Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

126 652,67

Zawadówka, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Barbara Szymańska

Zastępca Jacek Szymański

Kancelaria Komornicza nr IV w Chełmie

22-100 Chełm Plac E. Łuczkowskiego 13/2 A

tel. (0-82)565-30-23

Km 346/08

 

 

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Barbara Szymańska Zastępca Jacek Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w Sądzie Rejonowym w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Żołnierzy I AWP 16 odbędzie się

 

DRUGA licytacja nieruchomości

 

stanowiącej: prawo własności nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 136 i powierzchni 0,33 ha zabudowanej domem jednorodzinnym, wolnostojącym o pow. użytkowej 95,30 mkw w średnim stanie technicznym oraz budynkiem gospodarczym magazynowo-garażowym o pow. użytkowej 82,71 mkw wymagającym całkowitego remontu.

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren o przeznaczeniu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

położonej: 22-100 Chełm, gm. Chełm, Zawadówka, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1C/000xxxx/4.

 

Suma oszacowania wynosi 189 979,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 126 652,67zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 997,90zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie 40102015630000550200136887 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Chełmie przy ul. Żołnierzy 1 AWP 16 pok. 6 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/385/3/BISON

Cena

126 652,67 zł

Powierzchnia

4247 m2

Lokalizacja

Zawadówka, chełmski, lubelskie

Kontakt

Podobne oferty

Działka rolna

Lgota, chrzanowski, małopolskie
2 311,00 m2 | działka: 2 311,00 m2
8 582,67

Działki rolne- niezabudowane LICYTACJA

Borowiczki-Pieńki, płocki, mazowieckie
6 970,00 m2 | działka: 6 970,00 m2
licytacja: 06.09.2023
12 870,00

Działka, 66-520 Grąsy

Grąsy, strzelecko-drezdeński, lubuskie
5 600,00 m2 | działka: 5 600,00 m2
licytacja: 26.09.2023
29 850,00

Działka z zabudowaniami rolnymi

Długa, Zbrosławice, tarnogórski, śląskie
9 716,00 m2 | działka: 9 716,00 m2
licytacja: 29.09.2023
312 375,00

Działka pod usługi i handel do 1000mkw

Marcinkowo, mrągowski, warmińsko-mazurskie
4 604,00 m2 | działka: 4 604,00 m2
346 866,67

Grunt rolny także dla NIE ROLNIKA

Raciążek, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
43 700,00 m2 | działka: 43 700,00 m2
194 666,67

Działka 87-200 Jarantowice

87-200 Jarantowice, wąbrzeski, kujawsko-pomorskie
2 000,00 m2 | działka: 2 000,00 m2
licytacja: 10.10.2023
27 187,50

2 działki rolne, także dla NIE ROLNIKA

Przegaliny Duże, radzyński, lubelskie
12 810,00 m2 | działka: 12 810,00 m2
licytacja: 16.11.2023
16 870,00

Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

Łask, łaski, łódzkie
15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
632 500,00