Szklarnie na sprzedaż LICYTACJA

2 314 000,00

Pleszew, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie

Piotr Tomczak

Kancelaria Komornicza nr III w Pleszewie

63-300 Pleszew ul. Słowackiego 14

tel. (62)7610714

Km 120/17

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak na podstawie art. 986 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że:

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

na portalu s://e-licytacje.komornik,pl, odbędzie się

 

DRUGA licytacja

 

nieruchomości położonej: 63-300 Pleszew, Prokopów, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1P/000xxxxx/4.

Nieruchomość to 3 działki gruntu: 32/8; 32/9; 33/1 o łącznej powierzchni 2,58ha. Na działkach posadowione szklarnie o powierzchni użytkowej 18 311m2

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu …………….r o godzinie 12:00.

 

Suma oszacowania wynosi 3 471 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 314 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 347 100,00zł najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 18 10202212 0000 5902 0079 7480 Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wy ^^ś|ą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/218/9/PPSGB

Cena

2 314 000,00 zł

Powierzchnia

18311 m2

Powierzchnia działki

25800 m2

Numer działki

32/8; 32/9; 33/1

Lokalizacja

Pleszew, pleszewski, wielkopolskie

Stan

gotowy

Media

prąd, woda

Konstrukcja

szklana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

produkcja rolna, magazynowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Nieruchomości przemysłowe

Budynki biurowo-produkcyjne z placem składowym

Mikołaja Kopernika, Brzesko, brzeski, małopolskie
643,70 m2 | działka: 3 336,00 m2
 
prąd, kanalizacja, woda
1 326 400,00
Nieruchomości przemysłowe

Hala produkcyjno-magazynowa

Jaktorowska, Żyrardów, żyrardowski, mazowieckie
623,80 m2 | działka: 2 081,00 m2
 
do odświeżenia
1 100 000,00
Nieruchomości przemysłowe

Zakład przemysłowy- przetwórstwo

Mysłowice, mysłowice, śląskie
13 016,00 m2 | działka: 15 000,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
7 000 000,00
Nieruchomości przemysłowe

Zakład magazynowo-produkcyjny LICYTACJA TERMIN!

Majkowska, Kalisz, wielkopolskie
1 637,73 m2 | działka: 5 396,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja, siła
licytacja: 02.07.2024
2 922 480,00
Nieruchomości przemysłowe

Hala produkcyjno-magazynowa z linią techonologiczną

Łukasiewicza, Płock, płocki, mazowieckie
5 539,66 m2 | działka: 33 361,00 m2
 
do odświeżenia
7 900 000,00
Nieruchomości przemysłowe

Magazyny i budynki do produkcji rolnej

Kolejowa, Czempiń, kościański, wielkopolskie
13 385,00 m2 | działka: 13 385,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
1 000 000,00
Lokale użytkowe Nieruchomości przemysłowe

Budynki biurowo- usługowy- produkcyjne

Słoneczna, Nowy Zbrachlin, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
1 852,00 m2 | działka: 4 185,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, kanalizacja, woda
licytacja: 18.04.2024
292 500,00
Nieruchomości przemysłowe

Budynki produkcyjno-magazynowo-biurowy

Otmuchowska, Nysa, nyski, opolskie
1 239,00 m2 | działka: 35 055,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
2 100 000,00
Nieruchomości przemysłowe

Budynek inwentarski- kurnik

Borowiczki-Pieńki, płocki, mazowieckie
990,00 m2 | działka: 3 977,00 m2
 
gotowy | prąd, woda
licytacja: 14.12.2023
754 268,80