Działka zabudowana bud. użytkowym- magazynowym

59 025,00

Świerzenko, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Miastku

Ireneusz Kowalski

Kancelaria Komornicza nr 1 w Miastku

77-200 MIASTKO ul. Kaszubska 21

tel 598575791

GKm 44,21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ E-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miastku na podstawie art. 986 ind.4 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniach od 11-07-2024r godz.11:00 do 18-07-2024r. godz. 11:00

 

za pomocą portalu teleinformatycznego odbędzie się

 

pierwsza e-licytacja nieruchomości

 

położonej: 77-200 Miastko, Świerzenko, dla której Sąd Rejonowy w’ Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: SL1M/0000xxxxx/5

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa (działka numer 167/1 o powierzchni 1400mkw) zabudowana budynkiem garażowym, zapleczem socjalnym i biurem.o łącznej powierzchni użytkowej 425,70 m.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 78 700,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 025,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 870,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Zgodnie z przepisem art. 986 ind. 1 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci i rodzeństwo oraz osoby obecna na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z przepisem art 37 kpc zgoda drugiego małżonka jest niezbędna m.in. do odpłatnego nabycia nieruchomości.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania 1 nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/7/4/PPKO

Cena

59 025,00 zł

Powierzchnia

1400 m2

Powierzchnia działki

1400 m2

Data licytacji

11.07.2024

Lokalizacja

Świerzenko, bytowski, pomorskie

Przeznaczenie gruntu

budowlany

Dane dodatkowe

ogrodzenie, regularny kształt

Media

prąd, woda

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

  Kontakt ze sprzedawcą

  Podobne oferty

  Działki

  Działka z budynkiem przemysłowym

  4 772,00 m2 | działka: 4 772,00 m2
  licytacja: 25.07.2024
  365 250,00
  Działki

  Grunty rolne -plantacja borówki

  Olszowa Wola, rawski, łódzkie
  58 500,00 m2 | działka: 58 499,00 m2
  1 300 000,00
  Działki

  Działki zabudowane garażami i bud. tartaku

  Parkowa, Prusy, strzeliński, dolnośląskie
  6 641,00 m2 | działka: 6 641,00 m2
  188 933,33
  Działki

  Działki pod zabudowę jednorodzinną

  Korczaka, Radzymin, wołomiński, mazowieckie
  7 541,00 m2 | działka: 7 541,00 m2
  968 035,00
  Działki

  Na sprzedaż 3 działki orne- 3,9ha

  Kozarze, wysokomazowiecki, podlaskie
  39 740,00 m2 | działka: 39 740,00 m2
  licytacja: 26.06.2024
  370 257,75
  Działki

  Grunty inwestycyjny

  Poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
  25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
  1 850 000,00
  Działki

  Działki: ul. Dobromyśl, Kielce

  Dobromyśl, Kielce, Kielce, świętokrzyskie
  8 021,00 m2 | działka: 8 021,00 m2
  licytacja: 06.08.2024
  1 429 756,92
  Działki

  Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

  Zawadówka, chełmski, lubelskie
  4 247,00 m2 | działka: 4 247,00 m2
  126 652,67
  Działki

  Działka niezabudowana- LICYTACJA

  Stara Zbelutka, kielecki, świętokrzyskie
  15 900,00 m2 | działka: 15 900,00 m2
  101 810,00