Budynek magazynowo-produkcyjno-biurowy

3 978 488,00

Kielce, świętokrzyskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Możliwość nabycia obu budynków lub każdego osobno.

 

Nieruchomość zabudowana przy ul. Zagnańskiej 49 w Kielcach oraz nieruchomość zabudowana przy ul. Głęboczka 3 w Kielcach, wchodzące w skład masy upadłości w Kielcach ogłasza przetarg, przedmiotem którego jest zbycie:

  • Prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zagnańskiej 49 w Kielcach, woj. świętokrzyskim, objętej KW nr KI1L/00069933/7, stanowiącej działkę ewid. o nr 428/6 z obrębu 10110 o pow. 3.302 m2 wraz z prawem własności budynku i zabudowań posadowionych na tej nieruchomości, a także prawami i obowiązkami z umów związanych z ww. nieruchomością, których zestawienia obejmują załączniki nr 1 i 2 do warunków przetargu;

lub

  • Prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Głęboczka 3 w Kielcach, woj. świętokrzyskim, objętej KW nr KI1L/00151682/4, stanowiącej działkę ewid. o nr 23/2 z obrębu 10110 o pow. 6.870 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości. Nieruchomość o powierzchni użytkowej 3768,65m2, cztero i dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Konstrukcja żelbetowa z 1968 roku, budynek do odświeżenia.

Cena wywoławcza wynosi:

a) w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie nieruchomości wymienionych w pkt 1 i 2 powyżej: 29 217 488,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotychnetto;

b) w przypadku złożenia oferty nabycia tylko nieruchomości wymienionej w pkt 1 powyżej: 25 239 000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotychnetto;

c) w przypadku złożenia oferty nabycia tylko nieruchomości wymienionej w pkt 2 powyżej: 3 978 488,00 zł (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych)

 

Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 04 października 2023 rw Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).

 

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zaadresowane do wyżej wymienionej Kancelarii, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt: „V GUp 84/20”, a także umieścić w sposób wyraźny dopisek „Oferta na przetarg dot. aktywów Dorbud S.A. – KW KI1L/00069933/7 oraz KI1L/00151682/4” oraz dopisek „nie otwierać”, nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta.

Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium na rachunek masy upadłości……………….. w upadłości o nr: 16 1750 1110 0000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.) w wysokości:

  • 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie wszystkich nieruchomości wymienionych w pkt 1 i 2 powyżej;
  • 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) w przypadku złożenia oferty nabycia tylko nieruchomości wymienionej w pkt 1 powyżej,
  • 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w przypadku złożenia oferty nabycia tylko nieruchomości wymienionej w pkt 2 powyżej.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 18 października 2023 r. o godz. 10:00, w sali nr XXV.

Operaty szacunkowe wartości praw do nieruchomości, o których mowa powyżej, dostępne są w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: , a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Szczegółowe informacje i dokumenty dot. przedmiotu przetargu będą udostępniane zainteresowanym nabyciem przedmiotu przetargu, po zawarciu z Syndykiem umowy o zachowaniu poufności.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).

Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).

Szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: .

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/5/5/PMBO

Cena

3 978 488,00 zł

Powierzchnia

3786.65 m2

Powierzchnia działki

6870 m2

Numer działki

23/2

Data licytacji

04.10.2023

Lokalizacja

Głęboczka, Kielce, świętokrzyskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, kanalizacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy, biurowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, rampa

Kontakt

Podobne oferty

Budynki biurowo-produkcyjne LICYTACJA

Sportowa, Stare Polichno, gorzowski, lubelskie
1 086,00 m2 | działka: 2,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 04.01.2024
845 333,33

Hala produkcyjno-magazynowa z linią techonologiczną

Łukasiewicza, Płock, płocki, mazowieckie
5 539,66 m2 | działka: 33 361,00 m2
 
do odświeżenia
7 900 000,00

Budynek magazynowo- składowy na sporej działce

Wiele, nakielski, kujawsko-pomorskie
282,00 m2 | działka: 8 941,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, gaz, kanalizacja
1 395 769,56

Nieruchomość produkcyjno-magazynowa

Bór, Częstochowa, śląskie
3 612,00 m2 | działka: 5 182,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, gaz, kanalizacja
2 084 000,00

Budynek magazynowo – usługowy LICYTACJA

Profesora Kaliny, Ostrów Wielkopolski, ostrowski, wielkopolskie
300,00 m2 | działka: 685,00 m2
 
do remontu | prąd, woda
licytacja: 28.02.2024
245 250,00

Budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy

Ofiar Katynia, Dębno, myśliborski, zachodniopomorskie
2 384,10 m2 | działka: 2 665,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja, gaz
licytacja: 22.03.2024
567 000,00

Dom i budynki gospodarcze- kurniki

Chlebowo, lipnowski, kujawsko-pomorskie
5 196,00 m2 | działka: 109 800,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
2 607 200,00

Kompleks budynków magazynowo-garażowy

Czarnohucka, Tarnowskie Góry, tarnogórski, śląskie
5 000,00 m2 | działka: 22 416,00 m2
 
gotowy | prąd, kanalizacja, woda
11 281 285,00

Stacja paliw

ul. Nadrzeczna 2A, Ligota Nadwarcie, myszkowski, śląskie
267,30 m2 | działka: 8 405,00 m2
 
do odświeżenia
2 250 000,00