Działka z użytkami kopalnymi- żwirownia

389 733,33

Ludwinów, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

Mirosław Sacewicz

Kancelaria Komornicza nr III w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska, ul. Sadowa 11-21/9

tel: 833426891

Sygn. akt Km 1823/17

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

w drodze licytacji elektronicznej

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz Kancelaria Komornicza nr III w Białej Podlaskiej na podstawie art. 986’ § 3 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 13.10.2023 o godzinie 9.00

 

na portalu littps://elicytacje.komomik,pl/

odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

dla której SĄD REJONOWY BIAŁA PODLASKA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze: KW LU1B/000xxxxx/9

 

położonej w miejscowości: Ludwinów (Gmina Leśna Podlaska), opisanej jako: niezabudowana działka gruntu (użytki kopalne) – numer ewidencyjny działki 51/2 o powierzchni 2,1551 ha

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 21-07-2023 o godz. 9:00

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę; 584 600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 389 733,33 zł.

 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 58 460,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/11/4/PPKO

Cena

389 733,33 zł

Powierzchnia

21551 m2

Powierzchnia działki

21551 m2

Data licytacji

13.10.2023

Lokalizacja

Ludwinów, bialski, lubelskie

Przeznaczenie gruntu

kopalny

Dane dodatkowe

regularny kształt

Dojazd

nieutwardzony

Forma prawna

własność

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki

Działka z budynkiem przemysłowym

4 772,00 m2 | działka: 4 772,00 m2
licytacja: 27.06.2024
365 250,00
Działki

Działka z zabudową po stacji paliw

Jodłowa, dębicki, podkarpackie
1 100,00 m2 | działka: 1 100,00 m2
licytacja: 17.07.2024
272 120,90
Działki

Działki przemysłowe z zabudową

Kostrogaj, Płock, Płock, mazowieckie
2 291,00 m2 | działka: 2 291,00 m2
237 266,67
Działki

Duża działka z potencjałem

Armii Krajowej, Przemyśl, podkarpackie
24 588,00 m2 | działka: 24 588,00 m2
2 800 000,00
Działki Nieruchomości przemysłowe

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50
Działki

Działka: 22-550 Werbkowice

Kopernika, Werbkowice, hrubieszowski, lubelskie
7 662,00 m2 | działka: 7 662,00 m2
licytacja: 21.06.2024
55 200,00
Działki

Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

Łask, łaski, łódzkie
15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
licytacja: 17.10.2023
620 500,00
Działki Lokale użytkowe

Działka zabudowana byłą piekarnią

Piekary, średzki, dolnośląskie
3 000,00 m2 | działka: 3 000,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
94 219,33
Działki

Działka w miejscowości Garbas Drugi

Garbas Drugi, suwalski, podlaskie
20,00 m2 | działka: 20,00 m2
licytacja: 12.07.2024
2 953,34