Działka rolno-budowlana ok 3ha

431 175,00

Michowo, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płońsku

Krystyna Stołbunik-Kon

Kancelaria Komornicza nr IV w Płońsku

09-100 Płońsk ul.Płocka 69

Km 1157/14

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 21-07-2023 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Płońsku mającego siedzibę pod adresem Sienkiewicza 9A, 09-100 Płońsk w sali nr D, odbędzie się

pierwsza licytacja

 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o numerze 2 o obszarze 3,2021ha

położonej pod adresem: 09-100 Płońsk, Michowo , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1L/000xxxxx/2.

 

zabudowanej zrujnowanym budynkiem gospodarczym oraz budynkami składowo -biurowymi w trakcie przerwanej budowy realizowanej bez wymaganego pozwolenia na budowę.

 

Suma oszacowania wynosi 574 900,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 431175,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 490,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce  albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Płońsk 08 10201592 0000 2902 0054 366.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Płońsku protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1016/22).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej^lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/918/2/PPKR

Cena

431 175,00 zł

Powierzchnia

32021 m2

Powierzchnia działki

32021 m2

Data licytacji

21.07.2023

Lokalizacja

Michowo, płoński, mazowieckie

Przeznaczenie gruntu

rolno-budowlany

Dane dodatkowe

regularny kształt

Media

na działce

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
67 466,00

Działka, 66-520 Grąsy

Grąsy, strzelecko-drezdeński, lubuskie
5 600,00 m2 | działka: 5 600,00 m2
licytacja: 26.09.2023
29 850,00

Działki niezabudowane- grunty rolne

Krokowo, olsztyński, warmińsko-mazurskie
45 900,00 m2 | działka: 45 900,00 m2
licytacja: 26.09.2023
147 750,00

Działka pod zabudowa jednorodzinną

Lgota, chrzanowski, małopolskie
1 578,00 m2 | działka: 1 578,00 m2
licytacja: 25.09.2023
46 374,00

2 działki rolne, także dla NIE ROLNIKA

Przegaliny Duże, radzyński, lubelskie
12 810,00 m2 | działka: 12 810,00 m2
licytacja: 16.11.2023
16 870,00

Duża działka przemysłowa z budynkiem warsztatowym

Janusza Korczaka, Piekary Śląskie, śląskie
7 610,00 m2 | działka: 7 610,00 m2
licytacja: 21.09.2023
250 875,00

Działka z rozpoczętą budową

Glinojeck, ciechanowski, mazowieckie
4 480,00 m2 | działka: 4 480,00 m2
licytacja: 05.10.2023
245 666,67

Działka: ul. Szosa Maszewska, Stargard

ul. Szosa Maszewska, Stargard, stargardzki, zachodniopomorskie
3 666,00 m2 | działka: 3 666,00 m2
licytacja: 21.09.2023
124 666,67

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Zabrzańsk, Bytom, śląskie
44 211,00 m2 | działka: 44 211,00 m2
3 900 000,00