Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

1 308 000,00

Świecie, kujawsko-pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Nieruchomość położone w miejscowości Lipienica

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu

Piotr Pawelczyk

Kancelaria Komornicza nr II w Świeciu

86-100 Świecie ul. Kopernika 5/1

tel. 523312665 

GKm 21/19

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Piotr Pawelczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12 sala 24 odbędzie się

DRUGA licytacja nieruchomości

 

Nieruchomość o łącznej powierzchni 37,32 ha, działki o numerach geodezyjnych

  • 100/1 o powierzchni 3,57 ha,
  • 103/1 o powierzchni 7,46 ha,
  • 105/1 o powierzchni 26,29 ha

położone w obrębie ewidencyjnym 041410_2.0009 Lipienica.

 

Na działce nr 105/1 znajduje się siedlisko gospodarstwa rolnego obejmujące budynki gospodarcze dla rolnictwa wraz z budynkiem mieszkalnym. Wszystkie trzy działki stanowią jeden, wydłużony kompleks gruntów przecięty drogą gruntową w jednym miejscu i linią kolejową w drugim miejscu. Dojazd do nieruchomości lokalną drogą gruntową.

Dla terenu Lipienica nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Świekatowie Nr XXX/143/09 z dnia 18-09-2009:

-działka nr 100/1 leży częściowo w strefie mieszkaniowej, obszar zabudowy zagrodowej z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i drobną wytwórczością oraz rekreacyjnej z dopuszczeniem zalesień, częściowo w strefie produkcji leśnej – obszar lasów,

-działka nr 103/1 leży w strefie mieszkaniowej, obszar zabudowy zagrodowej z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i drobna wytwórczością oraz rekreacyjnej z dopuszczeniem zalesień,

-działka nr 105/1 leży w strefie rolno-leśnej, obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową, z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień (dominująca funkcja rolnicza).

 

Na nieruchomości znajdował się zabytkowy park o powierzchni 2,50 ha, wpisany w dniu 15-12-1986 do rejestru zabytków pod nr A/200/1, który bez zgody Konserwatora Zabytków został prawie cały wycięty. Z parku pozostały jedynie pojedyncze drzewa usytuowane wzdłuż drogi. Cała wewnętrzna powierzchnia parku została przekształcona w pole orne. Zalecenia konserwatora w zakresie parku: • zachowanie w jak najlepszym stanie drzewostanu szpalerowego rosnącego wzdłuż granicy południowej oraz wschodniej dawnego parku • wyłączenie z upraw obszaru wyznaczonego szpalerami drzew rosnących wzdłuż ciągów komunikacyjnych od strony południowej oraz zachodniej.

 

Zabudowana część nieruchomości, to typowe siedlisko dużego, indywidualnego gospodarstwa rolnego. Budynki inwentarskie i stodoła są zaniedbane, w przeciętnym stanie technicznym i użytkowym. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się następujące budynki:

 

1. Budynek mieszkalny – budynek jednorodzinny, w zabudowie szeregowej z budynkami gospodarczymi, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowanym jako strych, o dachu wielospadowym, kryty eternitem, o powierzchni mieszkalnej 183,90m2. Budynek został wybudowany w 1880 roku, a w dalszych latach podlegał modernizacji i rozbudowie (dobudowano jeden pokój i garaż, który następnie adaptowano na cele mieszkalne).

2.Budynek gospodarczo-garażowy – budynek w trakcie budowy, znajdujący się na zapleczu budynku magazynowego. Konstrukcję nośną stanowią słupy betonowe, na których jest wsparta drewniana konstrukcja dachu pokrytego płytami warstwowymi. Jedna ściana jest wspólna z cielętnikiem. Powierzchnia użytkowa wynosi 107,40 m2.

3. Budynek magazynowy (przy budynku mieszkalnym) – stary, przedwojenny budynek parterowy (wysoki parter), częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym, z dachem 2-spadowym, kryty eternitem. 1 0070001845077 Budynek przylega do budynku mieszkalnego, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 88,80 m2.

4. Budynek inwentarzowy – cielętnik z wiatą – budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem 1-spadowym. Budynek przylega do budynku magazynowego, był użytkowany w części jako cielętnik, w części jako kurnik. W szczycie budynku znajduje się wiata dla cieląt o konstrukcji drewnianej, kryta eternitem. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 90,80 m2.

5. Budynek inwentarzowy – jałownik z wiatą – budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem 2-spadowym.W szczycie budynku znajduje się wiata dla jałowizny o konstrukcji drewnianej, kryta eternitem o powierzchni użytkowej 105,00 m2.

6. Budynek inwentarzowy – obora – budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony z dachem 2-spadowym z przybudówką, w której znajduje się zlewnia mleka z agregatami o powierzchni użytkowej 415,10 m2.

7. Stodoła – budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem 2-spadowym o powierzchni użytkowej 542,30 m2.

8. Budynek magazynowy z warsztatem i wiatą na maszyny – budynek w układzie szeregowym z budynkiem inwentarskim, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem 2-spadowym. Wcześniej była to stodoła, obecnie jest użytkowany w części jako garaż na maszyny, w części jako warsztat mechaniczny. W części budynku urządzono wiatę na maszyny. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 179,00 m2, powierzchnia wiaty wynosi 79,80 m2.

9. Budynek inwentarski -jałownik – bardzo stary budynek w układzie szeregowym z budynkiem magazynowo warsztatowym, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z dachem 2-spadowym o powierzchni użytkowej 103,60 m2.

10. Wiata na sprzęt rolniczy – o konstrukcji drewnianej, przykryta eternitem, o powierzchni 42,50 m2. 11. Betonowa płyta obornikowa i zbiornik na gnojowicę.

 

Nieruchomość położona: 86-182 Świekatowo, Lipienica dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1S/0000xxxx/5.

 

Suma oszacowania wynosi 1962 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 308 000.00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 196 200,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wadium prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 15 102050110000 9902 01810092. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 308 000,00 zł

Powierzchnia

1759.2 m2

Powierzchnia działki

373200 m2

Numer działki

100/1, 103/1, 105/1

Lokalizacja

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie

Liczba pięter

1

Liczba pokoi

5

Rok budowy

1900

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do odświeżenia

Media

energia elektryczna, szambo, woda

Dodatkowe

garaż, strych, piwnica, ogrodzony

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Domy

Dom: Głuchówek 96-200

Głuchówek , rawski, łódzkie
112,00 m2 | działka: 3 100,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 23.07.2024
192 750,00
Domy

Kamienica z dużymi możliwościami ZAREZERWOWANA

Wolności, Mikołów, mikołowski, śląskie
341,20 m2 | działka: 1 649,00 m2
7 pokoi
 
do remontu | woda, kanalizacja, energia elektryczna
400 000,00
Działki

Sprzedaż przedsiębiorstwa- grunty i budynki

Moskorzyn, polkowicki, dolnośląskie
1 396 342,00 m2 | działka: 1 396 342,00 m2
licytacja: 13.05.2024
8 348 000,00
Domy

Hotel do remontu na dużej działce LICYTACJA

Bohaterów Warszawy, Szczawno-zdrój, dolnośląskie
440,00 m2 | działka: 2 699,00 m2
15 pokoi
 
do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, woda
1 557 180,00
Domy

Dom jednorodzinny na sporej działce w centrum

Zwycięstwa Wojska Polskiego, Człopa, wałecki, zachodniopomorskie
117,00 m2 | działka: 1 457,00 m2
3 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda, kanalizacja
200 666,67
Domy

Dom: Długopole Dolne 57-520

Długopole Dolne, kłodzki, dolnośląskie
264,40 m2 | działka: 11 700,00 m2
6 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 28.06.2024
540 000,00
Działki

Działka z użytkami kopalnymi- żwirownia

Ludwinów, bialski, lubelskie
21 551,00 m2 | działka: 21 551,00 m2
licytacja: 13.10.2023
389 733,33
Domy

Dom parterowy w cenie mieszkania, do remontu

Konińska , Rychwał, Koniński, wielkopolskie
85,00 m2 | działka: 629,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | woda, energia elektryczna, kanalizacja, gaz
175 000,00
Domy

Dom: Piaskowiec 82-112 Ostaszewo Gdańskie

Piaskowiec, nowodworski, pomorskie
278,13 m2 | działka: 3 281,00 m2
licytacja: 12.07.2024
432 750,00