Działki, 26-713 Kazanów

21 030,00

Kazanów, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Kościelna 1, Zwoleń, 26-700 Zwoleń

tel. 48 676 22 00 / fax. 48 676 22 00

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 1120/21

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2024 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu z siedzibą przy Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kazanów , 26-713 Kazanów.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Kazanów, obręb 0004 Kazanów, jednostka ewidencyjna 143601_2 Kazanów, gmina Kazanów, powiat zwoleński, województwo mazowieckie składająca się z działek oznaczonych numerami

308 o powierzchni 0,0600 ha,

311 o powierzchni 0,5000 ha,

1011 o powierzchni 0,0100 ha,

1070 o powierzchni 0,0100 ha,

1071 o powierzchni 0,0200 ha,

1072 o powierzchni 0,0100 ha,

1308/1 o powierzchni 0,1923 ha,

1308/2 o powierzchni 0,0077 ha,

1698 o powierzchni 0,2700 ha,

1700 o powierzchni 0,2900 ha – o łącznej powierzchni 1,3700 ha.

 

Uwaga: występuje rozbieżność pomiędzy numerami działek wykazaną w dziale I księgi wieczystej, a ewidencją gruntów i budynków. Działka numer 1308 została podzielona na działki oznaczone numerami 1308/1 i 1308/2, a podział nie został ujawniony w w/w księdze wieczystej. Zgodnie ze Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych do procesu wyceny przyjęto powierzchnię oraz oznaczenie z ewidencji gruntów i budynków. Uwaga: działki nr nr 1071, 1072, 1308/1 i 1308/2 nie mają dostępu do drogi publicznej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę : 28.040,00 zł

Cena wywołania wynosi : 21.030,00 zł

Wartość rękojmi : 2.804,00 zł

 

wycena poszczególnych działek:

działka nr 308 o powierzchni 0,0600 ha oszacowana jest na kwotę : 1.720,00 zł. cena wywołania wynosi : 1.290,00 zł. Wartość rękojmi : 172,00 zł.

działka nr 311 o powierzchni 0,5000 ha oszacowana jest na kwotę : 9.890,00 zł. cena wywołania wynosi : 7.417,50 zł. Wartość rękojmi : 989,00 zł.

działka nr 1011 o powierzchni 0,0100 ha oszacowana jest na kwotę : 230,00 zł. cena wywołania wynosi : 172,50 zł. Wartość rękojmi : 23,00 zł.

działka nr 1070 o powierzchni 0,0100 ha oszacowana jest na kwotę : 230,00 zł. cena wywołania wynosi : 172,50 zł. Wartość rękojmi : 23,00 zł.

działka nr 1071 o powierzchni 0,0200 ha oszacowana jest na kwotę : 440,00 zł. cena wywołania wynosi : 330,00 zł. Wartość rękojmi : 44,00 zł.

działka nr 1072 o powierzchni 0,0100 ha oszacowana jest na kwotę : 220,00 zł. cena wywołania wynosi : 165,00 zł. Wartość rękojmi : 22,00 zł.

działka nr 1308/1 o powierzchni 0,1923 ha oszacowana jest na kwotę : 4.280,00 zł. cena wywołania wynosi : 3.210,00 zł. Wartość rękojmi : 428,00 zł.

działka nr 1308/2 o powierzchni 0,0077 ha oszacowana jest na kwotę : 170,00 zł. cena wywołania wynosi : 127,50 zł. Wartość rękojmi : 17,00 zł.

działka nr 1698 o powierzchni 0,2700 ha oszacowana jest na kwotę : 7.610,00 zł. cena wywołania wynosi : 5.707,50 zł. Wartość rękojmi : 761,00 zł.

działka nr 1700 o powierzchni 0,2900 ha oszacowana jest na kwotę : 3.250,00 zł. cena wywołania wynosi : 2.437,50 zł. Wartość rękojmi : 325,00 zł.

 

 

Suma oszacowania wynosi 28 040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 030,00 .

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 2 804,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

PKO PB I O/Radom 34 1020 4317 0000 5402 0144 0114.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

PBGZH/3/483

Szczegóły ogłoszenia

Cena

21 030,00 zł

Powierzchnia

13700 m2

Powierzchnia działki

13700 m2

Data licytacji

03.09.2024

Lokalizacja

Kazanów, zwoleński, mazowieckie

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661910428

  Kontakt ze sprzedawcą

  Podobne oferty

  Działki

  Działka z użytkami kopalnymi- żwirownia

  Ludwinów, bialski, lubelskie
  21 551,00 m2 | działka: 21 551,00 m2
  licytacja: 13.10.2023
  389 733,33
  Działki Nieruchomości przemysłowe

  Budynki produkcyjno-magazynowe

  Żeliszewski, Kotuń, siedlecki, mazowieckie
  6 312,00 m2 | działka: 58 742,00 m2
   
  do odświeżenia | prąd, woda, szambo
  licytacja: 15.12.2023
  5 053 500,00
  Działki

  Działki, Kielce ul. Dobromyśl

  Dobromyśl, Kielce, Kielce, świętokrzyskie
  17 759,00 m2 | działka: 17 759,00 m2
  licytacja: 29.07.2024
  2 869 722,02
  Działki

  Działki: ul. Dobromyśl, Kielce

  Dobromyśl, Kielce, Kielce, świętokrzyskie
  8 021,00 m2 | działka: 8 021,00 m2
  licytacja: 06.08.2024
  1 429 756,92
  Działki

  Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

  Zawadówka, chełmski, lubelskie
  4 247,00 m2 | działka: 4 247,00 m2
  126 652,67
  Działki

  Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

  Łask, łaski, łódzkie
  15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
  licytacja: 17.10.2023
  620 500,00
  Działki

  Niezabudowana działka z mediami

  Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
  5 465,00 m2 | działka: 5 464,00 m2
  licytacja: 20.06.2024
  70 950,00
  Domy Działki

  Dom z dużą działką: 28-300 Przysów

  Przysów, jędrzejowski, świętokrzyskie
  121,73 m2
  licytacja: 31.07.2024
  246 933,33
  Działki

  Działka budowlana

  Darzyńska, Poznań, poznański, wielkopolskie
  2 961,00 m2 | działka: 2 961,00 m2
  900 000,00