Dom jednorodzinny z częścią usługową nad zalewem

1 437 561,00

Karnin, lubuskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Artur Mac

Kancelaria Komornicza nr III w Gorzowie Wielkopolskim

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Czereśniowa 6/408

tel. 95 7205740

Km 364/13

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Artur Mac, Kancelaria Komornicza nr III w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 5 marca 2024r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim mającego siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 blok 10 w sali nr 227, odbędzie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

gruntowej, zabudowanej położonej pod adresem: 66-446 Deszczno, ul. Kąpieliskowa, Karnin, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/000xxxx/6, tj.:

 

– działka gruntu oznaczona nr ewidencyjnym 167/6 o powierzchni 3271m2 częściowo zabudowana budynkiem niemieszkalnym o funkcji rozrywkowo-gastronomicznej z zapleczem biurowo-socjalnym, która obecnie wykorzystywana jest w celach mieszkalnych. Przedmiotowy obiekt w zabudowie wolnostojącej i niepodpiwniczony ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 1447,00 m2 oraz powierzchnię użytkową wynoszącą 1317,26 m2 – budynek ten w niewielkiej części ( ok. 6 % całej powierzchni), położony jest na sąsiedniej działce gruntu nr 167/9, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla której prowadzona jest KW GW1G/000xxxxx/7, która nie jest przedmiotem licytacji, a właścicielem której jest Gmina Deszczno.

Nieruchomość posiada instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej tj. do ulicy Kąpieliskowej.

Budynek o powierzchni 1477,00 m2, który znajduje się na nieruchomości gruntowej, nie jest ujawniony w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Teren działki płaski, zagospodarowany. Działkę stanowi użytek oznaczony symbolem RV i RVI oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej jako grunty orne.

 

Na kwotę oszacowania nieruchomości składa się suma wartości gruntu oraz naniesień znajdujących się na nieruchomości, t.j.: wartość prawa własności działki gruntu 167/6 w kwocie 173.800,00 zł i wartość naniesień na działce gruntu nr 167/6:1.742.948,00 zł.

 

Suma oszacowania wynosi 1 916 748,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 437 561.00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 191 674,80zł. Rękojmię uiszcza się na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. Centrum w Gorzowie 02 1020 1967 0000 8602 0038 1343 , w tytule wpłaty należy wskazać : rękojmia za nieruchomość nr GW1G/00068349/6, sygn. akt KM 364/13 I u b gotówką . Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z przepisem art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.l4:00 przeglądać, w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Gorzowie WIkp. przy ul.Chopina 52 bl. 10, pok. 117, pod sygn. akt VIII Co 517/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy uprawnionego rzeczoznawcy, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Przy nabyciu nieruchomości powstaje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/176/2/BISON

Cena

1 437 561,00 zł

Powierzchnia

1317.26 m2

Powierzchnia działki

3271 m2

Numer działki

167/6

Data licytacji

05.03.2024

Lokalizacja

Kąpielowa, Karnin, gorzowski, lubuskie

Liczba pięter

1

Liczba pokoi

8

Rodzaj ogrzewania

piecowe

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, kanalizacja

Umiejscowienie lokalu

osobny budynek

Przeznaczenie lokalu

usługowy, gastronomiczny

Dodatkowe

duża sala sprzedaży, parking, zaplecze magazynowe

Kontakt

Podobne oferty

Dom ul. Fabryczna, 32-340 Wolbrom

Fabryczna, Wolbrom, olkuski, małopolskie
97,00 m2 | działka: 190,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 29.02.2024
105 075,00

Budynek usługowo-hotelowy + domki

Horoszki Duże, łosicki, mazowieckie
827,10 m2 | działka: 7 100,00 m2
10 pokoi
 
do zamieszkania | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 20.03.2024
654 169,33

Dom z garażem: Witanowice 34-103

Witanowice, wadowicki, małopolskie
166,16 m2 | działka: 996,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 29.02.2024
506 250,00

Dom i dwie działki: Najdymowo , 11-300 Biskupiec

Najdymowo, olsztyński, warmińsko-mazurskie
77,00 m2 | działka: 937,00 m2
3 pokoje
 
woda, energia elektryczna
licytacja: 29.02.2024
100 667,67

Udział 1/4: Dom 42-262 Poczesna, ul. Przemysłowa

Przemysłowa, Poczesna, częstochowski, śląskie
243,12 m2 | działka: 8 589,00 m2
licytacja: 20.03.2024
68 156,25

Budynek handlowo-biurowy Gliwice LICYTACJA

Ignacego Daszyńskiego, Gliwice, Gliwice, śląskie
1 250,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
369 166,67

Nieruchomość z potencjałem inwestycyjnym

Stefana Grabowskiego, Olsztyn, olsztyński, warmińsko-mazurskie
717,60 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
1 600 000,00

Atrakcyjna nieruchomość do wykończenia

Leśna, Tyczyn, rzeszowski, podkarpackie
158,20 m2 | działka: 1 442,00 m2
4 pokoje
 
do wykończenie | woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz
759 000,00

Dom na Mazurach z dużą działką, Tylkowo 12-130

Tylkowo, szczycieński, warmińsko-mazurskie
171,00 m2 | działka: 11 900,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda, telefon
licytacja: 21.03.2024
580 500,00