Działka zabudowana budynkami gospodarczymi

326 599,50

Żurobice, podlaskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Roman Jakubiuk

Kancelaria Komornicza nr III w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski A Mickiewicza 28

GKm 50/23

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie JR GKm 50/23,

 

w dniu 02-08-2024 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę pod adresem ul. 3 Maja 7, 17-100 BIELSK PODLASKI odbędzie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

położonej pod adresem: Żurobice oznaczonej jako działka nr 262/1 o powierzchni 4,61 ha (zabudowanej budynkami gospodarczymi) dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze BI3P/0000xxxxx/0.

 

Suma oszacowania wynosi 435.466,00 zł, cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 326.599,50 zł.

Rękojmia 43.546,60 zł

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim można przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PeKaO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789 Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie lub przedmiotów razem z zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/51/10/PPKR

Cena

326 599,50 zł

Powierzchnia

46100 m2

Data licytacji

02.08.2024

Lokalizacja

Żurobice, siemiatycki, podlaskie

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

  Kontakt ze sprzedawcą

  Podobne oferty

  Działki

  Grunty rolne- plantacja borówki LICYTACJA

  Olszowa Wola, rawski, łódzkie
  30 535,00 m2 | działka: 30 535,00 m2
  licytacja: 23.10.2024
  577 033,33
  Działki

  Działka z użytkami kopalnymi- żwirownia

  Ludwinów, bialski, lubelskie
  21 551,00 m2 | działka: 21 551,00 m2
  licytacja: 13.10.2023
  389 733,33
  Działki

  Działka budowlana

  Darzyńska, Poznań, poznański, wielkopolskie
  2 961,00 m2 | działka: 2 961,00 m2
  900 000,00
  Działki

  Działka rolno-budowlana ok 3ha

  Michowo, płoński, mazowieckie
  32 021,00 m2 | działka: 32 021,00 m2
  licytacja: 21.07.2023
  431 175,00
  Działki

  Grunty inwestycyjny

  Poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
  25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
  1 850 000,00
  Działki

  Grunt rolno-budowlany PRZETARG U SYNDYKA

  Pędzewo, toruński, kujawsko-pomorskie
  114 577,00 m2 | działka: 114 577,00 m2
  licytacja: 05.03.2024
  2 361 600,00
  Działki

  Grunty rolne- plantacja borówki LICYTACJA

  Olszowa Wola, rawski, łódzkie
  12 500,00 m2 | działka: 12 500,00 m2
  licytacja: 03.09.2024
  125 553,33
  Działki

  Sprzedaż przedsiębiorstwa- grunty i budynki

  Moskorzyn, polkowicki, dolnośląskie
  1 396 342,00 m2 | działka: 1 396 342,00 m2
  licytacja: 13.05.2024
  8 348 000,00
  Działki

  Działka pod zabudowę z naniesieniami

  Michowo, płoński, mazowieckie
  32 021,00 m2 | działka: 2,00 m2
  licytacja: 27.10.2023
  383 266,67