Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

1 308 000,00

Świecie, kujawsko-pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Nieruchomość położone w miejscowości Lipienica

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Piotr Pawelczyk

Kancelaria Komornicza nr II w Świeciu

86-100 Świecie ul. Kopernika 5/1

tel. 523312665 

GKm 21/19

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Piotr Pawelczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12 sala 24 odbędzie się

DRUGA licytacja nieruchomości

 

Nieruchomość o łącznej powierzchni 37,32 ha, działki o numerach geodezyjnych

  • 100/1 o powierzchni 3,57 ha,
  • 103/1 o powierzchni 7,46 ha,
  • 105/1 o powierzchni 26,29 ha

położone w obrębie ewidencyjnym 041410_2.0009 Lipienica.

 

Na działce nr 105/1 znajduje się siedlisko gospodarstwa rolnego obejmujące budynki gospodarcze dla rolnictwa wraz z budynkiem mieszkalnym. Wszystkie trzy działki stanowią jeden, wydłużony kompleks gruntów przecięty drogą gruntową w jednym miejscu i linią kolejową w drugim miejscu. Dojazd do nieruchomości lokalną drogą gruntową.

Dla terenu Lipienica nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Świekatowie Nr XXX/143/09 z dnia 18-09-2009:

-działka nr 100/1 leży częściowo w strefie mieszkaniowej, obszar zabudowy zagrodowej z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i drobną wytwórczością oraz rekreacyjnej z dopuszczeniem zalesień, częściowo w strefie produkcji leśnej – obszar lasów,

-działka nr 103/1 leży w strefie mieszkaniowej, obszar zabudowy zagrodowej z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i drobna wytwórczością oraz rekreacyjnej z dopuszczeniem zalesień,

-działka nr 105/1 leży w strefie rolno-leśnej, obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową, z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień (dominująca funkcja rolnicza).

 

Na nieruchomości znajdował się zabytkowy park o powierzchni 2,50 ha, wpisany w dniu 15-12-1986 do rejestru zabytków pod nr A/200/1, który bez zgody Konserwatora Zabytków został prawie cały wycięty. Z parku pozostały jedynie pojedyncze drzewa usytuowane wzdłuż drogi. Cała wewnętrzna powierzchnia parku została przekształcona w pole orne. Zalecenia konserwatora w zakresie parku: • zachowanie w jak najlepszym stanie drzewostanu szpalerowego rosnącego wzdłuż granicy południowej oraz wschodniej dawnego parku • wyłączenie z upraw obszaru wyznaczonego szpalerami drzew rosnących wzdłuż ciągów komunikacyjnych od strony południowej oraz zachodniej.

 

Zabudowana część nieruchomości, to typowe siedlisko dużego, indywidualnego gospodarstwa rolnego. Budynki inwentarskie i stodoła są zaniedbane, w przeciętnym stanie technicznym i użytkowym. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się następujące budynki:

 

1. Budynek mieszkalny – budynek jednorodzinny, w zabudowie szeregowej z budynkami gospodarczymi, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowanym jako strych, o dachu wielospadowym, kryty eternitem, o powierzchni mieszkalnej 183,90m2. Budynek został wybudowany w 1880 roku, a w dalszych latach podlegał modernizacji i rozbudowie (dobudowano jeden pokój i garaż, który następnie adaptowano na cele mieszkalne).

2.Budynek gospodarczo-garażowy – budynek w trakcie budowy, znajdujący się na zapleczu budynku magazynowego. Konstrukcję nośną stanowią słupy betonowe, na których jest wsparta drewniana konstrukcja dachu pokrytego płytami warstwowymi. Jedna ściana jest wspólna z cielętnikiem. Powierzchnia użytkowa wynosi 107,40 m2.

3. Budynek magazynowy (przy budynku mieszkalnym) – stary, przedwojenny budynek parterowy (wysoki parter), częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym, z dachem 2-spadowym, kryty eternitem. 1 0070001845077 Budynek przylega do budynku mieszkalnego, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 88,80 m2.

4. Budynek inwentarzowy – cielętnik z wiatą – budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem 1-spadowym. Budynek przylega do budynku magazynowego, był użytkowany w części jako cielętnik, w części jako kurnik. W szczycie budynku znajduje się wiata dla cieląt o konstrukcji drewnianej, kryta eternitem. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 90,80 m2.

5. Budynek inwentarzowy – jałownik z wiatą – budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem 2-spadowym.W szczycie budynku znajduje się wiata dla jałowizny o konstrukcji drewnianej, kryta eternitem o powierzchni użytkowej 105,00 m2.

6. Budynek inwentarzowy – obora – budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony z dachem 2-spadowym z przybudówką, w której znajduje się zlewnia mleka z agregatami o powierzchni użytkowej 415,10 m2.

7. Stodoła – budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem 2-spadowym o powierzchni użytkowej 542,30 m2.

8. Budynek magazynowy z warsztatem i wiatą na maszyny – budynek w układzie szeregowym z budynkiem inwentarskim, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem 2-spadowym. Wcześniej była to stodoła, obecnie jest użytkowany w części jako garaż na maszyny, w części jako warsztat mechaniczny. W części budynku urządzono wiatę na maszyny. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 179,00 m2, powierzchnia wiaty wynosi 79,80 m2.

9. Budynek inwentarski -jałownik – bardzo stary budynek w układzie szeregowym z budynkiem magazynowo warsztatowym, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z dachem 2-spadowym o powierzchni użytkowej 103,60 m2.

10. Wiata na sprzęt rolniczy – o konstrukcji drewnianej, przykryta eternitem, o powierzchni 42,50 m2. 11. Betonowa płyta obornikowa i zbiornik na gnojowicę.

 

Nieruchomość położona: 86-182 Świekatowo, Lipienica dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1S/0000xxxx/5.

 

Suma oszacowania wynosi 1962 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 308 000.00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 196 200,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wadium prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 15 102050110000 9902 01810092. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 308 000,00 zł

Powierzchnia

1759.2 m2

Powierzchnia działki

373200 m2

Numer działki

100/1, 103/1, 105/1

Lokalizacja

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie

Liczba pięter

1

Liczba pokoi

5

Rok budowy

1900

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do odświeżenia

Media

energia elektryczna, szambo, woda

Dodatkowe

garaż, strych, piwnica, ogrodzony

Kontakt

Podobne oferty

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Zawadówka, chełmski, lubelskie
4 247,00 m2 | działka: 4 247,00 m2
licytacja: 08.11.2023
126 652,67

Dom jednorodzinny na dużej działce ze stawem

Chocieszów, kłodzki, dolnośląskie
344,00 m2 | działka: 28 691,00 m2
8 pokoi
 
do zamieszkania | energia elektryczna, woda
906 666,67

Działka zabudowana domem i halą do remontu

Leśnica, ostródzki, warmińsko-mazurskie
5 534,00 m2 | działka: 5 534,00 m2
licytacja: 26.02.2024
308 820,00

Piękny dom wolnostojący z kominkiem: Dorotowo 11-034

Dorotowo, olsztyński, warmińsko-mazurskie
130,70 m2 | działka: 1 060,00 m2
5 pokoi
 
do zamieszkania | energia elektryczna, kanalizacja, woda
860 000,00

Dom na Mazurach! Do wykończenia ZAREZERWOWANY

Brejdyny, Brejdyny, mrągowski, warmińsko-mazurskie
118,65 m2 | działka: 1 484,00 m2
6 pokoi
 
do wykończenie | woda, oczyszczalnia, kanalizacja, energia elektryczna
279 000,00

Dom z budynkiem gospodarczym: Siedlęcin, ul. Krótka

Krótka, Siedlęcin, karkonoski, dolnośląskie
190,57 m2 | działka: 1 674,00 m2
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 21.03.2024
165 000,00

Działki 22-110 Ruda Huta

Ruda-Huta, chełmski, lubelskie
257 700,00 m2 | działka: 257 700,00 m2
licytacja: 23.02.2024
580 446,66

Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

Łask, łaski, łódzkie
15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
licytacja: 17.10.2023
620 500,00

Działka rolno-budowlana ok 3ha

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 32 021,00 m2
licytacja: 21.07.2023
431 175,00