Kompleks szklarniowy Chodybki PRZETARG

941 250,00

Chodybki, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Obwieszczenie o sprzedaży obiektu szklarniowego

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że do dnia 15.12.2022 r. do godz. 14:00, można składać pisemne oferty zakupu nieruchomych składników masy upadłości objętych spisem inwentarza w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kaliszu V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 10/22 of, w tym: prawa własności nieruchomości rolnej, zabudowanej, związanej z produkcją ogrodniczą, tworzącej budynek szklarniowy, położonej w miejscowości Chodybki, obręb 0002 Chodybki, gmina Koźminek, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr KZ1A/00038481/8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 302, ściśle powiązanej w zakresie infrastruktury technicznej z nieruchomością sąsiednią ( oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 303 i 304/1), nie będącą przedmiotem przetargu, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż kwota: 543.750,00 zł (siedemset pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt zł 00/100), płatna w całości przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Syndyk nie wymaga złożenia rękojmi!

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu winni doręczyć syndykowi Mariuszowi Jeziorskiemu do kancelarii w Kaliszu (62-800), przy ul. Śródmiejskiej 15/3, w zamkniętych kopertach, podpisane oferty zakupu sporządzone w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2022 r., do godz. 14:00, osobiście bądź listem poleconym/przesyłką kurierską (decyduje chwila składania ofert) z dopiskiem:

                                          „Oferta działka: 302 , V GUp 10/22 of”

oraz

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że do dnia 15.12.2022 r. do godz. 14:00, można składać pisemne oferty zakupu nieruchomych składników masy upadłości objętych spisem inwentarza w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kaliszu V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 10/22 of, w tym: prawa własności nieruchomości rolnej, zabudowanej, związanej z produkcją ogrodniczą, tworzącej budynek szklarniowy, położonej w miejscowości Chodybki, obręb 0002 Chodybki, gmina Koźminek, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr KZ1A/00055991/1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 303 oraz 304/2, ściśle powiązane w zakresie infrastruktury technicznej z nieruchomością sąsiednią ( oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 304/1 oraz 302), nie będącą przedmiotem przetargu, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż kwota: 397.500,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset zł 00/100), płatna w całości przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Syndyk nie wymaga złożenia rękojmi!

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu winni doręczyć syndykowi Mariuszowi Jeziorskiemu do kancelarii w Kaliszu (62-800), przy ul. Śródmiejskiej 15/3, w zamkniętych kopertach, podpisane oferty zakupu sporządzone w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2022 r., do godz. 14:00, osobiście bądź listem poleconym/przesyłką kurierską (decyduje chwila składania ofert) z dopiskiem:

                                       „Oferta działka: 303 , 304, V GUp 10/22 of”.

 Wybór oferty zawierającej najwyższą zaoferowaną cenę, nastąpi w siedzibie syndyka w Kaliszu w dniu: 15.12.2022 r. o godz. 14:15.

Syndyk dokona sprzedaży składnika masy upadłości z wolnej ręki po wyłonieniu nabywcy spośród oferentów spełniających warunki uczestnictwa w konkursie ofert, w szczególności spełniających wymogi Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655, 2320, z 2021 r. poz. 234.), za najwyższą oferowaną cenę, płatną w całości przed zawarciem umowy sprzedaży, nie niższą niż wartość stanowiąca cenę wywoławczą nieruchomości, której dotyczy oferta zakupu.

Oszacowanie nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego / biegłego sądowego oraz warunki przetargu dostępne są w siedzibie syndyka – Kalisz, ul. Śródmiejska 15/3, tel. (62) 598 20 50, e-mail:.

Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od postępowania przetargowego (konkursu ofert), a także zmiany warunków przetargowych na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Nieruchomość/ci można oglądać w dniach od 28.11.2022 r. do 08.12.2022 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Informacje dodatkowe

Szczegóły ogłoszenia

Cena

941 250,00 zł

Powierzchnia

10466.46 m2

Powierzchnia działki

14783 m2

Numer działki

302, 303, 304/2

Lokalizacja

Chodybki, kaliski, wielkopolskie

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

produkcja rolna

Kontakt

Podobne oferty

Hale magazynowo- przemysłowa i mieszakanie

Śrem, wielkopolskie
875,19 m2
10.03.2023
790 500,00

Budynki biurowo- magazynowe PRZETARG

Żnin, kujawsko-pomorskie
2 290,00 m2
29.11.2022
1 500 000,00

Kompleks przemysłowo-magazynowy

Dobrzyń nad Wisłą, kujawsko-pomorskie
29 486,76 m2
04.01.2023
36 604 800,00

Kompleks szklarniowy PRZETARG

Chodybki, wielkopolskie
10 466,56 m2
15.12.2022
3 139 500,00

Budynki magazynowo- produkcyjne

Szczepocice Rządowe, łódzkie
931,90 m2
220 000,00

Budynek przemysłowo biurowy

Elbląg, warmińsko-mazurskie
215,70 m2
157 000,00

Budynek produkcyjno – magazynowy PRZETARG

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie
13 018,22 m2
3 025 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowo-biurowy

Nysa, opolskie
1 239,00 m2
2 100 000,00

Kompleks budynków magazynowo-garażowy

Tarnowskie Góry, śląskie
5 000,00 m2
11 281 285,00