Kompleks przemysłowo-magazynowy

36 604 800,00

Dobrzyń nad Wisłą, kujawsko-pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

    WARUNKI KONKURSU OFERT

 

w postępowaniu upadłościowym GPOiW NATURA Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą (dalej: ,,GPOiW NATURA), które toczy się przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, sygn. akt: V GUp 117/18.

Organizatorem konkursu ofert jest Dariusz Galek, doradca restrukturyzacyjny nr licencji 452 – syndyk masy upadłości GPOiW Natura Sp. z o.o. w upadłości, (dalej Syndyk) ustanowiony na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydziału Gospodarczego z dnia 06 września 2018 r., sygn. akt V GU 141/18.

 

Przedmiot konkursu ofert i cena wywoławcza.

prawa własności nieruchomości położonych w: województwie kujawsko – pomorskim, powiat lipnowski, gmina Dobrzyń nad Wisłą, miejscowość Dobrzyń nad Wisłą, składającej się z działek ewidencyjnych

  • nr 865/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00038793/6;
  • nr 867/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00037527/4;
  • nr 869/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00039641/3;
  • nr 865/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00037512/6;
  • nr 865/6, 865/7 i 865/8, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00036382/8.

Nieruchomość to kompleks magazynowo- produkcyjno- biurowy. Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych w Dobrzyniu nad Wisłą to 91.903 m² zabudowanych budynkami o charakterze produkcyjnym i magazynowym o łącznej powierzchni użytkowej 29.486,76 m²

 

Cena wywoławcza opisanej powyżej kompleksu nieruchomości  wynosi 36 604 800,00 zł netto (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset cztery  tysiące osiemset złotych 00/000 netto).

 

Cena sprzedaży wyżej określonych Przedmiotów Sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie oferty to wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej Przedmiotu Sprzedaży, której dotyczy oferta, na rachunek bankowy nr 46 1240 3389 1111 00107 1244 348 do dnia 04 stycznia 2023 r. , wskazując w przelewu „ WADIUM ”. W razie braku uwagi wadium uważa się za niezgodną z normą.

 

Otwarcie i rozpoznanie oferty występującej na innym jawnym Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Dariusza Galka przy ul. Adam Mickiewicza 10 w Lipnie w dniu 05 stycznia 2023 r. o godz. 15.00.

 

Z dokumentacją dot. Przedmiotu Sprzedaży, w tym z opisem i oszacowaniem można zapoznać się w siedzibie Kancelarii Syndyka (Dariusz Galek. Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Adama Mickiewicza 10 w Lipnie) w godzinach od 10.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną pod numerem: 608 090 898. Oględziny Przedmiotu Sprzedaży możliwe są w terminie ustalonym z Syndykiem.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

36 604 800,00 zł

Powierzchnia

29486.76 m2

Powierzchnia działki

91903 m2

Numer działki

865/5, 867/1, 869/1, 865/4, 865/6, 865/7 i 865/8

Data licytacji

04.01.2023

Lokalizacja

Lipnowska, Dobrzyń nad Wisłą, lipnowski, kujawsko-pomorskie

Stan

gotowy

Media

prąd, siła, woda, kanalizacja, klimatyzacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

biurowy, magazynowy, produkcja rolna

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, rampa, ochrona, ogrzewanie

Budynki

biurowiec - biurowy

Powierzchnia:

3611 m2

Stan techniczny:

gotowy

Konstrukcja:

murowana

hala magazynowa - magazynowy

Powierzchnia:

23000 m2

Stan techniczny:

gotowy

Konstrukcja:

stalowa

Kontakt

Podobne oferty

Zakład mięsny- produkcja LICYTACJA

Mysłowice, śląskie
13 016,00 m2
17.02.2023
17 827 258,07

Hale przemysłowo-magazynowe na obszarze przemysłowym

Chorzów, śląskie
7 395,00 m2
2 500 000,00

Hala magazynowa na terenie przemysłowym

Żagań, lubuskie
3 400,45 m2
08.03.2023
1 243 420,00

Na sprzedaż kompleks magazynowy

Komorniki, dolnośląskie
564,00 m2
25.01.2023
525 825,00

Stacja paliw

Ligota Nadwarcie, śląskie
267,30 m2
2 250 000,00

Atrakcyjna nieruchomość o funkcji produkcyjnej

Wiązów, dolnośląskie
1 850,00 m2
849 000,00

Budynki magazynowo-handlowe

Rybnik, śląskie
1 434,20 m2
750 000,00

Dom i budynki użytkowo-biurowe

Gietrzwałd, warmińsko-mazurskie
1 400,00 m2
1 098 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowo-biurowe

Białystok, podlaskie
5 130,07 m2
5 500 000,00