Grunt rolno-budowlany PRZETARG U SYNDYKA

2 361 600,00

Pędzewo, kujawsko-pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej należącej do (…) z siedzibą w Złejwsi Wielkiej

Syndyk masy upadłości (…) w upadłości z siedzibą w Złejwsi Wielkiej oferuje do sprzedaży w trybie z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w Pędzewie, Gmina Zławieś  Wielka, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze TO1T/000xxxx/x.

Nieruchomość obejmuje działki nr 217/1 i 376/2 o łącznej powierzchni 11,4577 ha.

Studium przewiduje na działce nr 376/2: tereny zabudowy wiejskiej z terenami mieszkaniowej ekstensywnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych;

Działka nr 217/1 – wg studium położona jest w obszarze terenów otwartych z terenami rolnymi.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej przedsiębiorstwa (…) z siedzibą w Złejwsi Wielkiej wynosi 2.361.600,00 złotych netto (słownie złotych: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) i zostanie powiększona o należny, wynikający z przepisów prawa, podatek.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta na rachunek bankowy nr 67 1240 1936 1111 0011 0946 3301 do dnia 4 marca 2024 r. wskazując w tytule przelewu „WADIUM”. W razie braku zapłaty wadium ofertę uważa się za niezłożoną.

Wadium wynosi 236.160,00 zł. (słownie złotych: dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

Oferty nabycia, należy składać do dnia 4 marca 2024 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Notarialnej Marzenny Kamińskiej – Gbur,  w Toruniu, ul. Prosta 37 lok. 2, 87–100 Toruń, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00-16:00, lub wysłać ofertę na adres w/w Kancelarii listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w sposób i według zasad określonych warunkami sprzedaży (przy czym rozstrzygająca jest data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Notarialnej Marzenny Kamińskiej – Gbur, w Toruniu, ul. Prosta 37 lok. 2, 87–100 Toruń w dniu 5 marca 2024 r. o godz. 12:00.

Materiały merytoryczne dotyczące przedmiotu sprzedaży (w tym opisy i oszacowania przedsiębiorstwa) oraz warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka w Toruniu, ul. Warszawska 6 lok. 5, w godz. 9:00 – 16:00, oraz na stronie internetowej Kancelarii Syndyka: . Istnieje także możliwość uzyskania powyższych materiałów drogą elektroniczną pisząc wiadomość na adres e-mailowy Kancelarii Syndyka: . Nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kancelarią Syndyka.

tel. +48 516 083 657.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

2 361 600,00 zł

Powierzchnia

114577 m2

Powierzchnia działki

114577 m2

Data licytacji

05.03.2024

Lokalizacja

Pędzewo, toruński, kujawsko-pomorskie

Przeznaczenie gruntu

rolno-budowlany

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Trzy działki wraz z pozostałościami budynku

Górna, Mircze, hrubieszowski, lubelskie
14 798,00 m2 | działka: 14 798,00 m2
licytacja: 08.12.2023
347 774,50

Działka zabudowana byłą piekarnią

Piekary, średzki, dolnośląskie
3 000,00 m2 | działka: 3 000,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
94 219,33

Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

Łask, łaski, łódzkie
15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
licytacja: 17.10.2023
620 500,00

Cegielnia wraz z gruntami i zabudową

Kolosy, kazimierski, świętokrzyskie
144 257,00 m2 | działka: 144 257,00 m2
licytacja: 04.03.2024
2 610 902,25

Działka: plac autobusowy, Czerwionka -Leszczyny

Czerwionka -Leszczyny, rybnicki, śląskie
1 806,00 m2 | działka: 1 806,00 m2
licytacja: 21.02.2024
138 075,00

Działka zabudowana domem i halą do remontu

Leśnica, ostródzki, warmińsko-mazurskie
5 534,00 m2 | działka: 5 534,00 m2
licytacja: 26.02.2024
308 820,00

Działki pod zabudowę jednorodzinną

Korczaka, Radzymin, wołomiński, mazowieckie
7 541,00 m2 | działka: 7 541,00 m2
968 035,00

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Działka rolna 0,74ha

Wilamów-Kolonia, zduńskowolski, łódzkie
7 400,00 m2 | działka: 7 400,00 m2
18 600,00