Na sprzedaż 3 działki orne- 3,9ha

370 257,75

Kozarze, podlaskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem

Marcin Bocianowski

Kancelaria Komornicza nr III w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Rynek Piłsudskiego 13

tel. 86 306 77 00

Km 448/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Marcin Bocianowski na podstawie art. 953 kpc zw. z art.986 (z ind. 1-11) Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

 

     w dniach; od 26-06-2024r. od godz. 11:00 do: 03-07-2024r. do godz. 11:00 odbędzie się

  pierwsza licytacja

 

części nieruchomości

 

tj. działek ewidencyjnych o nr:

241 (o powierzchni 2,1377ha)

242 (o powierzchni 1,6363ha),

312/1 (o powierzchni 0,2000ha)

(grunty orne – R) dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1W/000xxxx/9

 

Suma oszacowania wynosi 493 677, 00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 370 257, 75 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 367, 70 zl najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 85 16001417 1864 9854 6000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.

 

W raz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Nieruchomość można oglądać w dniach 05-06-2024 r. i 19-06-2024 r. o godz. 15:30.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają fakturę.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/139/3/PPBGZ

Cena

370 257,75 zł

Powierzchnia

39740 m2

Powierzchnia działki

39740 m2

Data licytacji

26.06.2024

Lokalizacja

Kozarze, wysokomazowiecki, podlaskie

Przeznaczenie gruntu

rolny

Dane dodatkowe

regularny kształt

Dojazd

droga wewnętrzna

Forma prawna

własność

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki

Działka przemysłowa LICYTACJA

Sulechowska, Zielona Góra, lubuskie
12 837,00 m2 | działka: 12 837,00 m2
licytacja: 07.06.2024
3 241 650,00
Działki

Działki rolno-budowlane z zabudową LICYTACJA

Janów, otwocki, mazowieckie
61 200,00 m2 | działka: 61 200,00 m2
1 306 666,67
Działki

3 działki w tym jedna uzbrojona

Księgienice, lubiński, dolnośląskie
37 234,00 m2 | działka: 37 234,00 m2
100 044,45
Działki

Duża działka z potencjałem

Armii Krajowej, Przemyśl, podkarpackie
24 588,00 m2 | działka: 24 588,00 m2
2 800 000,00
Działki

Działki pod zabudowę jednorodzinną

Korczaka, Radzymin, wołomiński, mazowieckie
7 541,00 m2 | działka: 7 541,00 m2
968 035,00
Działki

Działki przemysłowe z zabudową

Kostrogaj, Płock, Płock, mazowieckie
2 291,00 m2 | działka: 2 291,00 m2
licytacja: 12.06.2024
266 925,00
Działki Nieruchomości przemysłowe

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50
Działki

Sprzedaż przedsiębiorstwa- grunty i budynki

Moskorzyn, polkowicki, dolnośląskie
1 396 342,00 m2 | działka: 1 396 342,00 m2
licytacja: 13.05.2024
8 348 000,00
Działki

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
licytacja: 26.06.2024
95 109,50