Dom pl. Mickiewicza, Pilica

277 500,00

Pilica, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 42-400 Zawiercie Westerplatte 1

tel. 32 67 11 680

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 454/22

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW CZ1Z/00049010/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że; w dniu 24-02-2023r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy ul. Leśna 4 w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja : nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 42-436 Pilica, ul. Plac Mickiewicza 44, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1Z/00049010/0.
Nieruchomość stanowi działkę nr 732 k.m.5 obręb Pilica o powierzchni 0,0310 ha , zabudowaną -budynkiem mieszkalnym parterowym o powierzchni użytkowej 124,75 m2 -budynkiem niemieszkalnym wykorzystywanym jako kotłownia i skład opału o powierzchni użytkowej 31,00 m2
-budynkiem niemieszkalnym wykorzystywanym jako garaż o powierzchni zabudowy 31,00 m2 -budynkiem niemieszkalnym użytkowanym przez właściciela sąsiedniej działki jako budynek gospodarczy , o powierzchni zabudowy 15,00 m2 .
Nieruchomość położona w strefie ochrony konserwatorskiej A.

Suma oszacowania wynosi 370 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 277 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest zgodnie z art.962 § 1 złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 000,00zł. najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym licytację to jest w dniu 23-02-2023r przelewem na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Zawierciu : Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Katowicach: 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 z dopiskiem I Co 695/22 albo w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie ,dzieci ,rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość można oglądać od godziny 10:00 do godziny 14:00 na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy Leśna 4 Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowymi biegłego sądowego, z akt postępowania egzekucyjnego w sprawie I Co 695/22 .

 

Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa
tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły
powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel: 32 67 11 680.
Uwaga:
Podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi nabywca.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

277 500,00 zł

Powierzchnia

124.75 m2

Powierzchnia działki

310 m2

Numer działki

732

Data licytacji

24.02.2023

Lokalizacja

Mickiewicza, Pilica, śląskie

Liczba pokoi

4

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom na dużej działce, 63-421 Chynowa

Chynowa, wielkopolskie
150,00 m2
03.03.2023
230 854,00

Dom jednorodzinny z garażem i basenem

Jaworze, śląskie
177,79 m2
28.02.2023
516 000,00

Dom w Sierpcu do remontu

Sierpc, mazowieckie
137,70 m2
289 000,00

Dom Al. Warszawska , Lublin

Lublin, lubelskie
121,88 m2
23.02.2023
735 582,00

Budynek mieszkalno-magazynowy ,Borki

Borki, lubelskie
80,00 m2
21.02.2023
78 266,67

Dom, 34-130 Zebrzydowice

Zebrzydowice, małopolskie
175,65 m2
07.02.2023
539 333,33

Dom z działkami, Jabłoniowa, 44-321 Marklowice

Marklowice, śląskie
117,00 m2
03.02.2023
245 766,00

Dom z budynkami magazynowymi, Starokrzepice

Starokrzepice, śląskie
160,00 m2
08.02.2023
336 000,00

Budynki mieszkalno- użytkowe, udział

Raszków, wielkopolskie
363,60 m2
28.02.2023
104 812,50