Działka z budynkiem produkcyjno-magazynowym

227 333,33

Gwda Wielka, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku

Krzysztof Robert Wisłocki

Kancelaria Komornicza nr III w Szczecinku

78-400 Szczecinek ul.Winniczna 24-26

tel. 943720207

Km 3397/22

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się

 

druga licytacja wieczystego użytkowania

 

nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 660 o pow. 0,2318 ha (budynkiem produkcyjnym i budynkiem mieszkalnym) w użytkowaniu wieczystym do 28-08-2035 r. Szczecin położonej: 78-400 Szczecinek, Gwda Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/000xxxx/8

 

 

Suma oszacowania wynosi 341 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 227 333,33 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Szczecinku 09 12403679 1111 0010 3948 9895 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szczecinku przy ul. Jasna 3 w pok, sekretariat I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szczecinku odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

UWAGA: WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W LICYTACJI JEST STWIERDZENIE PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO, ŻE RĘKOJMIA ZOSTAŁA WPŁACONA W KASIE KANCELARII LUB ZNAJDUJE SIĘ NA KONCIE KOMORNIKA W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/514/3/BISON

Cena

227 333,33 zł

Powierzchnia

365.6 m2

Powierzchnia działki

2318 m2

Numer działki

660

Lokalizacja

Gwda Wielka, szczecinecki, zachodniopomorskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, kanalizacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

grunt w użytkowaniu wieczystym

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, rampa, ogrzewanie

Kontakt

Podobne oferty

Kompleks biurowo magazynowy

Godziesze Wielkie, kaliski, wielkopolskie
1 145,00 m2 | działka: 5 353,00 m2
 
gotowy | prąd, klimatyzacja, siła, woda, kanalizacja
800 000,00

Budynki biurowo-produkcyjne LICYTACJA

Sportowa, Stare Polichno, gorzowski, lubelskie
1 086,00 m2 | działka: 2,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja
845 333,33

Murowana hala magazynowo- usługowo- biurowa

Daleka, Malbork, malborski, pomorskie
338,83 m2 | działka: 546,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 27.09.2023
415 275,00

Budynki produkcyjno-magazynowe

Czarnkowie, świdwiński, zachodniopomorskie
873,30 m2
790 000,00

Atrakcyjna nieruchomość o funkcji produkcyjnej

Wiązów, strzeliński, dolnośląskie
1 850,00 m2 | działka: 3 859,00 m2
 
do odświeżenia | woda, prąd, siła, kanalizacja
849 000,00

Budynek biurowy i produkcyjny- LICYTACJA

Jesienna, Częstochowa, śląskie
1 450,00 m2 | działka: 1 496,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 11.10.2023
1 094 638,50

Hala z budynkiem biurowym PRZETARG

ul.Legionów 92D, Częstochowa, częstochowski, śląskie
6 657,00 m2 | działka: 10 718,00 m2
 
do odświeżenia
4 921 200,00

Budynek magazynowo-produkcyjno-biurowy

Głęboczka, Kielce, świętokrzyskie
3 786,65 m2 | działka: 6 870,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 04.10.2023
3 978 488,00

Hala magazynowo- biurowa

Lubelska, Olsztyn, warmińsko-mazurskie
2 065,00 m2
3 346 000,00