Budynki magazynowo-produkcyjne

855 000,00

Sapólno, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie

Irena Ochocińska

Plac Wolności 3/1, 77-300 Człuchów

tel. 59 834 50 76

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
 nr KW SL1Z/00018321/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie Irena Ochocińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu  21-03-2023r. o godz.10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Człuchowie mającego siedzibę przy ul.Szczecińska 1 w sali nr 6,     odbędzie się

pierwsza licytacja 

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej , stanowiąca działkę o numerze 667/1 o powierzchni 2,13 ha zabudowana budynkami;
– suszarnia drewna – pow. 253,02m2
– hala produkcyjna – pow. 922,13 m2
– budynek magazynowy – pow.244,13 m 2
– budynek magazynowy  -pow 32,67 m2
– budynek biurowo-socjalny

położonej: 77-320 Przechlewo, Sąpolno, :
dla której  Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KWSL1Z/00018321/9

Suma oszacowania wynosi 1 140 000,00zł + VAT, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    855 000,00zł + VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 114 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Spółdzielczy Człuchów 68 93260006 0013 7041 3000 0010 lub wpłacić w biurze komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.   Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów.

 

Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/199/1/PMLL

Cena

855 000,00 zł

Powierzchnia

1451.95 m2

Powierzchnia działki

21300 m2

Numer działki

667/1

Lokalizacja

Sapólno, człuchowski, pomorskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy

Dojazd

asfaltowy

Kontakt

Podobne oferty

Budynki produkcyjno-magazynowo-biurowe

Białystok, podlaskie
5 130,07 m2
3 700 000,00

Obiekt biurowo- przemysłowy

Słupsk, pomorskie
1 087,00 m2
05.04.2023
760 807,50

Hala produkcyjo-biurowa o pow. użyt. 1126,80 m2

Stargard, zachodniopomorskie
1 126,80 m2
27.09.2022
2 079 000,00

Kompleks hal magazynowych z chłodniami

Koszalin, zachodniopomorskie
12 786,00 m2
14 160 000,00

Budynki magazynowo- produkcyjne

Szczepocice Rządowe, łódzkie
931,90 m2
220 000,00

Zakład piekarniczy

Dębowa Góra, łódzkie
2 412,00 m2
2 294 000,00

Garaże w zabudowie szeregowej/ Łaziska Górne

Łaziska Górne, śląskie
348,48 m2
28.03.2023
269 370,00

Budynki produkcyjno-magazynowe

Puszczykowo, wielkopolskie
2 164,00 m2
1 000 000,00

Obiekt mieszkalno-przemysłowy

Mrowiny, dolnośląskie
461,63 m2
440 666,67