Hala magazynowo-produkcyjna LICYTACJA

564 000,00

Ogrodzieniec, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu

Piotr Małek

Kancelaria Komornicza nr II w Zawierciu

42-400 Zawiercie Ks.Kard. Stefana Wyszyńskiego 21

tel. 32 673 04 50

GKm 4/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

CZEKAMY NA PONOWNE WYZNACZENIE LICYTACJI

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy ul. Leśna 4 w sali nr 7 odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem hali magazynowej o powierzchni 1071mkw,  stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności:

 

działka nr 625/40, mapa 3, obręb Ogrodzieniec, o powierzchni 0,5772ha, w użytkowaniu wieczystym do dnia 05-12-2089r.,

nieruchomość położona: 42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1Z/000xxxxx/4.

 

Istotne informacje dodatkowe: Powierzchnia zabudowy hali stan faktyczny: 830 m2 (obmiar biegłego sądowego).

Powierzchnia użytkowa stan faktyczny: ok. 664 m2. Pomiary hali magazynowej odbiegają od powierzchni przedstawionych zarówno w księdze wieczystej jak i w kartotece budynku, nie dokonano ich zmian po wyburzeniu części hali. Widoczne są na ścianach ślady po wyburzeniu hali, nie ma informacji kiedy dokonano wyburzenia hali. Ponadto według oświadczenia dłużnika, osobie trzeciej przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poczynionych na nieruchomości -t.j. brama segmentowa stanowiąca wjazd do hali oraz okna.

 

Suma oszacowania wynosi 752.000,00zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 564.000,00zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery’ tysiące złotych 00/100).

 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75.200,00zl (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty’ całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 11301017 0021 1000 5290 0004 podając w tytule wpłaty: „Rękojmia KM 550/19, 1 Co 942/19”.

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małek informuje, że na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

564 000,00 zł

Powierzchnia

1017 m2

Powierzchnia działki

5772 m2

Numer działki

625/40

Lokalizacja

Kościuszki, Ogrodzieniec, zawierciański, śląskie

Stan

do remontu

Media

prąd, woda, kanalizacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

grunt w użytkowaniu wieczystym, budynki odrębna własność

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy

Dojazd

utwardzony

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Nieruchomości przemysłowe

Nieruchomość produkcyjno-magazynowa

Bór, Częstochowa, śląskie
3 612,00 m2 | działka: 5 182,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, gaz, kanalizacja
2 084 000,00
Działki Nieruchomości przemysłowe

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50
Nieruchomości przemysłowe

Kompleks biurowo magazynowy

Godziesze Wielkie, kaliski, wielkopolskie
1 145,00 m2 | działka: 5 353,00 m2
 
gotowy | prąd, klimatyzacja, siła, woda, kanalizacja
800 000,00
Nieruchomości przemysłowe

Budynek magazynowo-produkcyjno-biurowy

Głęboczka, Kielce, świętokrzyskie
3 786,65 m2 | działka: 6 870,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 04.10.2023
3 978 488,00
Nieruchomości przemysłowe

Hala produkcyjno-magazynowa

Jaktorowska, Żyrardów, żyrardowski, mazowieckie
623,80 m2 | działka: 2 081,00 m2
 
do odświeżenia
1 100 000,00
Nieruchomości przemysłowe

Budynek produkcyjno-biurowy

Saczkowce, sokólski, podlaskie
626,00 m2 | działka: 4 942,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
licytacja: 19.06.2024
160 864,50
Nieruchomości przemysłowe

Budynki magazynowo- produkcyjne przetwórstwo owoców

Gaj Mały, szamotulski, wielkopolskie
1 257,40 m2 | działka: 23 946,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda
478 298,00
Nieruchomości przemysłowe

Budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy

Ofiar Katynia, Dębno, myśliborski, zachodniopomorskie
2 384,10 m2 | działka: 2 665,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja, gaz
504 000,00
Nieruchomości przemysłowe

Budynki produkcyjno-magazynowe

ul.Głogowska, Nowe Miasteczko, nowosolski, lubuskie
6 769,00 m2 | działka: 22 638,00 m2
 
do remontu
2 800 000,00