Grunt rolno-budowlany PRZETARG U SYNDYKA

2 361 600,00

Pędzewo, kujawsko-pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej należącej do (…) z siedzibą w Złejwsi Wielkiej

Syndyk masy upadłości (…) w upadłości z siedzibą w Złejwsi Wielkiej oferuje do sprzedaży w trybie z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w Pędzewie, Gmina Zławieś  Wielka, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze TO1T/000xxxx/x.

Nieruchomość obejmuje działki nr 217/1 i 376/2 o łącznej powierzchni 11,4577 ha.

Studium przewiduje na działce nr 376/2: tereny zabudowy wiejskiej z terenami mieszkaniowej ekstensywnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych;

Działka nr 217/1 – wg studium położona jest w obszarze terenów otwartych z terenami rolnymi.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej przedsiębiorstwa (…) z siedzibą w Złejwsi Wielkiej wynosi 2.361.600,00 złotych netto (słownie złotych: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) i zostanie powiększona o należny, wynikający z przepisów prawa, podatek.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta na rachunek bankowy nr 67 1240 1936 1111 0011 0946 3301 do dnia 4 marca 2024 r. wskazując w tytule przelewu „WADIUM”. W razie braku zapłaty wadium ofertę uważa się za niezłożoną.

Wadium wynosi 236.160,00 zł. (słownie złotych: dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

Oferty nabycia, należy składać do dnia 4 marca 2024 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Notarialnej Marzenny Kamińskiej – Gbur,  w Toruniu, ul. Prosta 37 lok. 2, 87–100 Toruń, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00-16:00, lub wysłać ofertę na adres w/w Kancelarii listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w sposób i według zasad określonych warunkami sprzedaży (przy czym rozstrzygająca jest data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Notarialnej Marzenny Kamińskiej – Gbur, w Toruniu, ul. Prosta 37 lok. 2, 87–100 Toruń w dniu 5 marca 2024 r. o godz. 12:00.

Materiały merytoryczne dotyczące przedmiotu sprzedaży (w tym opisy i oszacowania przedsiębiorstwa) oraz warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka w Toruniu, ul. Warszawska 6 lok. 5, w godz. 9:00 – 16:00, oraz na stronie internetowej Kancelarii Syndyka: . Istnieje także możliwość uzyskania powyższych materiałów drogą elektroniczną pisząc wiadomość na adres e-mailowy Kancelarii Syndyka: . Nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kancelarią Syndyka.

tel. +48 516 083 657.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

2 361 600,00 zł

Powierzchnia

114577 m2

Powierzchnia działki

114577 m2

Data licytacji

05.03.2024

Lokalizacja

Pędzewo, toruński, kujawsko-pomorskie

Przeznaczenie gruntu

rolno-budowlany

Forma prawna

własność

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki

Działka niezabudowana- LICYTACJA

Stara Zbelutka, kielecki, świętokrzyskie
15 900,00 m2 | działka: 15 900,00 m2
101 810,00
Działki

Działka budowlana

Darzyńska, Poznań, poznański, wielkopolskie
2 961,00 m2 | działka: 2 961,00 m2
900 000,00
Działki

Grunty rolne- plantacja borówki LICYTACJA

Olszowa Wola, rawski, łódzkie
12 500,00 m2 | działka: 12 500,00 m2
141 247,50
Działki

3 działki w tym jedna uzbrojona

Księgienice, lubiński, dolnośląskie
37 234,00 m2 | działka: 37 234,00 m2
100 044,45
Działki

Grunty rolne i leśne TAKŻE DLA NIE ROLNIKA

Żeliszewska, Kotuń, siedlecki, mazowieckie
53 070,00 m2 | działka: 53 070,00 m2
licytacja: 25.07.2024
148 799,25
Działki

Trzy działki wraz z pozostałościami budynku

Górna, Mircze, hrubieszowski, lubelskie
14 798,00 m2 | działka: 14 798,00 m2
licytacja: 28.06.2024
208 664,70
Działki

Działka rolno-budowlana ok 3ha

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 32 021,00 m2
licytacja: 21.07.2023
431 175,00
Działki Lokale użytkowe

Działka zabudowana byłą piekarnią

Piekary, średzki, dolnośląskie
3 000,00 m2 | działka: 3 000,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
94 219,33
Działki

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
licytacja: 26.06.2024
95 109,50