Budynek handlowo-usługowy Udział

453 500,00

Gliwice, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Marcin Wyciślik

Kancelaria Komornicza nr XX w Gliwicach,

44-100, Gliwice, ul. Chorzowska 44b/401

tel./fax: 327024432, kom. 790350161

Sygn. akt Km 287/19,

Km 102/20, Km 131/20, Km 476/20

 

 

 OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Marcin Wyciślik Kancelaria Komornicza nr XX w Gliwicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

czekamy na wyznaczenie II terminu licytacji

 

w sali nr 219 Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 732/1000 części prawa użytkowania wieczystego oraz budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Gliwicach przy ul. Okopowej 2, dla których w Sądzie Rejonowym w Gliwicach VIII Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta o numerze GLlG/00046936/1. Wskazany udział obejmuje on wszystkie niewyodrębnione lokale o łącznej powierzchni użytkowej 435,60 m. kw. tj.:

• lokal magazynowy o powierzchni użytkowej 81,3 m. kw. mieszczący się w piwnicy budynku;

• lokal mieszkalny o numerze 4 o powierzchni użytkowej 57,6 m. kw.;

• lokal mieszkalny o numerze 5 o powierzchni użytkowej 36 m. kw. wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 4,4 m. kw.;

• lokal mieszkalny o numerze 6 o powierzchni użytkowej 33,8 m. kw.;

• lokal mieszkalny o numerze 7 o powierzchni użytkowej 33,3 mi kw.;

• lokal mieszkalny o numerze 8 o powierzchni użytkowej 87,1 m. kw. wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 105,1 m kw.

 

Przedmiot licytacji oszacowany został na kwotę 680 250,00 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Cena wywołania w pierwszej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. 453 500 zł (czterysta pięćdziesiąt trzy tysięce pięćset złotych 00/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 68 025,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia pięć złotych 00/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, na rachunek bankowy komornika nr 08 1600 1172 1890 4770 2000 0003 BNP Paribas S.A. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydziale 11 Cywilnym na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem, w godzinach urzędowania Sądu, po wcześniejszym umówieniu.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej 1 nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

453 500,00 zł

Powierzchnia

435.6 m2

Lokalizacja

Okopowa, Gliwice, śląskie

Liczba pięter

1

Rodzaj ogrzewania

miejskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, gaz, kanalizacja

Umiejscowienie lokalu

osobny budynek

Przeznaczenie lokalu

usługowy, biurowy, handlowy, gastronomiczny

Dodatkowe

witryna, wentylacja mechaniczna, zaplecze magazynowe, duża sala sprzedaży

Kontakt

Podobne oferty

Budynek usługowo-gastronomiczny

Panieńszczyzna, lubelskie
456,70 m2
1 412 860,00

Lokal z witrynami na parterze

Wrocław, dolnośląskie
123,30 m2
798 000,00

Spółdzielczo własnościowe prawo do lokalu użytkowego Wołczyn

Wołczyn, opolskie
139,22 m2
139 400,00

Kamienica w centrum miasta

Chojnice, pomorskie
438,50 m2
1 500 000,00

Lokal użytkowy, handlowo-usługowy

Biskupiec, warmińsko-mazurskie
287,87 m2
490 000,00

Budynek biurowy

Zabrze, śląskie
1 948,00 m2
1 700 000,00

Budynek handlowo-biurowy Gliwice LICYTACJA

Gliwice, śląskie
1 250,00 m2
16.01.2023
415 312,50

Stacja paliw

Lgota-Nadwarcie, śląskie
550,00 m2
17.02.2023
1 812 398,85

Budynek biurowo-magazynowo-przemysłowy

Dębno, zachodniopomorskie
2 384,10 m2
430 000,00