Zespół pałacowo parkowy LICYTACJA

1 233 526,00

Niedźwiedzice, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sadowy

przy Sadzie Rejonowym w Złotoryi

Joanna Chudzik

Kancelaria Komornicza nr 1 w Złotoryi

59-500 Złotoryja ul.Basztowa 14/2

tel. 76 878 22 82

Km 1217/18

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Joanna Chudzik Kancelaria Komornicza nr 1 w Złotoryi zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z. art. 955 k.p.c., że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Złotoryi sala nr 103 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Niedźwiedzice, gm. Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.

Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 1112/1 oraz. 1112/30; jej obszar wynosi 165 210m2 (16,5210 ha) i zabudowana jest zespołem pałacowo-parkowym. Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów przyjętego Uchwałą Rady Gminy Chojnów Nr XXVI.157.2016 z dnia 26.08.2016 r., zmienionego Uchwałą Rady Gminy Chojnów Nr V.38.2019 Rady Gminy Chojnów z dnia 1.02.2019 r:

 

• działka gruntu nr 1112/1 obszaru – 15,4082 ha. WS – wody powierzchniowe śródlądowe (2% pow.), ZL — lasy i zadrzewienia (w przeważającej mierze, tj. 92% pow.) frunkcje rolnicze (6% pow.),

 

• natomiast działka nr 1112/30 obszaru 1,1128 ha, ZW — funkcja zainwestowania wiejskiego (w przeważającej mierze, tj. 68% pow.), R funkcje rolnicze (28% pow.jZL – lasy i zadrzewienia (4% pow,),

 

 • Zespół pałacowo-parkowy wpisany do rejestru zabytków.Parametry techniczne pałacu:

  •             Powierzchnia użytkowa- 485,87 m2, w tym:

  o             Parter – 218,05 m2

  o             I piętro – 137,32 m2

  o             Poddasze- 130,50 m2

  Układ funkcjonalno-użytkowy pozwala na adaptację obiektu na niewielki hotelik

Nieruchomość położona w granicach strefy ochrony konserwatorskiej – ścisłej. .Dział III księgi wieczystej o nr KW LE1Z/000xxxxx/4 zawiera wpis: Nieruchomość oznaczona nr działek 1 112/1 i 1 112/30 wpisana jest do rejestru zabytków.

 

Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie dóbr kultury w stosunku do tej części nieruchomości, która wpisana jest do rejestru zabytków w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r. zgodnie z paragrafem .3 umowy sprzedaży: oraz, wpis: ostrzeżenia o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Niedźwiedzice Gmina Chojnów.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą nr LEI77000xxxxx/4.

 

Nieruchomość oszacowano na kwotę 1 850 289,00 zł brutto (1 504 300,00 zł netto + podatek VAT 23% w kwocie 345 989,00 zł) Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 1 233 526,00 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c..przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. kwotę 185 028,90 zł, w gotówce w godzinach pracy kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika w Santander Bank Polska S.A. 67 1090 2095 0000 0001 0868 9366, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez. zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z. chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Licytacja może nic odbyć się bez podania przyczyn.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/1/4/PPBPS

Cena

1 233 526,00 zł

Powierzchnia

485.87 m2

Powierzchnia działki

165210 m2

Numer działki

1112/1, 1112/30

Lokalizacja

Niedźwiedzice, legnicki, dolnośląskie

Liczba pięter

3

Stan

do remontu

Forma własności

własność

Typ

hotel

Ilość pokoi/miejsc noclegowych

10

Struktura

budynek główny

Dostęp do drogi

asfaltowy

Dodatkowe

sala konferencyjna, ogrodzony, teren rekreacyjny, parking

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Hotel, restauracja i stajnie na pięknym terenie

Ruszów, zgorzelecki, dolnośląskie
2 450,00 m2
1 100 000,00

Lokal gastronomiczny z częścią hotelową do remontu

ul.Grabińska, Łódź, łódzki, łódzkie
1 293,73 m2 | działka: 5 222,00 m2
 
do remontu | prąd, kanalizacja, gaz
2 242 400,00

Sala weselna z domem mieszkalnym oraz pokojami noclegowymi

Skibniew Podawce, sokołowski, mazowieckie
872,00 m2 | działka: 8 592,00 m2
 
do odświeżenia
599 000,00

Kompleks hotelowo- gastronomiczny/ Stary Dębsk

Sochaczew, sochaczewski, mazowieckie
5 952,17 m2 | działka: 34 532,00 m2
 
gotowy
4 100 000,00

Pensjonat z z terenem inwestycyjnym/ Piaski

Częstochowska, Piasek, częstochowski, śląskie
1 545,13 m2 | działka: 7 799,00 m2
 
do odświeżenia
licytacja: 29.11.2023
3 752 133,33

Budynek hotelowo-gastronomiczny nad jeziorem

Bolesława Chrobrego, Łagów, świebodziński, lubuskie
1 163,40 m2 | działka: 865,00 m2
 
do odświeżenia
1 200 000,00

Restauracja z zapleczem hotelowym

Częstochowska 93, Lubliniec, Lubliniecki, śląskie
924,00 m2 | działka: 1 662,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, gaz, siła, woda, kanalizacja
1 390 000,00

Pensjonat w centrum miasta i budynek usługowy

Mickiewicza, Ustroń, cieszyński, śląskie
1 068,50 m2 | działka: 2 514,00 m2
 
gotowy
4 500 000,00

Część hotelu- 31 pokoi i restauracja

Gdańska, Sztutowo, nowodworski, pomorskie
1 414,75 m2
 
gotowy
licytacja: 10.05.2023
5 536 666,67