Budynki magazynowo-produkcyjne LICYTACJA

467 400,00

Komorniki, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legnicy

Kancelaria Komomicza nr I w Legnicy

Ireneusz Buczek

59-220 Legnica, ul. Adama Mickiewica 1 A/8

tel. 76 721 20 28

Km 5300/18

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

LE1L/00043133/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Ireneusz Buczek, Kancelaria Komornicza nr I w Legnicy na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy I Wydział Cywilny mającego siedzibę pod adresem ul. Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, w sali nr 3, odbędzie się

 

DRUGA licytacja nieruchomości

 

położonej pod adresem: Komorniki, w gminie Ruja, powiecie legnickim, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/00043133/0,

 

nieruchomość zabudowana obiektami warsztatowo-biurowo-magazynowymi

budynek magazynowy – Pz 148 m2,

budynek byłej stacji paliw – Pz 37 m2,

hala warsztatowa – Pz 179 m2,

budynek biurowy z cz. socjalną – Pz 192 m2,

portiernia – Pz 8m2

 

stanowiąca prawo własności działki gruntu nr 175/1 obszaru 0,4900 ha.

 

Suma oszacowania wynosi 701100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 467 400,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 70 110,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy 77 10203017 0000 2702 0118 0793 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniu: 1. 12.01.2023r. godz. 10:00 -10:30, 2. 19.01.2022r. godz. 13:00 -13:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypisu z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów.

 

Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły przez inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

467 400,00 zł

Powierzchnia

564 m2

Powierzchnia działki

4900 m2

Numer działki

175/1

Lokalizacja

Komorniki, legnicki, dolnośląskie

Stan

do remontu

Media

prąd, woda, kanalizacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

usługowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, ogrzewanie

Pliki do pobrania

Kontakt

Podobne oferty

Budynki produkcyjno-magazynowe i budynek mieszkalny

Rogajny, warmińsko-mazurskie
1 168,55 m2
10.02.2023
774 000,00

Kompleks przemysłowo-magazynowy

Dobrzyń nad Wisłą, kujawsko-pomorskie
29 486,76 m2
04.01.2023
36 604 800,00

Budynki gospodarcze – udział

Borów Wielki, lubuskie
276,00 m2
16.03.2023
46 433,33

Budynek produkcyjny z zapleczem biurowo-socjalnym PRZETARG

Garnek, śląskie
1 045,38 m2
1 092 000,00

Zakład piekarniczy

Dębowa Góra, łódzkie
2 412,00 m2
2 294 000,00

Budynki biurowo-magazynowe NOWY TERMIN LICYTACJI

Ełk, warmińsko-mazurskie
3 108,53 m2
19.01.2023
4 312 000,00

Hala produkcyjna/ Sosnowiec woj. łódzkie

Sosnowiec, łódzkie
5 358,32 m2
6 294 444,00

Dwa budynki gospodarcze- hala LICYTACJA

Zielnowo, zachodniopomorskie
737,00 m2
22.03.2023
191 372,67

Zakłady przemysłowe- rolnictwo Czempiń PRZETARG

Czempiń, wielkopolskie
2 282,00 m2
29.11.2022
1 800 000,00