Działki, 26-713 Kazanów

18 693,33

Kazanów, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Kościelna 1, Zwoleń, 26-700 Zwoleń

tel. 48 676 22 00 / fax. 48 676 22 00

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 1120/21

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-04-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu z siedzibą przy Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Kazanów , 26-713 Kazanów, dla której SĄD REJONOWY ZWOLEŃ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Kazanów, obręb 0004 Kazanów, jednostka ewidencyjna 143601_2 Kazanów, gmina Kazanów, powiat zwoleński, województwo mazowieckie składająca się z działek oznaczonych numerami 308 o powierzchni 0,0600 ha, 311 o powierzchni 0,5000 ha, 1011 o powierzchni 0,0100 ha, 1070 o powierzchni 0,0100 ha, 1071 o powierzchni 0,0200 ha, 1072 o powierzchni 0,0100 ha, 1308/1 o powierzchni 0,1923 ha, 1308/2 o powierzchni 0,0077 ha, 1698 o powierzchni 0,2700 ha i 1700 o powierzchni 0,2900 ha – o łącznej powierzchni 1,3700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą . Uwaga: występuje rozbieżność pomiędzy numerami działek wykazaną w dziale I księgi wieczystej, a ewidencją gruntów i budynków. Działka numer 1308 została podzielona na działki oznaczone numerami 1308/1 i 1308/2, a podział nie został ujawniony w w/w księdze wieczystej. Zgodnie ze Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych do procesu wyceny przyjęto powierzchnię oraz oznaczenie z ewidencji gruntów i budynków. Uwaga: działki nr nr 1071, 1072, 1308/1 i 1308/2 nie mają dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość objęta KW oszacowana jest na łączną kwotę : 28.040,00 zł Cena wywołania wynosi : 18.693,33 zł Wartość rękojmi : 2.804,00 zł wycena poszczególnych działek: działka nr 308 o powierzchni 0,0600 ha oszacowana jest na kwotę : 1.720,00 zł. cena wywołania wynosi : 1.146,67 zł. Wartość rękojmi : 172,00 zł. działka nr 311 o powierzchni 0,5000 ha oszacowana jest na kwotę : 9.890,00 zł. cena wywołania wynosi : 6.593,33 zł. Wartość rękojmi : 989,00 zł. działka nr 1011 o powierzchni 0,0100 ha oszacowana jest na kwotę : 230,00 zł. cena wywołania wynosi : 153,33 zł. Wartość rękojmi : 23,00 zł. działka nr 1070 o powierzchni 0,0100 ha oszacowana jest na kwotę : 230,00 zł. cena wywołania wynosi : 153,33 zł. Wartość rękojmi : 23,00 zł. działka nr 1071 o powierzchni 0,0200 ha oszacowana jest na kwotę : 440,00 zł. cena wywołania wynosi : 293,33 zł. Wartość rękojmi : 44,00 zł. działka nr 1072 o powierzchni 0,0100 ha oszacowana jest na kwotę : 220,00 zł. cena wywołania wynosi : 146,67 zł. Wartość rękojmi : 22,00 zł. działka nr 1308/1 o powierzchni 0,1923 ha oszacowana jest na kwotę : 4.280,00 zł. cena wywołania wynosi : 2.853,33 zł. Wartość rękojmi : 428,00 zł. działka nr 1308/2 o powierzchni 0,0077 ha oszacowana jest na kwotę : 170,00 zł. cena wywołania wynosi : 113,33 zł. Wartość rękojmi : 17,00 zł. działka nr 1698 o powierzchni 0,2700 ha oszacowana jest na kwotę : 7.610,00 zł. cena wywołania wynosi : 5.073,33 zł. Wartość rękojmi : 761,00 zł. działka nr 1700 o powierzchni 0,2900 ha oszacowana jest na kwotę : 3.250,00 zł. cena wywołania wynosi : 2.166,67 zł. Wartość rękojmi : 325,00 zł.

 

Suma oszacowania wynosi 28 040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 18 693,33 .

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 804,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO PB I O/Radom 34 1020 4317 0000 5402 0144 0114.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

18 693,33 zł

Powierzchnia

13699 m2

Data licytacji

18.04.2023

Lokalizacja

Kazanów, mazowieckie

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Grunt inwestycyjny

Jasin, wielkopolskie
25 019,00 m2
1 850 000,00

Działka zalesiona na sprzedaż w PRZETARGU

Zajączków, świętokrzyskie
5 900,00 m2
250 000,00

Grunt rolny TAKŻE DLA NIEROLNIKA

Dobrocice, świętokrzyskie
80 937,00 m2
31.03.2023
469 267,00

Grunty rolne zabudowane

Leśniewo, mazowieckie
10 533,00 m2
844 433,33

Działka niezabudowana z mediami

Wola Łącka, mazowieckie
600,00 m2
119 333,33

Działki z bud. użytkowymi do remontu, m. Pilec

Pilec, warmińsko-mazurskie
1 648,00 m2
28.04.2023
385 500,00

Dwie działki: m. Zawada, 32-445 Krzyszkowice

Zawada, małopolskie
2 393,00 m2
11.05.2023
11 925,00

Grunt rolny

Janowiczki, pomorskie
2 498 104,00 m2
1 720 000,00

Grunty rolne na sprzedaż- 4,98 ha

Ruszów, dolnośląskie
49 786,00 m2
156 000,00