Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

142 484,25

Zawadówka, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Barbara Szymańska

Zastępca Jacek Szymański

Kancelaria Komornicza nr IV w Chełmie

22-100 Chełm Plac E. Łuczkowskiego 13/2 A

tel. (0-82)565-30-23

Km 346/08

 

 

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Barbara Szymańska Zastępca Jacek Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 30-06-2023r. o godz. 09:00

 

w Sądzie Rejonowym w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Żołnierzy I AWP 16 odbędzie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

stanowiącej: prawo własności nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 136 i powierzchni 0,33 ha zabudowanej domem jednorodzinnym, wolnostojącym o pow. użytkowej 95,30 mkw w średnim stanie technicznym oraz budynkiem gospodarczym magazynowo-garażowym o pow. użytkowej 82,71 mkw wymagającym całkowitego remontu.

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren o przeznaczeniu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

położonej: 22-100 Chełm, gm. Chełm, Zawadówka, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1C/000xxxx/4.

 

Suma oszacowania wynosi 189 979,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 484,25zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 997,90zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie 40102015630000550200136887 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Chełmie przy ul. Żołnierzy 1 AWP 16 pok. 6 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/385/3/BISON

Cena

142 484,25 zł

Powierzchnia

4247 m2

Data licytacji

30.06.2023

Lokalizacja

Zawadówka, chełmski, lubelskie

Kontakt

Podobne oferty

Działki częściowo zabudowane

Jana Kilińskiego, Jarosław, jarosławski, podkarpackie
306,00 m2
113 106,67

Działka z rozpoczętą budową

Glinojeck, ciechanowski, mazowieckie
4 480,00 m2 | działka: 4 480,00 m2
245 666,67

Działka niezabudowana z mediami

Wola Łącka, płocki, mazowieckie
600,00 m2
119 333,33

Grunty rolne i zabudowania do remontu

Sulisławice, ząbkowicki, dolnośląskie
40 500,00 m2
licytacja: 15.06.2023
382 466,67

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Grunty rolne zabudowane

Leśniewo, ostrowski, mazowieckie
10 533,00 m2
844 433,33

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Zabrzańsk, Bytom, śląskie
44 211,00 m2 | działka: 44 211,00 m2
3 900 000,00

Działka, 72-410 Drzewica

Drzewica, kamieński, zachodniopomorskie
3 795,00 m2
licytacja: 02.06.2023
60 666,67

3 działki rolne

5 695,00 m2
23 278,50