Nieruchomość produkcyjno-magazynowa

2 344 500,00

Częstochowa, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Ernest Osicki

Kancelaria Komornicza,

ul.Piastowska 128  42-202 Częstochowa

tel. 34 361 13 06

Sygnatura: Km 10650/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu  14-06-2023 o godz. 11:00 

 

w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 23, 42-200 Częstochowa, pokój 22,  odbędzie się

 

pierwsza licytacja

położonej przy  ul. Bór, 42-202 Częstochowa , dla której  Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Dąbrowskiego 23/25, Częstochowa, 42-200 Częstochowa)   prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/000xxxxx/7.

 

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana, zlokalizowana w obrębie 0283, stanowiąca działkę nr 42/12, o powierzchni 5 182 m 2 położona jest w obrębie zabudowy osiedlowej, o dominującej funkcji budownictwa produkcyjno – usługowego, handlowego oraz terenów oczekujących na proces urbanizacji – strefa ekonomiczna miasta śródmiejska – dzielnica Ostatni Grosz.

 

Nieruchomość stanowi teren zabudowany III kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem byłych chłodni (urządzenia – agregaty chłodnicze oraz instalacje częściowo zdemontowane), które utraciły dotychczasowy charakter użytkowania i obecnie pełni funkcję częściowo wykorzystywanych pomieszczeń magazynowych oraz biurowo – handlowych zaadaptowanych przez podnajcmcę. Obiekt w części nic użytkowany, nie spełnia aktualnie obowiązujących norm technicznych (część pomieszczeń na III kondygnacji posiada uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru). W wyniku dewastacji obiekt posiada uszkodzone dźwigi towarowe, pozbawione aktualnych świadectw UDT oraz liczne uszkodzenia instalacji. Występuje podstawowa dostęponość do urządzeń infrastruktury technicznej.

Teren uzorojony:

• sieć energetyczna,

• sieć wodociągowa,

• sieć kanalizacyjna,

• sieć gazowa,

• sieci telekomunikacyjne.

 

Teren nieogrodzony, zniwelowany, częściowo utwardzony. Nieruchomość posiada dostęp do utwardzonej drogi publicznej – dojazd utwardzonym ciągiem komunikacji wewnętrznej – przebiegającym przez tereny Gminy Miasta Częstochowy – od strony ul. Bór. Od strony ul. Rzeżnickicj nieruchomość oddziela od drogi publicznej działka nr 42/21-stanowiąca odrębne prawo władania.

 

Przedmiotowa nieruchomość stanowi tereny obciążone prawem najmu. Zgodnie z zapisami aneksu, z dnia 01.08.2017. do umowy najmu czynsz najmu został pokryty z góry inwestycjami poczynionymi przez dotychczasowego i nowego najemcę i jest rozliczony do dnia 31.01.2039 r.. czyli do zakończenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony.

 

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy pod nazwą  „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Ostatni Grosz i Wrzosowiak, w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Alei Niepodległości”, zatwierdzonego Uchwalą Rady Miasta Częstochowy nr 420.XXXI.20I6, z dnia 17.11.2016, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego poz. 5921 z dnia 22 listopada 2016 r.- przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie terenów zabudowy produkcyjno usługowej: – IP

 

 

Suma oszacowania wynosi 3 126 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 344 500,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 312 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 73 1050 1142 1000 0023 4005 5702.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Dąbrowskiego 23, Częstochowa, 42-200  Częstochowa.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/322/1/PKBR

Cena

2 344 500,00 zł

Powierzchnia

3612 m2

Powierzchnia działki

5182 m2

Numer działki

42/12

Data licytacji

14.06.2023

Lokalizacja

Bór, Częstochowa, śląskie

Stan

do remontu

Media

prąd, woda, gaz, kanalizacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

rampa

Kontakt

Podobne oferty

Kompleks szklarniowy PRZETARG

Chodybki, kaliski, wielkopolskie
10 466,56 m2 | działka: 25 582,00 m2
licytacja: 15.12.2022
3 139 500,00

Budynki magazynowo-produkcyjne

Stare Rowiska, skierniewicki, łódzkie
778,12 m2 | działka: 70 900,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, szambo
licytacja: 26.06.2023
663 000,00

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowych

Głogowska, Nowe Miasteczko, nowosolski, lubuskie
8 600,00 m2 | działka: 22 638,00 m2
 
do remontu
2 500 000,00

Garaże w zabudowie szeregowej/ Łaziska Górne

Sikorskiego , Łaziska Górne, mikołowski, śląskie
348,48 m2 | działka: 1 648,00 m2
 
do odświeżenia
licytacja: 28.03.2023
269 370,00

Hale przemysłowo-magazynowe na obszarze przemysłowym

Metalowców, Chorzów, śląskie
7 395,00 m2 | działka: 24 130,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
2 500 000,00

Kompleks biurowo magazynowy

Godziesze Wielkie, kaliski, wielkopolskie
1 145,00 m2 | działka: 5 353,00 m2
 
gotowy | prąd, klimatyzacja, siła, woda, kanalizacja
800 000,00

Zakład przemysłowy- przetwórstwo

Mysłowice, mysłowice, śląskie
13 016,00 m2 | działka: 15 000,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
7 000 000,00

Hala magazynowo- biurowa

Lubelska, Olsztyn, warmińsko-mazurskie
2 065,00 m2
3 346 000,00

Hala produkcyjno-magazynowa PRZETARG

ul.Legionów 92 C, Częstochowa, częstochowski, śląskie
5 150,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, siła, kanalizacja
3 247 200,00