Działka z zabudową po stacji paliw

272 120,90

Jodłowa, podkarpackie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dębicy

Adam Czerniak

Kancelaria Komornicza numer I w Dębicy

ul. Kolejowa 30 B, 39-200 Dębica

tel. 14 682 18 10

Gkm 137/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Adam Czerniak na podstawie art. 986 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

o godzinie 12.00 w dniu 17.07.2024

 

na portalu s://e licytacje.komornik,pl/ rozpocznie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

położonej przy Jodłowa, 39-225 Jodłowa, dla której Sąd Rejonowy w Dębicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Słoneczna 3, Dębica, 39-200 Dębica) prowadzi księgę wieczystą o numerze R21D/000xxxxx/8.

 

Opis nieruchomości:

Działka ewidencyjna nr 1572/13 o powierzchni 0,11 ha posiada kształt regularny i charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu.

 

Na działce posadowiony jest budynek stacji benzynowej.

Ponadto na działce znajduje się budynek gospodarczy,

dwie wiaty stalowe, trzy uszkodzone dystrybutory oraz cztery zbiorniki na paliwo.

 

Działka ogrodzona, teren działki częściowo wybrukowany, pozostała część porośnięta trawą. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną – powiatową o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada dostęp do sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej.

 

Budynek stacji paliw kilkudziesięcioletni, parterowy z nieużytkowym strychem, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku murowana. Dach przykryty blachą. Budynek otynkowany. Stolarka okienna PCV, zamontowane rolety zewnętrzne. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa, drzwi zewnętrzne pcv przeszklone, brama garażowa stalowa przeszklona. W budynku znajduje się sala sprzedaży, trzy pomieszczenia magazynowe, garaż i korytarz. Pomieszczenie garażu posiada wysokość 4,00m, pozostałe pomieszczenia posiadają wysokość od 2,68m do 2,76m. Okładziny wewnętrzne ścian stanowi tynk z powłoką farby malarskiej. Posadzki stanowią w zależności od pomieszczenia płytki gresowe oraz wylewka cementowa. Łazienka wykończona płytkami ceramicznymi, wyposażona w toaletę oraz dwie umywalki. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Klimatyzacja w sali sprzedaży. Brak instalacji centralnego ogrzewania. Budynek na dzień oględzin znajduje się w stanie do częściowego remontu. Na działce posadowiony jest również murowany budynek gospodarczy, parterowy, niepodpiwniczony. Budynek kilkudziesięcioletni prawdopodobnie z lat 30-tych XX wieku do generalnego remontu. Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego wynosi 12m2. Na działce znajdują się również dwie wiaty stalowe, trzy uszkodzone dystrybutory paliwa, a także cztery zbiorniki podziemne na paliwo. Nieruchomość na dzień oględzin nieużytkowana. Teren przedmiotowej nieruchomości oraz budynki na niej posadowione nie są wpisane do gminnej ewidencji zabytków ani do rejestru zabytków.

 

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej informacji Podatkowej z dnia 28 lipca 2023 roku sprzedaż w trybie licytacji publicznej zabudowanej działki ewidencyjnej numer 1572/13 położonej w miejscowości Jodłowa objętej księgą wieczystą nr RZ1D/000xxxx/8 będzie opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23%, stosownie do treści art 43 ust. 21 ustawy. Zatem komornik będzie zobowiązany, jako płatnik, do pobrania podatku od towarów i usług

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 24,07.2024 o godzinie: 12.00.

 

Suma oszacowania wynosi 362 827,86 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 272 120,90 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

 

Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 36 282,79 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 64 1600 1462 1810 9429 2000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 954 nie stosuje się. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu; numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostałe w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

 

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta odbyła w chwili zakończenia przetargu najwęższa.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństw’0 oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/111/5/PPBGZ

Cena

272 120,90 zł

Powierzchnia

1100 m2

Powierzchnia działki

1100 m2

Data licytacji

17.07.2024

Lokalizacja

Jodłowa, dębicki, podkarpackie

Przeznaczenie gruntu

inwestycyjny

Dane dodatkowe

regularny kształt, MPZP

Media

prąd, woda, kanalizacja

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki

Grunty rolne- plantacja borówki LICYTACJA

Olszowa Wola, rawski, łódzkie
12 500,00 m2 | działka: 12 500,00 m2
141 247,50
Działki

Działka niezabudowana- LICYTACJA

Ściegiennego, Radomsko, radomaszczański, łódzkie
5 978,00 m2 | działka: 5 978,00 m2
148 000,00
Działki

Piękna działka ze stawem i domem jednorodzinnym

Chojny, włocławski, kujawsko-pomorskie
162 900,00 m2 | działka: 162 900,00 m2
licytacja: 05.12.2023
865 447,50
Działki

Grunty rolne i leśne TAKŻE DLA NIE ROLNIKA

Żeliszewska, Kotuń, siedlecki, mazowieckie
53 070,00 m2 | działka: 53 070,00 m2
licytacja: 25.07.2024
148 799,25
Działki

Zabudowana działka z potencjałem PRZETARG

Armii Krajowej, Przemyśl, podkarpackie
24 588,00 m2 | działka: 24 588,00 m2
licytacja: 10.07.2024
3 422 675,00
Działki Nieruchomości przemysłowe

Budynki produkcyjno-magazynowe

Żeliszewski, Kotuń, siedlecki, mazowieckie
6 312,00 m2 | działka: 58 742,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, szambo
licytacja: 15.12.2023
5 053 500,00
Działki

Duża działka z potencjałem

Armii Krajowej, Przemyśl, podkarpackie
24 588,00 m2 | działka: 24 588,00 m2
2 800 000,00
Działki

Działka z budynkiem przemysłowym

4 772,00 m2 | działka: 4 772,00 m2
licytacja: 27.06.2024
365 250,00
Działki

Działki rolno-budowlane z zabudową LICYTACJA

Janów, otwocki, mazowieckie
61 200,00 m2 | działka: 61 200,00 m2
licytacja: 17.07.2024
1 306 666,67