Dom i dwa pomieszczenia gospodarcze

424 500,00

Nowa Ruda, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Katarzyna Pawnuk

Kancelaria Komornicza nr III w Kłodzku

57-300 Kłodzko Grunwaldzka 2

Km 5238/16

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE E-LICYTACJI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Katarzyna Pawnuk Zastępca Andrzej Suszycki, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 5238/16,

 

w dniu 25-07-2024r. o godzinie 12:00

 

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986^ § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)

 

pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej

 

następującej nieruchomości położonej pod adresem: 57-400 Nowa Ruda, ul. Podjazdowa 14, dla której SĄD REJONOWY W KŁODZKU V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/0000xxxx/9.

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym i dwoma pomieszczeniami gospodarczymi, położonej na działkach nr: 400/1 i 402/2 (AM-20) obręb 3 – Nowa Ruda o powierzchni 0,0162 ha. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego ogółem 283,20 m2, w granicach działki nr 402/2 pow. użytkowa pomieszczeń gospodarczych ogółem 51,80 m2.

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalno-użytkowym o trzech kondygnacjach nadziemnych w całości podpiwniczonym w zabudowie zwartej zlokalizowanym w granicach działki 400/1 oraz dwukondygnacyjną częścią gospodarczą w granicach działki 402/2. Granice działki po obrysie zabudowy.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – uchwała nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dn. 30-05-2007 r. (Dz.Urz.Woj. Doln. nr 170, poz. 2167 z dn. 13-07-2007 r.) nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 5MUCI – obszar w istniejącej przewadze zabudowy śródmiejskiej mieszkaniowej wielorodzinnej i usług centrotwórczych.

Dostępność komunikacyjna jest dobra, ulicą miejską o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi skoncentrowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

 

W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego (prawo dożywotniej służebności mieszkania). Wpis ten jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, ….. zmarła dnia 8 grudnia 2020r.

Mając powyższe na uwadze za cenę oszacowania przyjęto wartość szacunkową wskazaną w operacie szacunkowym tj. 566 000,00 zł bez pomniejszania ceny o wartość służebności mieszkania wycenionej przez biegłego na kwotę 58.000,00 zł

 

Suma oszacowania wynosi 566 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 424 500,00 zł.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 13.00 do godz. 14.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: s://elicytacje.komornik,pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Na podstawie art. 986^ § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym oraz przystąpienie do licytacji.

 

Zgodnie z art. 986 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 56 600,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Kłodzku 56 1090 2327 0000 0001 1253 7720 Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Licytacja zakończy się w dniu 01-08-2024r. o godzinie 12:00.

 

Na podstawię art. 9867po § 3^ kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed 1 planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/15/3/BISON

Cena

424 500,00 zł

Powierzchnia

335 m2

Powierzchnia działki

162 m2

Numer działki

400/1, 402/2

Data licytacji

25.07.2024

Lokalizacja

Podjazdowa, Nowa Ruda, kłodzki, dolnośląskie

Liczba pięter

3

Liczba pokoi

8

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do remontu

Media

energia elektryczna, kanalizacja, woda

Dodatkowe

garaż

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

  Kontakt ze sprzedawcą

  Podobne oferty

  Domy

  Dom: Rybnik ul. Dudka

  Dudka, Rybnik, Rybnik, śląskie
  130,00 m2 | działka: 726,00 m2
  licytacja: 19.07.2024
  369 375,00
  Domy

  Dom jednorodzinny z garażem

  Ogrodowa, Łazy, zawierciański, śląskie
  250,00 m2 | działka: 2 781,00 m2
  5 pokoi
   
  do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
  licytacja: 12.07.2024
  249 333,33
  Domy

  Dom jednorodzinny z garażem

  Grottgera, Złotokłos, piaseczyński, mazowieckie
  220,00 m2 | działka: 3 700,00 m2
  4 pokoje
   
  do zamieszkania | woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz
  543 193,33
  Domy

  Budynek biurowy na dużej działce LICYTACJA

  Mazowiecka, Komorowo, ostrowski, mazowieckie
  532,00 m2 | działka: 3 257,00 m2
  5 pokoi
   
  do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, woda
  1 165 533,00
  Domy

  Dom: Bieruń Stary, ul. Za Kopcem

  Za Kopcem, Bieruń, bieruńsko-lędziński, śląskie
  155,73 m2 | działka: 766,00 m2
  4 pokoje
   
  energia elektryczna, kanalizacja, woda
  licytacja: 18.07.2024
  313 800,00
  Domy

  Dom jednorodzinny z lat 70-tych LICYTACJA

  Lgota, chrzanowski, małopolskie
  173,08 m2 | działka: 1 166,00 m2
   
  do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
  licytacja: 25.09.2023
  131 112,00
  Domy

  Dom jednorodzinny i budynki gospodarcze LICYTACJA

  Łuźna, gorlicki, małopolskie
  436,85 m2 | działka: 2 200,00 m2
  6 pokoi
   
  do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
  349 880,67
  Domy

  Dom, budynki gospodarcze i grunty LICYTACJA

  Żychlin, piotrkowski, łódzkie
  770,00 m2 | działka: 81 000,00 m2
  4 pokoje
   
  do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
  732 070,00
  Domy Hotele i turystyka Lokale użytkowe

  Zespół pałacowo-parkowy

  Sobieszyn, rycki, lubelskie
  1 520,76 m2 | działka: 18 370,00 m2
   
  do remontu
  655 000,00