Duży dom jednorodzinny z garażem LICYTACJA

812 999,25

Dziedzinek, kujawsko-pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Daniel Woźny

Kancelaria Komornicza nr XXIX w Bydgoszczy

85-081 Bydgoszcz ul. 20 Stycznia 1920r. 2/1

tel. 525610-226

Km 8252/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Bydgoszczy Daniel Woźny na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 986^* kpc podaje do publicznej wiadomości,

 

w dniu 01-08-2024 r. o godz. 10:00

 

na portalu / elicytacje.komornik.pl

 

rozpocznie się elektroniczna

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Dziedzinek, gmina Koronowo, dz. nr 58, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/000xxxxx/0.

 

Licytacja zakończy się w dniu 08-08-2024r. o godz. 10:00.

 

Działka o powierzchni 5400 m2 zabudowana w części zachodniej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 383,20 m2 w zabudowie wolnostojącej; w pozostałej części niezagospodarowana i nieogrodzona. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – nieutwardzonej działki nr 54, Uzbrojenie terenu: prąd, woda miejska. Budynek został wyposażony w przyłącze wodno-kanalizacyjne, elektryczne i telefoniczne. Instalacje wewnętrzne: elektryczna, wentylacyjna, wodno-kanalizacyjna i CO. Instalacja c.o. i c.w. zasilana z kotła na paliwo stałe.

 

Suma oszacowania wynosi 1 083 999,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 812 999,25zł Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Wskazana powyższej suma oszacowania stanowi kwotę brutto.

 

Podatek od towarów i usług wynosi 202 699,00 zł i został naliczony od kwoty netto w wysokości 881 300 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 108 399,90zł .Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Rękojmię stosownie do art. 986“’ kpc należy złożyć na rachunek bankowy komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 38 2030 0045 1110 0000 0238 7270 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznycm danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu, czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Stosownie do § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (poz. 2005) użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, zgłaszając przystąpienie do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej. Oświadczenie takie składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

 

Do oświadczenia załącza się w systemie teleinformatycznym utrwalone w postaci elektronicznej kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w imieniu osoby trzeciej. 1 Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

W dniu 25-07-2024 r. można oglądać nieruchomość od godz. 09:00 do godz. 09:15.

 

Protokół opisu i oszacowania udostępnia się w systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości. Ponadto w siedzibie kancelarii Komornika Sądowego Daniela Woźnego, mieszczącej się w Bydgoszczy przy ul. 20 Stycznia 1920 roku 2/1 (parter), można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/79/8/PPKO

Cena

812 999,25 zł

Powierzchnia

383.2 m2

Powierzchnia działki

5400 m2

Numer działki

54

Data licytacji

01.08.2024

Lokalizacja

Dziedzinek, bydgoski, kujawsko-pomorskie

Liczba pięter

2

Liczba pokoi

8

Rok budowy

2010

Rodzaj ogrzewania

węglowe, kominek

Stan

do zamieszkania

Media

energia elektryczna, kanalizacja, woda

Dodatkowe

balkon, garaż, piwnica, ogrodzony

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

  Kontakt ze sprzedawcą

  Podobne oferty

  Domy

  Zespół pałacowo-parkowy

  Krzyżanowo, śremski, wielkopolskie
  1 635,00 m2 | działka: 85 600,00 m2
   
  do remontu
  1 750 000,00
  Domy

  Dom: ul. Parkowa, 32-540 Trzebinia

  Parkowa, Trzebinia, chrzanowski, małopolskie
  134,17 m2 | działka: 2 794,00 m2
  6 pokoi
   
  energia elektryczna, woda, kanalizacja
  licytacja: 14.08.2024
  226 449,33
  Domy

  Budynek mieszkalno-usługowy LICYTACJA

  Kazimierza Wielkiego, Nowe Miasto Lubawskie, nowomiejski, warmińsko-mazurskie
  144,70 m2 | działka: 144,00 m2
  7 pokoi
   
  do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
  licytacja: 20.08.2024
  122 250,00
  Domy

  Dom: Krzewsk, 82-325 Markusy

  Krzewsk, elbląski, warmińsko-mazurskie
  61,38 m2 | działka: 1 281,00 m2
  4 pokoje
   
  energia elektryczna, kanalizacja, woda
  licytacja: 22.08.2024
  61 500,00
  Domy

  Dom jednorodzinny z lat 70-tych LICYTACJA

  Lgota, chrzanowski, małopolskie
  173,08 m2 | działka: 1 166,00 m2
   
  do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
  licytacja: 25.09.2023
  131 112,00
  Domy

  Dom i budynki magazynowo-produkcyjne

  Warszawska, Kobylany, bialski, lubelskie
  621,40 m2 | działka: 9 000,00 m2
  3 pokoje
   
  do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
  licytacja: 31.07.2024
  654 750,00
  Domy Działki

  Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

  Domaniewice, łowicki, łódzkie
  7 923,00 m2 | działka: 187 609,00 m2
  4 pokoje
   
  do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
  5 759 080,00
  Domy

  Dom, budynki gospodarcze LICYTACJA

  Rzeck, olsztyński, warmińsko-mazurskie
  207,90 m2 | działka: 22 600,00 m2
  5 pokoi
   
  do odświeżenia | woda, szambo, energia elektryczna
  1 155 660,00
  Domy Lokale użytkowe

  Kamienica z lokalami mieszkalnymi i usługowymi

  Żeromskiego, Radom, radomski, mazowieckie
  1 349,97 m2 | działka: 2 087,00 m2
   
  do remontu
  1 190 000,00