. 27ha

Wieleń, czarnkowsko-trzcianecki, wielkopolskie
267 900,00 m2 | działka: 267 900,00 m2
1 400 000,00