Działka z budynkiem przemysłowym

365 250,00

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubinie

Maciej Kowalczyk

Kancelaria Komornicza nr IV w Lubinie

59-300 Lubin ul. Odrodzenia 16/2

tel. 768415100

Km 1734/18

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1734/18 i inne

 

w dniu 27-06-2024r. o godz. 11:00

 

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986 §4 kpc

 

pierwsza licytacja w trybie elektronicznym

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 100/7 w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 roku o pow. 0,4772 ha, zabudowanej budynkiem przemysłowym o pow. ogólnej 1534 m2, położonej w obrębie Koźlice 59-305 Rudna, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/000xxxxx/9.

 

 

Suma oszacowania wynosi 475 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 356 250,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 500,00zl. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 1020 3017 0000 2102 0157 5513 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu (w tytule należy wpisać „rękojmia do sprawy Km 1734/18 i inne”).

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się protokół opisu i oszacowania.

 

Na podstawie art. 986″^ § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem s://elicylacje.komornik,pl/ oraz przystąpienie do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem.

 

Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Licytacja wyżej wymienionej nieruchomości odbywa się w trybie elektronicznym i zakończy się w dniu 04.07.2024 o godzinie: 11:00.

 

Na podstawie art. 9867§31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/755/2/PPKR

Cena

365 250,00 zł

Powierzchnia

4772 m2

Powierzchnia działki

4772 m2

Data licytacji

27.06.2024

Przeznaczenie gruntu

inwestycyjny

Dane dodatkowe

regularny kształt

Media

na działce

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

grunt w użytkowaniu wieczystym

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki

Sprzedaż przedsiębiorstwa- grunty i budynki

Moskorzyn, polkowicki, dolnośląskie
1 396 342,00 m2 | działka: 1 396 342,00 m2
licytacja: 13.05.2024
8 348 000,00
Działki

Działki zabudowane garażami i bud. tartaku

Parkowa, Prusy, strzeliński, dolnośląskie
6 641,00 m2 | działka: 6 641,00 m2
licytacja: 03.07.2024
212 550,00
Działki

Piękna działka ze stawem i domem jednorodzinnym

Chojny, włocławski, kujawsko-pomorskie
162 900,00 m2 | działka: 162 900,00 m2
licytacja: 05.12.2023
865 447,50
Działki

Działka niezabudowana- LICYTACJA

Ściegiennego, Radomsko, radomaszczański, łódzkie
5 978,00 m2 | działka: 5 978,00 m2
148 000,00
Działki

Grunty rolne -plantacja borówki

Olszowa Wola, rawski, łódzkie
58 500,00 m2 | działka: 58 499,00 m2
1 300 000,00
Działki

Działki rolne – Goraj

Goraj, biłgorajski, lubelskie
2 600,00 m2 | działka: 2 600,00 m2
licytacja: 09.07.2024
3 975,00
Działki Lokale użytkowe

Działka zabudowana byłą piekarnią

Piekary, średzki, dolnośląskie
3 000,00 m2 | działka: 3 000,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
94 219,33
Działki

Działka: 22-550 Werbkowice

Kopernika, Werbkowice, hrubieszowski, lubelskie
7 662,00 m2 | działka: 7 662,00 m2
licytacja: 21.06.2024
55 200,00
Działki

Działki pod zabudowę jednorodzinną

Korczaka, Radzymin, wołomiński, mazowieckie
7 541,00 m2 | działka: 7 541,00 m2
968 035,00