Działka niezabudowana- LICYTACJA

148 000,00

Radomsko, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Rafał Trawiński

Kancelaria Komornicza nr IV w Radomsku

97-500 Radomsko Metalurgii 1

tel. 44/680-98-35

GKm 119/20

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Rafał Trawiński, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

rozpocznie się

 

DRUGA elektroniczna licytacja

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 97-500 Radomsko, ul. Ściegiennego, na działce ozn. w ewidencji gruntów numerem 417, obrębu 0011 o powierzchni 5978m2 miasta Radomska, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1R/000xxxx/3.

 

Licytacja zakończy się w dniu ………………………..r. o godzinie 10:15.

 

Suma oszacowania wynosi 222 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 148 000,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 220,00 zł najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 47 16001462 1030 3044 2000 0003 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12.00 do godz. 13.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Art. 976 § 1 W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2 Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Art. 977 Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub 1 radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/83/4/PPSGB

Cena

148 000,00 zł

Powierzchnia

5978 m2

Powierzchnia działki

5978 m2

Lokalizacja

Ściegiennego, Radomsko, radomaszczański, łódzkie

Przeznaczenie gruntu

rolny

Dane dodatkowe

regularny kształt

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki

Działki pod zabudowę jednorodzinną

Korczaka, Radzymin, wołomiński, mazowieckie
7 541,00 m2 | działka: 7 541,00 m2
968 035,00
Działki

Działka budowlana

Darzyńska, Poznań, poznański, wielkopolskie
2 961,00 m2 | działka: 2 961,00 m2
900 000,00
Działki

Działka: 22-550 Werbkowice

Kopernika, Werbkowice, hrubieszowski, lubelskie
7 662,00 m2 | działka: 7 662,00 m2
licytacja: 21.06.2024
55 200,00
Działki

Działka niezabudowana- LICYTACJA

Stara Zbelutka, kielecki, świętokrzyskie
15 900,00 m2 | działka: 15 900,00 m2
licytacja: 06.06.2024
114 536,25
Działki

Działki pod inwestycje z fundamentami do rozbiórki

Łęgowska, Smolnica, gliwicki, śląskie
15 128,00 m2 | działka: 15 128,00 m2
licytacja: 20.05.2024
1 490 181,59
Działki

Na sprzedaż działki o powierzchni ok. 27ha

Wieleń, czarnkowsko-trzcianecki, wielkopolskie
267 900,00 m2 | działka: 267 900,00 m2
1 400 000,00
Działki Nieruchomości przemysłowe

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50
Działki

Udział 1/2: Działka rolna Warszawice, 08-443

Warszawice, otwocki, mazowieckie
21 600,00 m2 | działka: 21 600,00 m2
licytacja: 20.06.2024
182 537,25
Działki

Działki przemysłowe z zabudową

Kostrogaj, Płock, Płock, mazowieckie
2 291,00 m2 | działka: 2 291,00 m2
licytacja: 12.06.2024
266 925,00