Działka: Ożarów Mazowiecki, ul 1 Maja

578 347,50

Ożarów Mazowiecki, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, ul. Poznańska 272, 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. (22) 7256402 / fax. (22) 7256402

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 1872/23.

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI W EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-05-2024r. od godz. 11:00 do 15-05-2024 r. godz. 11:00 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 1013 zn.6  w zw. z art. 867 w zw. z art. 879 zn. 1 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości:

Numer działki 114/2
Identyfikator działki 143206_4.0001.114/2
Położonej: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. 1 Maja.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na portalu elicytacje. komornik. pl. Przetarg odbędzie się w terminie wskazanym powyżej. Na podstawie art. 879 zn. 6 § 2 zn. 1 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 1 Maja, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 114/2 z obrębu 0001-01, o powierzchni równej 1000 m2. Działka w kształcie regularnym zbliżonym do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 17m i długości ok. 59.3m. Działka graniczy od wschodniej strony z drogą (ul. 1 Maja), w której znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna oraz elektroenergetyczna. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

 

Suma oszacowania wynosi 771 130,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 578 347,50zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 113,00zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika: Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173.

Zgodnie z przepisem art. 867 z. 2 § 1 kpc oraz 976 § k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

(PGNH/3/797)

Szczegóły ogłoszenia

Cena

578 347,50 zł

Powierzchnia

1000 m2

Powierzchnia działki

1000 m2

Data licytacji

08.05.2024

Lokalizacja

ul. 1 maja, Ożarów Mazowiecki, warszawski mazowiecki, mazowieckie

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50

Działka budowlana uzbrojona z naniesieniami

Międzybórz, człuchowski, pomorskie
1 398,00 m2 | działka: 1 398,00 m2
licytacja: 09.04.2024
28 500,00

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
126 812,67

Udział 1/4: Działka 58-320 Walim

Wyszyńskiego, Walim, wałbrzyski, dolnośląskie
1 000,00 m2 | działka: 1 000,00 m2
licytacja: 26.04.2024
2 868,75

Cegielnia wraz z gruntami i zabudową

Kolosy, kazimierski, świętokrzyskie
144 257,00 m2 | działka: 144 257,00 m2
2 320 802,00

Działka zabudowana byłą piekarnią

Piekary, średzki, dolnośląskie
3 000,00 m2 | działka: 3 000,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
94 219,33

Grunty inwestycyjny

Poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2 | działka: 9 092,00 m2
90 920,00

Grunt rolny także dla NIE ROLNIKA

Raciążek, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
43 700,00 m2 | działka: 43 700,00 m2
194 666,67