Działka, 59-225 Chojnów, Okmiany

58 768,50

Okmiany, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 59-500 Złotoryja Rynek 13/2

tel. 768548677

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 2314/21.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Adam Misiorny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-05-2024r. o godz.11:30 w budynku Sądu
Rejonowego w Złotoryi mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 3 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 59-225 Chojnów, Okmiany, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXX.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 315/7 o pow. 24948m2 położona w Okmianach. Działka jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem, w rozumieniu ustawy o gospodarce
nieruchomościami jest nieruchomością rolną. Na terenie wycenianej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla działki 315/7 nie została wydana decyzja o
warunkach zabudowy. Działka nr 315/7 ma klasę IV bonitacji, jest położona przy drodze publicznej i jej bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki zabudowane, posiada dostęp do niezbędnego
uzbrojenia oraz jej powierzchnia nie przekracza 0,3000ha, w związku z czym nie jest ona objęta zapisami o kształtowaniu ustroju rolnego.

Suma oszacowania wynosi 78.358,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58.768,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.836,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej dnia 21-05-2024r. w kancelarii komornika do godz. 15:30 albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank SA w Złotoryi 18 10902095 0000 0001 1299 6175 najpóźniej do dnia 20-05-2024r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w/w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed rozpoczęciem  licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą  uprawomocnienia  się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 PBGZH/3/96

Szczegóły ogłoszenia

Cena

58 768,50 zł

Powierzchnia

2948 m2

Powierzchnia działki

2948 m2

Data licytacji

22.05.2024

Lokalizacja

Okmiany, legnicki, dolnośląskie

Przeznaczenie gruntu

rolny

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki

Działka pod zabudowę z naniesieniami

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 2,00 m2
licytacja: 27.10.2023
383 266,67
Działki

Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

Łask, łaski, łódzkie
15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
licytacja: 17.10.2023
620 500,00
Działki

Duża działka z potencjałem

Armii Krajowej, Przemyśl, podkarpackie
24 588,00 m2 | działka: 24 588,00 m2
2 800 000,00
Działki

Działka: 22-550 Werbkowice

Kopernika, Werbkowice, hrubieszowski, lubelskie
7 662,00 m2 | działka: 7 662,00 m2
licytacja: 21.06.2024
55 200,00
Działki

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Zawadówka, chełmski, lubelskie
4 247,00 m2 | działka: 4 247,00 m2
licytacja: 08.11.2023
126 652,67
Działki

Działka przemysłowa LICYTACJA

Sulechowska, Zielona Góra, lubuskie
12 837,00 m2 | działka: 12 837,00 m2
licytacja: 07.06.2024
3 241 650,00
Działki

Działki przemysłowe z zabudową

Kostrogaj, Płock, Płock, mazowieckie
2 291,00 m2 | działka: 2 291,00 m2
licytacja: 12.06.2024
266 925,00
Działki

Udział 1/2: Działka rolna Warszawice, 08-443

Warszawice, otwocki, mazowieckie
21 600,00 m2 | działka: 21 600,00 m2
licytacja: 20.06.2024
182 537,25
Działki

Piękna działka ze stawem i domem jednorodzinnym

Chojny, włocławski, kujawsko-pomorskie
162 900,00 m2 | działka: 162 900,00 m2
licytacja: 05.12.2023
865 447,50