Budynki produkcyjno-magazynowe LICYTACJA

1 540 944,00

Krzyżanowo, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Śremie

Paweł Wośko,

Kancelaria Komornicza

ul. Franciszkańska 12, 63-100 Śrem

tel. 61 283 07 94

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Paweł Wośko, Kancelaria Komornicza w Śremie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 14-04-2023r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Śremie mającego siedzibę przy ulicy Franciszkańskiej 4, 63-100 Śrem w sali nr  10 odbędzie się

 

 pierwsza licytacja nieruchomości 

 

położonej: 63-100 Śrem, Krzyżanowo 5-6, dla której  Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1M/000xxxxx/4.

Nieruchomość gruntowa, którą stanowi działka nr 21/12 o pow. 1,8085ha, zabudowana zespołem nieużytkowanych, dawnych budynków o funkcji produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym. Budynki posadowione na działce:

  • budynek biurowo-socjalny o pu=842,4 m2,
  • budynek produkcyjny o pu=2 788,0 m2,
  • budynek pomocniczy o pu=163,2 m2,
  • budynek produkcyjny o pu=1020,30 m2,
  • budynek-łącznik o charakterze magazynowym o pu=312,00 m2,
  • budynek magazynowo-produkcyjny o pu=4031,92m2,
  •  budynek administracyjny w budowie, projektowana pu=3007,2 m2.

 

Zabudowa nieruchomości po byłym gospodarstwie PGR, przebudowana i zmodernizowana, przystosowana do prowadzonej działalności gospodarczej o profilu tekstylnym i odzieżowym. Część niezabudowana tworzy dziedziniec. Zgodnie obowiązującym dla obszaru miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana w obszarze opisanym jako G/RPR tj. tereny działalności gospodarczej, budynki i urządzenia służące produkcji rolniczej.

 

Nieruchomość w znacznym stopniu zdewastowana. Dawne zabudowania folwarczne wzniesione na działce 21/12 (przebudowane później do funkcji produkcyjno-magazynowej) są także objęte ochrona konserwatorską.

Suma oszacowania wynosi 1 670 400,00zł + podatek VAT w wysokości 23% tj. 384.192,00zł łącznie 2.054.592,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 252 800,00zł + podatek VAT w wysokości 23% tj. 288.144,00zł łącznie 1.540.944,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 167 040,00zł + podatek VAT w wysokości 23% tj. 38.419,20zł łącznie 205.459,20zł na konto komornika: PKO Bank Polski SA I O w Śremie 36 10204160 0000 2602 0044 1220 lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Śremie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów.

 

Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 540 944,00 zł

Powierzchnia

12165.02 m2

Powierzchnia działki

18085 m2

Numer działki

21/12

Data licytacji

14.04.2023

Lokalizacja

Krzyżanowo, śremski, wielkopolskie

Stan

do remontu

Media

prąd, woda

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

magazynowy, produkcja rolna

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie

Kontakt

Podobne oferty

Kompleks biurowo magazynowy

Godziesze Wielkie, wielkopolskie
1 145,00 m2
800 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowe

Czarnkowie, zachodniopomorskie
873,30 m2
790 000,00

Budynki handlowo- użytkowe i plac składowy

Górki Wielkie, śląskie
2 400,00 m2
1 300 000,00

Hala z budynkiem biurowym PRZETARG

Częstochowa, śląskie
6 657,00 m2
4 921 200,00

Zakład mięsny- produkcja LICYTACJA

Mysłowice, śląskie
13 016,00 m2
28.04.2023
15 846 451,62

Obiekt biurowo- przemysłowy

Słupsk, pomorskie
1 087,00 m2
05.04.2023
760 807,50

Garaże w zabudowie szeregowej/ Łaziska Górne

Łaziska Górne, śląskie
348,48 m2
28.03.2023
269 370,00

Budynki produkcyjno-magazynowe

Puszczykowo, wielkopolskie
2 164,00 m2
1 000 000,00

Budynki magazynowo- produkcyjne

Szczepocice Rządowe, łódzkie
931,90 m2
220 000,00