Lokal magazynowo-użytkowy

85 280,00

Szczecin, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum

Łukasz Pauch

Kancelaria Komornicza nr IV w Szczecinie

70-384 Szczecin, ul. Adama Mickiewicza 12/3

tel. 91 434 08 92

Km 896/22

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Łukasz Pauch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 w sali nr 50 odbędzie się

 DRUGA licytacja lokalu niemieszkalnego

położonego: 70-234 Szczecin, Potulicka 53B/U1, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00152260/2.

 

Lokal niemieszkalny ma powierzchnię użytkową : 47,03 m2 , znajduje się w części piwnicznej budynku i składa się z wiatrołapu oraz dwóch pomieszczeń.

 

Suma oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 104 000,00 zł netto (słownie: sto cztery tysiące złotych), co daje kwotę 127 920,00zł brutto (słownie sto dwadzieścia siedem tysięcy, dziewięćset dwadzieścia złotych )- wraz z podatkiem VAT 23%, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 69 333,33 zł netto, a więc 85 280,00 brutto, (wraz z podatkiem VAT 23%). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (brutto), to jest 12 792,00zł Rękojmia może być złożona w gotówce bezpośrednio w Kancelarii Komornika Sądowego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 12/3 lub na rachunku bankowym komornika; Santander Bank Polska SA 59 1090 2268 0000 0001 2601 6758 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komorniczej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 12/3. Na tydzień przed licytacją można przeglądać operat szacunkowy w VI Wydziale Egzekucyjnym Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

85 280,00 zł

Powierzchnia

47 m2

Lokalizacja

Potulicka, Szczecin, zachodniopomorskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd

Umiejscowienie lokalu

blok

Przeznaczenie lokalu

usługowy

Kontakt

Podobne oferty

Budynek handlowo- usługowy w centrum

Biała Podlaska, lubelskie
270,40 m2
752 800,00

Działka zabudowana budynkiem restauracji LICYTACJA

Korzonek, opolskie
4 746,00 m2
299 466,67

Dwa lokale użytkowe na parterze i 1 piętrze

Sycewice, pomorskie
1 722,25 m2
509 333,33

Pawilon handlowy 3 lokale handlowo-usługowe

Legnica, dolnośląskie
277,50 m2
925 000,00

Lokal usługowy w super lokalizacji

Sopot, pomorskie
69,94 m2
1 600 000,00

Budynek usługowy z podziałem na 3 lokale

Olsztyn, warmińsko-mazurskie
617,00 m2
1 750 000,00

Lokal gastronomiczny z częścią hotelową do remontu

Łódź, łódzkie
1 293,73 m2
2 803 000,00

Budynek biurowy

Zabrze, śląskie
1 948,00 m2
1 700 000,00

Lokal użytkowy w centrum- LICYTACJA

Oława, dolnośląskie
732,79 m2
972 358,00