Zabudowana działka grunut LICYTACJA

227 333,33

Zawadówka, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Barbara Szymańska

Kancelaria Komornicza nr IV w Chełmie

22-100 Chełm Plac E. Łączkowskiego 13/2A

tel. (0-82) 565-30-23

GKm 4/20 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LU1C/00054053/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Barbara Szymańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 30.01.2023 o godzinie ……………..

w Sądzie Rejonowym w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Żołnierzy I AWP 16 w sali nr 5 odbędzie się

DRUGA  licytacja nieruchomości

 

stanowiącej: działkę gruntu nr 313/3 o pow. 0,4247 ha zabudowaną budynkiem handlowo- usługowym o pow. 518,00 mkw pu oraz wiatą stalową o pow. 152,00 mkw. Działka rolno-budowlana ( grunty rolne zabudowane- grunty orne) na glebach mało zróżnicowanych klasowo dobrych i średnich kl. Illb i VIa. Siedlisko częściowo ogrodzone. Dojścia i dojazdy do budynków częściowo utwardzone ( ciągi komunikacyjne wewnętrzne- dojścia i dojazdy betonowe). Nieruchomość nieużytkowana. Uzbrojenie terenu: E, W, K. Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej oraz częściowo tereny rolne. Brzegiem działki przebiega linia energetyczna napowietrzna z pasem ochronnym po 6 m od osi linii z zakazem zabudowy oraz nasadzeń drzew wysokich. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1C/00054053/1

 

Suma oszacowania wynosi 341 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 227 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie 40102015630000550200136887 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Chełmie przy ul. Żołnierzy I AWP 16 pok. 5 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

227 333,33 zł

Powierzchnia

4247 m2

Data licytacji

30.01.2023

Lokalizacja

Zawadówka, chełmski, lubelskie

Kontakt

Podobne oferty

Grunty rolne zabudowane

Leśniewo, mazowieckie
10 533,00 m2
23.02.2023
949 987,50

Działka z rozpoczętą budową

Glinojeck, mazowieckie
4 480,00 m2
245 666,67

Działka uzbrojona i zabudowana budynkami użytkowym

Głuchołazy, opolskie
1 902,00 m2
23.02.2023
137 200,00

Działka zalesiona na sprzedaż w PRZETARGU

Zajączków, świętokrzyskie
5 900,00 m2
250 000,00

Działka zabudowana bud. gospodarczym

Tarnawa, małopolskie
11 450,00 m2
22.02.2023
332 755,50

Działka zabudowana budynkiem restauracji LICYTACJA

Korzonek, opolskie
4 746,00 m2
299 466,67

Teren pod wydobycie miedzi wraz z halą

Koźlice, dolnośląskie
4 772,00 m2
13.01.2023
316 666,67

4 działki wraz z zabudową- kurniki

Kadłub, opolskie
6 918,00 m2
17.04.2023
198 666,67

Działka pod zabudowę w centrum

Chorzów, śląskie
1 356,00 m2
20.02.2023
263 775,00