Mieszkanie: 66-120 Kargowa

180 200,00

Kargowa, lubuskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 66-100 Sulechów, ul. Handlowa 2

tel. 68 32 79 444

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 804/22.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKAL MIESZKALNY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2024r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego w m. Kargowa 66-120.

Licytowane mieszkanie usytuowane jest na I piętrze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, znajdującym się na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 333. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynosi: 61,56 m2. Lokal składa się z: pokoju z kuchnią o powierzchni użytkowej 27,81m2, dwóch pokoi o powierzchni 7,69m2 oraz 19,88m2, łazienki o powierzchni 3,14m2 oraz korytarza o powierzchni 3,04m2. Wysokość pomieszczeń: 2,75m. Instalacje w lokalu: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa (z pieca gazowego dwufunkcyjnego w łazience), wentylacja grawitacyjna. Standard wykończenia lokalu: średni. Właściciel lokalu może korzystać z piwnicy oraz komórki gospodarczej w budynku gospodarczym usytuowanym na podwórzu oznaczonym ewidencyjnie nr 492. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa, przedmiotowy lokal znajduje się na obszarze oznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Suma oszacowania wynosi 270 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180 200,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 030,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona w gotówce w kasie kancelarii komornika mieszczącej się w Sulechowie, ul. Handlowa 2 (do godz. 16:00) albo na konto komornika: BNP Paribas S.A. 95 2030 0045 1110 0000 0415 2420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z dopiskiem na przelewie wadium Km 804/22).
Rękojmia może też być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wobec czego nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej właściwemu organowi podatkowemu oraz zapłaty podatku w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.

Ponadto komornik informuje, iż wyznacza dzień 04-04-2024r. godzina od 09:30 do 09:45 na oględziny nieruchomości. Na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, we wtorek oraz piątek w godz. od 8:00 do 15:00 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy ul. Park Chopina 3 w Wydziale Cywilnym pokój nr 15, z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką

(UWAGA! po wcześniejszym  ustaleniu z kierownikiem Wydziału Cywilnego terminu i godziny udostępnienia ww. dokumentów).

Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego sądowego pozostaje do wglądu również w siedzibie kancelarii komornika. 

Szczegółowych informacji dotyczących licytacji można też uzyskać pod numerem telefonu 789-174-975. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby uczestniczące w licytacji zobowiązuje się do wskazania komornikowi najpóźniej na dzień przed licytacją swoich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, a w przypadku gdy uczestnikiem licytacji ma być osoba prawna, dane osób reprezentujących ten podmiot. W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności poświadczonej notarialnie.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

 

(PBNPPH/2/43)

Szczegóły ogłoszenia

Cena

180 200,00 zł

Powierzchnia

61.56 m2

Data licytacji

12.04.2024

Lokalizacja

Kargowa, zielonogórski, lubuskie

Liczba pokoi

3

Rodzaj ogrzewania

gazowe

Media

prąd, woda, kanalizacja, gaz

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Mieszkanie: ul. Tiałowskiego Ruda Śląska

Tiałowskiego, Ruda Śląska, Ruda Śląska, śląskie
60,98 m2
2 pokoje
licytacja: 21.05.2024
133 875,00

3-pokojowe mieszkanie na 1 piętrze

Leszno Dlone, żagański, lubuskie
59,50 m2
3 pokoje | 3 piętro
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 28.02.2024
78 750,00

Mieszkanie, udział 1/3: Kasprowicza, Warszawa

Kasprowicza, Warszawa, Warszawa, mazowieckie
35,01 m2
2 pokoje
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 30.05.2024
102 750,00

Mieszkanie: ul. Gen. Bora-Komorowskiego Gdańsk

Gen. Bora-Komorowskiego, Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
107,20 m2
5 pokoi
licytacja: 09.05.2024
757 500,00

Mieszkanie: ul. Rojna, 91-134 Łódź

ul. Rojna, Łódź, łódzkie
36,91 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 22.05.2024
84 412,50

Mieszkanie: ul. Okrzei, Łódź

ul. Okrzei, Łódź, łódzkie
48,00 m2
3 pokoje | 3 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 08.05.2024
173 250,00

Mieszkanie: ul. Daszyńskiego, 67-400 Wschowa

ul. Daszyńskiego, Wschowa, wschowski, lubuskie
100,93 m2
5 pokoi | 5 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja, gaz
licytacja: 10.05.2024
181 803,00

Udział 1/2: Mieszkanie Żwirki i Wigury Bolesławiec

Żwirki i Wigury, Bolesławiec, bolesławiecki, dolnośląskie
60,40 m2
3 pokoje | 3 piętro
licytacja: 16.05.2024
84 750,00

Mieszkanie – udział 1/2: Szołdry 63-112

Szołdry, śremski, wielkopolskie
36,80 m2
2 pokoje
licytacja: 08.05.2024
37 387,50