Budynki produkcyjno-magazynowe

5 053 500,00

Kotuń, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Paweł Golawski

Kancelaria Komornicza w Siedlach

08-110 Siedlce 3 Maja 28/7B

tel. 25 3005318

Km 1225/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Paweł Goławski w sprawach KM 656/21, KM 697/21, KM 817/21, KM 1225/21, KM 1226/21, KM 27/22, KM 965/22, KM 128/23, KM 129/23, KM 130/23, KM 152/23, KM 189/23 KM 190/23, GKM 10/21, GKM 23/21, GKM 18/23 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że;

 

w dniu 15-12-2023r. o godz.09:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę przy ul. Kazimierzowskiego 31A w sali nr 9, odbędzie się

pierwsza licytacja

 

1. nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek nr: 776/2, 776/4, 776/6, 776/8 776/9 o łącznej pow. 5,8742 ha położona w miejscowości Kotuń, ul. Żeliszewska, gmina Kotuń, powiat siedlecki, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SI1S/000xxxxx/0.

Działki nr 776/2, 776/4, 776/6, 776/7, w całości położone są na terenie zabudowy przemysłowej, składów i magazynów. Działka nr 776/9 położona jest na terenach: – zabudowy przemysłowej, składów i magazynów, powierzchnia 2,8868 ha; – rolnych, powierzchnia 0,9297 ha; – terenach lasów, powierzchnia 0,8483 ha.

Zagospodarowanie terenu Nieruchomość w północnej części zabudowana budynkami o funkcji produkcyjno-magazynowej z towarzyszącą zabudową biurową, hotelową i techniczną. Poza tym na nieruchomości znajduje się duża wiata magazynowa, wiata mniejsza na m.in. rowery, budynek portierni, waga samochodowa.

 

Działki położone są w południowo-zachodniej części wsi Kotuń. Dojazd i lokalizacja średnia dla działki nr 776/9 (położona bezpośrednio przy drodze asfaltowej). Działki nr 776/2, 776/3, 776/4, 776/6, 776/7 – lokalizacja słaba (dojazd drogą gruntową, w głębi). Bezpośrednie sąsiedztwo to grunty rolne i leśne. Centrum miejscowości gminnej Kotuń oddalone o 2,5 km, droga krajowa nr 2 Warszawa – Terespol o 4,5 km. Centrum Siedlec 17 km.

 

Suma oszacowania wynosi 6 738 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 053 500,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 673 800,00zł.

 

 

2. nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działki nr o pow. 0,3130 ha położona w miejscowości Kotuń, ul. Żeliszewska, gmina Kotuń, powiat siedlecki, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SI1S/000xxxx/7. Działka nr w całości położona jest na terenie zabudowy przemysłowej, składów i magazynów.

 

Suma oszacowania wynosi 411 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 308 250,00zl.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 100,00zł.

 

 3. nieruchomość gruntowa rolna i leśna składająca się z działek nr: 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 771, 778, 779 o łącznej pow. 5,3070 ha, położona w miejscowości Kotuń, ul. Żeliszewska, gmina Kotuń, powiat siedlecki, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SI1S/000xxxx/3.

 

Działki nr 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 771 położone są na terenach rolnych (21R). Działka 778 położona jest na terenach: częściowo na terenach leśnych (48 ZL i 50 ZL) a częściowo na terenach rolnych (22R). Działka nr 779 położona na terenach: częściowo na terenach 1 leśnych (48 ZL i 50 ZL), częściowo na terenach rolnych (22R), częściowo -teren drogi wewnętrznej (17 KDW). Działka nr 769 położona jest na terenach leśnych (49ZL). Działki nr 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 771 – to działki rolne położone w południowo – zachodniej części wsi Kotuń.

 

Suma oszacowania wynosi 161 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 975,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 130,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 41 16001462 1883 6260 7000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Siedlcach protokół opisu i oszacowania nieruchomości (powołując się na syganturę 1 Co 43/21).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym tok uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/6/8/PMBO

Cena

5 053 500,00 zł

Powierzchnia

6312 m2

Powierzchnia działki

58742 m2

Numer działki

776/2, 776/4, 776/6, 776/8, 776/9

Data licytacji

15.12.2023

Lokalizacja

Żeliszewski, Kotuń, siedlecki, mazowieckie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, szambo

Przeznaczenie gruntu

rolny

Dane dodatkowe

regularny kształt

Media

prąd, woda, szambo

Dojazd

asfaltowy

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

magazynowy, przemysłowy, produkcja rolna

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, ogrzewanie

Kontakt

Podobne oferty

Działki zabudowane szklarniami

Chodybki, kaliski, wielkopolskie
14 783,00 m2 | działka: 14 783,00 m2
802 666,67

Sprzedaż przedsiębiorstwa- grunty i budynki

Zalesie, gostyński, wielkopolskie
3 532,88 m2 | działka: 139,63 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
licytacja: 15.03.2024
8 638 418,00

Hala produkcyjno-magazynowa

Jaktorowska, Żyrardów, żyrardowski, mazowieckie
623,80 m2 | działka: 2 081,00 m2
 
do odświeżenia
1 100 000,00

Działka zabudowana byłą piekarnią

Piekary, średzki, dolnośląskie
3 000,00 m2 | działka: 3 000,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
94 219,33

Hala produkcyjno-magazynowa z linią techonologiczną

Łukasiewicza, Płock, płocki, mazowieckie
5 539,66 m2 | działka: 33 361,00 m2
 
do odświeżenia
7 900 000,00

Zakład magazynowo-produkcyjny

Przysucha, Skrzyńsko, przysuski, mazowieckie
6 902,51 m2 | działka: 31 700,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
3 900 000,00

Sprzedaż przedsiębiorstwa- grunty i budynki

Moskorzyn, polkowicki, dolnośląskie
1 396 342,00 m2 | działka: 1 396 342,00 m2
licytacja: 15.03.2024
8 638 418,00

Budynki magazynowo-produkcyjne

Sapólno, człuchowski, pomorskie
1 451,95 m2 | działka: 21 300,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda
855 000,00

Grunty inwestycyjny

Poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00