Grunty rolne- plantacja borówki LICYTACJA

649 162,50

Olszowa Wola, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Na sprzedaż łącznie ok 11ha w kilku licytacjach. tel. 661 740 050

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Rawie Mazowieckiej

Paweł Pazdyga

ul. Armii Krajowej 2/0

Sygn.akt KMG 54/21

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędą się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

1. Nieruchomości gruntowej opisanej jako: położenie (adres): Olszowa Wola gm. Sadkowice oznaczenie: łąki trwałe, grunty rolne Nieruchomość składa się z działek gruntu 143, 889, 890, 891, 477, 322, 323, 450, 451, 452, 502, 535

 

Powierzchnia łączna nieruchomości: 3,0535 ha oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/000XXXX/7

Zagospodarowanie nieruchomości w przeważającej większości stanowią plantacje borówki wysokiej. Plantacja jest nawadniana. Dojazd do nieruchomości stanowi droga gruntowa.

 

Działka 143: średni współczynnik przeliczeniowy wynosi 0,6260, co odpowiada klasie lVb. Działka nr 143 o powierzchni 0,73 w tym uprawa borówki wysokiej na powierzchni 0,61 ha (4 rzędy), na powierzchni 0,12 las sosnowy. Wiek borówki 6 lat. Plantacja borówki jest nawadniana. Plantacja borówki amerykańskiej osłonięta siatką na borówki na słupkach betonowych Od strony lasu jest ogrodzona. Ogrodzenie z siatki na słupkach prefabrykowanych. Działka uzbrojona ; energia elektryczna i studnia wiercona głębokości 30 m. Wskaźnik oceny bonitacyjnej dobry.

 

Działki 889, 890, 891: średni współczynnik przeliczeniowy działek wynosi 1,1091, co odpowiada klasie Illb. Działki położone są obok siebie i tworzą całość gospodarczą. Od strony zachodniej działka sąsiaduje z sadem jabłoniowym , od strony wschodniej plantacja sąsiaduje z plantacją borówki. Od strony północnej sąsiedztwo stanowi granica administracyjna wsi, od południa stanowi droga gruntowa. Działki porośnięte są borówką amerykańską. Wiek Borówki na działce nr 889 10 lat, na działce 890 4 lat, na działce nr 891 wiek borówki 7 lat. Plantacja jest nawadniana, na działce nr 889 znajduje się konstrukcja z rusztowaniem pod siatkę łącznie z rozprowadzonymi drutami natomiast na działkach nr 890 i 891 bez rozprowadzonych drutów. Wskaźnik oceny bonitacyjnej dobry.

 

Działki 477, 322, 323 średni współczynnik przeliczeniowy działek wynosi 0,9956, co odpowiada klasie IVa. Działki leżą obok siebie i tworzą całość gospodarczą. Działka nr 323 posiada kształt nieforemny, działka 322 i 477 kształt prostokątny, rozstaw co 4,0 m. Dojazd do działek drogą gruntową utwardzoną tłuczniem. Plantacja borówki amerykańskiej znajduje się na działkach 323 i 477, natomiast działka nr 322 stanowi łąkę. Wiek borówki na działce nr 323 i 477 – 5 lat, plantacja nawodniona. Wskaźnik oceny bonitacyjnej słaba – plantacja mocno zachwaszczona.

 

Działki 450, 451, 452: średni współczynnik przeliczeniowy działek wynosi 0,6277, co odpowiada klasie lVb. Działki leża obok siebie i tworzą całość gospodarczą. Działka nr Działki położone są obok siebie stanowią całość gospodarczą. Kształt działek jest zbliżony do trapezu. Dojazd do działek stanowi droga gruntowa utwardzona tłuczniem. Południowa część działek przylega do drogi utwardzonej asfaltem. Na działce nr 450 znajduje się studnia wiercona. Plantacja borówki jest nawadniana, osłonięta siatką na borówki na słupkach żelbetowych. Wiek borówki amerykańskiej 7 lat. Wskaźnik oceny bonitacyjnej dobra.

 

Działki 502, 535: średni współczynnik przeliczeniowy działki 502 wynosi 0,27554, co odpowiada klasie V. Średni współczynnik przeliczeniowy działki 502 wynosi 0,70, co odpowiada klasie IVb. Działki leża obok siebie i tworzą całość gospodarczą. Działka nr 535 stanowi łąkę natomiast działka nr 502 porośnięta jest borówką amerykańską. Działki przylegają do siebie krótszym bokiem. Kształt działek jest zbliżony do prostokąta.

 

Dojazd do działek stanowi droga utwardzona asfaltem. Sąsiedztwo stanowi od strony północnej droga utwardzona asfaltem od strony wschodniej sad wiśniowy, od strony zachodniej grunt rolny, od strony południowej łąka. Studnia wiercona. Plantacja borówki jest nawadniana. Wiek borówki amerykańskiej 4 lata. Wskaźnik oceny bonitacyjnej dobra. Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość – działka nr 143 objęta jest mpzp zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIX/243/2014 Rady Gminy Sadkowice. Wg ustaleń działka gruntu leży w obszarze oznaczonym symbolem: 18.12.R teren rolny. Pozostała część nieruchomości nie posiada mpzp.Według Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatw. Uchwałą nr XXXI/190/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17-12-2013 r, poszczególne działki gruntu położone są w obszarze: Działka nr 889 – Rl obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej z ograniczeniem możliwości przeznaczenia pod zabudowę Działka nr 890 i 891 – R3 obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zalesień oraz zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów.

Działka nr 323 i 477 – R2 – obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów Działka nr 322 i 535 – RZ obszar trwałych użytków zielonych Działka 450, 451 – R3 obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zalesień oraz zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów Działka 452 – KP droga powiatowa Działka nr 502 – R2 obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 865.550,00 zł.

Rękojmia wynosi 86.555,00 zł.

Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 649.162,50 zł.

 

Zgodnie z umową dzierżawy gospodarstwa rolnego z dnia 1 lipca 2022 r. gospodarstwo dłużników, w skład którego wchodzą wyżej opisane nieruchomości, dzierżawione jest przez ………. w Warszawie. Dłużnicy uprawnieni są do wskazania kolejności przeprowadzenia licytacji poszczególnych nieruchomości.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, z oznaczeniem nieruchomości, której wplata dotyczy NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG

 

Nieruchomość można oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15 w Kancelarii Komornika w Rawie Maz. ul.Armii Krajowej 2/11 piętro.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed licytacją nie uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzenia własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/110/11/PPSGB

Cena

649 162,50 zł

Powierzchnia

30535 m2

Powierzchnia działki

30535 m2

Lokalizacja

Olszowa Wola, rawski, łódzkie

Przeznaczenie gruntu

rolny

Dane dodatkowe

regularny kształt

Media

na działce

Dojazd

utwardzony

Forma prawna

własność

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki

Na sprzedaż działki o powierzchni ok. 27ha

Wieleń, czarnkowsko-trzcianecki, wielkopolskie
267 900,00 m2 | działka: 267 900,00 m2
1 400 000,00
Działki

Grunty inwestycyjny

Poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00
Działki Nieruchomości przemysłowe

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50
Działki

Piękna działka ze stawem i domem jednorodzinnym

Chojny, włocławski, kujawsko-pomorskie
162 900,00 m2 | działka: 162 900,00 m2
licytacja: 05.12.2023
865 447,50
Działki

Grunty rolne -plantacja borówki

Olszowa Wola, rawski, łódzkie
58 500,00 m2 | działka: 58 499,00 m2
1 300 000,00
Działki

Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

Łask, łaski, łódzkie
15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
licytacja: 17.10.2023
620 500,00
Działki Nieruchomości przemysłowe

Budynki produkcyjno-magazynowe

Żeliszewski, Kotuń, siedlecki, mazowieckie
6 312,00 m2 | działka: 58 742,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, szambo
licytacja: 15.12.2023
5 053 500,00
Działki

Działka: 22-550 Werbkowice

Kopernika, Werbkowice, hrubieszowski, lubelskie
7 662,00 m2 | działka: 7 662,00 m2
licytacja: 21.06.2024
55 200,00
Działki

Działka niezabudowana- LICYTACJA

Ściegiennego, Radomsko, radomaszczański, łódzkie
5 978,00 m2 | działka: 5 978,00 m2
148 000,00