Budynek magazynowo- biurowy

142 990,67

Saczkowce, podlaskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sokółce

Małgorzata Kostrycka

Kancelaria Komornicza nr II w Sokółce

16-100 Sokółka ul. Pocztowa 3

GKm 25/23

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kostrycka, podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 14.08.2024 o godzinie 9.00

 

na portalu s://e-licytacje.komornik,pl

 

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)

 

DRUGI przetarg w trybie licytacji elektronicznej

 

następujących nieruchomości:

Działka ozn. geod. nr 170 o powierzchni 0,4942 ha zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem administracyjno-produkcyjnym o konstrukcji mieszanej,

 • część administracyjno-socjalna murowano powierzchni zabudowy 77 m2,
 • część produkcyjna o konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 549m2,łączna powierzchni zabudowy 626 m2.

 

Na terenie działki usytuowana jest waga wozowa najazdowa betonowa o nośności 60 ton. Teren ogrodzony, ogrodzenie z elementów betonowych prefabrykowanych wraz z dwiema bramami przesuwnymi o konstrukcji stalowej, od strony zachodniej drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 8m, od strony wschodniej drogi o nawierzchni żwirowej o szerokości 6m. Teren nieruchomości równy, z niewielkim nachyleniu terenu w kierunku północno-wschodnim, kształt regularny prostokątny.

 

Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej. Na nieruchomości znajduje się przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna SN, na działce usytuowane są trzy słupy linii energetycznej, na dwóch słupach znajdują się transformatory.

 

Nieruchomość położona pod adresem: 16-123 Kuźnica, Saczkowce, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze Bl1S/000xxxx/6

 

Suma oszacowania wynosi 214 486,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 142 990,67zł.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08.00 do godz. 15.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Zgodnie z art. 986^ §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 21 448,60zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 0. Regionalny w Białymstoku 59102013320000110200373407 Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Licytacja zakończy się w dniu 21-08-2024 o godzinie 09:00.

 

Na podstawie art. 986 po § 3 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Na podstawie art. 986 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w 1 związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/92/4/PPKO

Cena

142 990,67 zł

Powierzchnia

626 m2

Powierzchnia działki

4942 m2

Numer działki

170

Data licytacji

14.08.2024

Lokalizacja

Saczkowce, sokólski, podlaskie

Stan

do remontu

Media

prąd, woda, szambo

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

  Kontakt ze sprzedawcą

  Podobne oferty

  Nieruchomości przemysłowe

  Budynki biurowo- magazynowe

  Składowa, Żnin, żniński, kujawsko-pomorskie
  13 919,00 m2 | działka: 13 919,00 m2
   
  do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
  licytacja: 31.07.2023
  1 500 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Hale produkcyjne- budynek hodowli drobiu

  Sierpecka, Bieżuń, żuromiński, mazowieckie
  2 007,00 m2 | działka: 2 357,00 m2
   
  do odświeżenia | prąd, woda, szambo
  426 933,33
  Nieruchomości przemysłowe

  Budynek magazynowo- składowy na sporej działce

  Wiele, nakielski, kujawsko-pomorskie
  282,00 m2 | działka: 8 941,00 m2
   
  gotowy | prąd, woda, gaz, kanalizacja
  licytacja: 15.04.2024
  1 395 769,56
  Nieruchomości przemysłowe

  Nieruchomość produkcyjno-magazynowa

  Bór, Częstochowa, śląskie
  3 612,00 m2 | działka: 5 182,00 m2
   
  do remontu | prąd, woda, gaz, kanalizacja
  2 084 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Hala magazynowo- biurowa

  Lubelska, Olsztyn, warmińsko-mazurskie
  2 065,00 m2
  3 346 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Budynki produkcyjno-magazynowe

  Polna, Węglewice, wieruszowski, łódzkie
  2 157,35 m2 | działka: 5 844,00 m2
   
  gotowy
  1 435 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Dom i budynki gospodarcze- kurniki

  Chlebowo, lipnowski, kujawsko-pomorskie
  5 196,00 m2 | działka: 109 800,00 m2
   
  do remontu | prąd, woda, szambo
  licytacja: 05.07.2024
  2 607 200,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Na sprzedaż hale magazynowe na dużej działce

  Bolesława Śmiałego, Rybnik, rybnik, śląskie
  4 200,00 m2
  licytacja: 23.08.2024
  484 500,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Dom, budynki warsztatowe i duży teren LICYTACJA

  Wałowa, Wiślinka, gdański, zachodniopomorskie
  918,00 m2 | działka: 8 500,00 m2
   
  do odświeżenia | prąd, woda, szambo
  licytacja: 19.09.2024
  839 250,00