Szklarnie na sprzedaż LICYTACJA

2 603 250,00

Pleszew, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie

Piotr Tomczak

Kancelaria Komornicza nr III w Pleszewie

63-300 Pleszew ul. Słowackiego 14

tel. (62)7610714

Km 120/17

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak na podstawie art. 986 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 7-03-2024r. o godz. 12:00

 

na portalu s://e-licytacje.komornik,pl, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości położonej: 63-300 Pleszew, Prokopów, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1P/000xxxxx/4.

Nieruchomość to 3 działki gruntu: 32/8; 32/9; 33/1 o łącznej powierzchni 2,58ha. Na działkach posadowione szklarnie o powierzchni użytkowej 18 311m2

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 14-03-2024r o godzinie 12:00.

 

Suma oszacowania wynosi 3 471 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 603 250,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 347 100,00zł najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 18 10202212 0000 5902 0079 7480 Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wy ^^ś|ą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/218/9/PPSGB

Cena

2 603 250,00 zł

Powierzchnia

18311 m2

Powierzchnia działki

25800 m2

Numer działki

32/8; 32/9; 33/1

Data licytacji

07.03.2024

Lokalizacja

Pleszew, pleszewski, wielkopolskie

Stan

gotowy

Media

prąd, woda

Konstrukcja

szklana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

produkcja rolna, magazynowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie

Kontakt

Podobne oferty

Działka z budynkiem produkcyjno-magazynowym

Gwda Wielka, szczecinecki, zachodniopomorskie
365,60 m2 | działka: 2 318,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
227 333,33

Hale przemysłowo-magazynowe na obszarze przemysłowym

Metalowców, Chorzów, śląskie
7 395,00 m2 | działka: 24 130,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
2 500 000,00

Dom i budynki gospodarcze- kurniki

Chlebowo, lipnowski, kujawsko-pomorskie
5 196,00 m2 | działka: 109 800,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
2 607 200,00

Zakład produkcyjno-magazynowy

Ludwika Waryńskiego, Suwałki, suwałki, podlaskie
3 795,73 m2 | działka: 9 495,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 27.07.2023
2 498 125,00

Budynek usługowy po dawnej masarni

Nowa Wieś, leszczyński, wielkopolskie
213,11 m2 | działka: 561,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
150 750,00

Budynki magazynowo- usługowe

I Armii Wojska Polskiego, Płoty, gryficki, zachodniopomorskie
869,90 m2 | działka: 1 621,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
346 666,67

Magazyny i budynki do produkcji rolnej

Kolejowa, Czempiń, kościański, wielkopolskie
13 385,00 m2 | działka: 13 385,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 31.07.2023
1 800 000,00

Hale magazynowo-produkcyjne/Żywiec

Ks. Prałata Słonki, Żywiec, żywiecki, śląskie
2 960,80 m2 | działka: 3 580,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
1 600 000,00

Kompleks magazynowy w Szczepocicach Rządowych

Szczepocice Rządowe, Radomszczański, łódzkie
930,00 m2 | działka: 3 364,00 m2
 
do remontu | woda
219 000,00