Na sprzedaż 2 kamienice mieszkalno-użytkowe

906 731,25

Racibórz, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Sławomir Kaźmierczak

Kancelaria Komornicza nr IV w Raciborzu

47-400 Racibórz, ul. Ludwika 4/5

tel: 32 417 50 29,

Sygn.akt.Km 1734/22

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak Kancelaria Komornicza nr 4 IV w Raciborzu na podstawie art. 986 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że

 

o godz. 11:00 dnia 4 października 2023r.

 

na portalu s://e-Iicytacje.koniornik,pl/

 

rozpocznie się

 

pierwsza licytacja

 

udziału wynoszącego 37/40 części  ( POZOSTAŁE 3/40 CZĘŚCI NALEŻĄ DO GMINY RACIBÓRZ) w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, położonej w miejscowości Racibórz, przy ul. Książęcej 5 i 5A, posiadającej założoną księgę wieczystą nr GL1R/000XXXX/2 w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu.

 

Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntu nr 357/4 i 358/4, k.m. 7, obręb Ostróg, o powierzchni 0,0633 ha. Działki sąsiadują ze sobą i stanowią gospodarczą całość. Teren nieruchomości ma nieregularny kształt i płaski teren. Nieruchomość usytuowana jest przy skrzyżowaniu ul. Książęcej z ul. Rudzką. Sąsiedztwo stanowią tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i usługowej.

Północna część działki nr 358/4 zabudowana jest dwoma budynkami: mieszkalno-usługowym i mieszkalnym (5 i 5a). W południowej części działki znajduje się budynek gospodarczy w złym stanie technicznym.

 

  • Budynek mieszkalno-usługowy nr 5 jest obiektem w zabudowie zwartej, 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek został wzniesiony prawdopodobnie w latach 1914-1920 w technologii murowanej tradycyjnej z cegły, ze stropami drewnianymi, z dachem drewnianym krytym eternitem oraz tynkami cementowo-wapiennymi. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, brak c.o. Parter budynku obejmuje lokal usługowy, I i II piętro obejmuje po dwa lokale mieszkalne, strych niezagospodarowany. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 420,70 m2.
  • Budynek mieszkalny nr 5A jest obiektem w zabudowie zwartej, 4 kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek został wzniesiony prawdopodobnie w latach 1930-1940 w technologii murowanej tradycyjnej z cegły, ze stropami drewnianymi, z dachem drewnianym krytym blachodachówką, tynkami cementowo-wapiennymi, z instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, brak c.o. Parter budynku obejmuje jeden lokal mieszkalny, I piętro obejmuje jeden lokal mieszkalny, U piętro obejmuje dwa lokale mieszkalne, poddasze obejmuje jeden lokal mieszkalny. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 367,28 m2.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciborza, działka nr 358/4 położona jest w strefie oznaczonej jako: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oraz w strefie ochrony konserwatorskiej „B”. Działka nr 357/4 znajduje się w strefie dróg publicznych klasy dojazdowej.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 11 października 2023r. o godz. 11:00.

 

Suma oszacowania wynosi 1.307,000,00 zł. Wartość przysługującego dłużnikowi udziału w wysokości 37/40 części wynosi: 1.208,975,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 906.731,25 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 120.897,50 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 03 1050 1344 1000 0023 5621 4144 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru r dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, Czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w porozumieniu z Komornikiem, wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 . Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do Komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa  wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym t cnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/26/5/PPBGZ

Cena

906 731,25 zł

Powierzchnia

787 m2

Data licytacji

04.10.2023

Lokalizacja

Książęca, Racibórz, raciborski, śląskie

Liczba pokoi

20

Rodzaj budynku

kamienica

Stan

do remontu

Media

prąd, woda, gaz, kanalizacja

Dodatkowe

piwnica

Kontakt

Podobne oferty

Mieszkanie: Poznań, ul. Łebska

ul. Łebska, Poznań, wielkopolskie
54,10 m2
2 pokoje
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 04.10.2023
255 333,33

Mieszkanie: Pl. Wolności, Gozdnica

pl. Wolności, Gozdnica, żagański, lubuskie
164,50 m2
7 pokoi
 
prąd, woda
licytacja: 11.10.2023
22 500,00

Dwupokojowe mieszkanie na os. Rosochy

os. Rosochy, Ostrowiec Świętokrzyski, ostrowiecki, świętokrzyskie
48,43 m2
2 pokoje
 
do remontu | woda, woda ciepła, prąd, gaz, kanalizacja
210 000,00

Mieszkanie: Kozarek Mały 11-731

Kozarek Mały, warmińsko-mazurskie
49,56 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 02.10.2023
38 250,00

Mieszkanie: ul. Dębowa, 44-160 Rudziniec

ul. Dębowa, Rudziniec, gliwicki, śląskie
39,86 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 25.09.2023
72 750,00

Mieszkanie ul. Braci Wieniawskich, Lublin

Braci Wieniawskich, Lublin, lubelskie
32,30 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja, woda ciepła
licytacja: 28.09.2023
154 250,00

Mieszkanie ul. Dąbrowskiego, Szubin

Dąbrowskiego, Szubin, nakielski, kujawsko-pomorskie
42,42 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja, woda ciepła
licytacja: 25.09.2023
117 750,00

Mieszkanie: 76-220 Podole Wielkie

Podole Wielkie, słupski, pomorskie
54,99 m2
2 pokoje
 
prąd, woda
licytacja: 04.10.2023
73 333,33

Lokal mieszkalny: Przemocze 72-131

Przemocze, goleniowski, zachodniopomorskie
240,19 m2
10 pokoi
 
do remontu | prąd, woda
licytacja: 05.10.2023
87 675,00