Grunt rolny także dla NIE ROLNIKA

194 666,67

Raciążek, kujawsko-pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim

Łukasz Borowicz

Kancelaria Komornicza nr I w Aleksandrowie Kujawskim

87-700 Aleksandrów Kuj., ul. Słowackiego 12

KM 14/15

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 14/15,

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim mającego siedzibę pod adresem ul. Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kuj. w sali nr 103, odbędzie się

 

 

DRUGA licytacja nieruchomości rolnej

 

stanowiącej według ewidencji gruntów działki o nr 806 oraz 818/1 i powierzchni 4,3654ha położonej w Raciążku, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1A/000xxxx/1.

Istnieje rozbieżność między powierzchnią działki określonej w ewidencji gruntów a ujawnioną w treści księgi wieczystej. Nieruchomość objęta umową użyczenia na czas nieokreślony.

 

 

Suma oszacowania wynosi 292 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 194 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 200,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: PKO Bank Polski S.A. O/Centrum w Ciechocinku 15102052000000460200209007 Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 15.00. W Kancelarii Komornika można przeglądać protokół opisu i oszacowania oraz operat szacunkowy.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/512/3/BISON

Cena

194 666,67 zł

Powierzchnia

43700 m2

Powierzchnia działki

43700 m2

Lokalizacja

Raciążek, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie

Przeznaczenie gruntu

rolny

Dojazd

nieutwardzony

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Zawadówka, chełmski, lubelskie
4 247,00 m2
126 652,67

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Działki pod zabudowę jednorodzinną

Korczaka, Radzymin, wołomiński, mazowieckie
7 541,00 m2 | działka: 7 541,00 m2
968 035,00

Duża działka przemysłowa z budynkiem warsztatowym

Janusza Korczaka, Piekary Śląskie, śląskie
7 610,00 m2 | działka: 7 610,00 m2
licytacja: 21.09.2023
250 875,00

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2 | działka: 373 200,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
1 308 000,00

Działki: ul. Malwowa, Poznań-Plewiska

ul. Malwowa, Poznań, wielkopolskie
795,00 m2 | działka: 795,00 m2
licytacja: 05.10.2023
264 800,00

Grunty orne+budynki mieszkalno-gospodarcze

Nowe Grodziczno, nowomiejski, warmińsko-mazurskie
2 241,10 m2 | działka: 44 877,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | woda, szambo
licytacja: 05.09.2023
819 750,00

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50

Działki rolne- niezabudowane LICYTACJA

Borowiczki-Pieńki, płocki, mazowieckie
6 970,00 m2 | działka: 6 970,00 m2
licytacja: 06.09.2023
12 870,00