Kompleks kurników i silosów

8 949 187,50

Konotop, lubuskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w miejscowości Marianki.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Izabela Maniak

Kancelaria Komornicza nr 111 w Nowej Soli

67-100 Nowa Sól Długa 4

tel. 683766112

Km 1014/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Izabela Maniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że;

 

w dniu 12-10-2023r. o godz.09:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 110, odbędzie się

pierwsza licytacja

 

nieruchomości położonych w miejscowości Marianki, gmina Kolsko, dla których Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze

KW ZG1N/000xxxx/0- działka nr 8/24,

KW ZG1N/000xxxxx/2 – działka nr 8/20,

KW ZG1N/000xxxxx/6 – działka nr 8/25.

 

Przedmiotem licytacji są nieruchomości. – oznaczona ewidencyjnie jako dz. nr 8/24 o pow. 11,2916 ha, zabudowana 6 kurnikami jednokondygnacyjnymi, bez podpiwniczenia o łącznej powierzchni użytkowej 17 369,8 m2 i budynkiem agregatu prądotwórczego o powierzchni zabudowy 46 m2 , dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi księgę wieczystą KW ZG1N/000xxxx/0.

Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony do dnia 07.09.2040 roku. Wyposażenie technologiczne, wentylacyjne, grzewcze, gazowe jest własnością osób trzecich.

 

– zabudowana budynkiem administracyjno-socjalnym o powierzchni zabudowy 84 m2 i powierzchni użytkowej 66,35 m2, 4 baterie silosów wraz z niezbędną infrastrukturą do jej obsługi, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 8/20 o powierzchni 0,9000 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW ZG1N/000xxxx/2.

Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony do dnia 07.09.2040 roku.

 

Budowle i budynek są własnością osób trzecich – oznaczona ewidencyjnie jako dz. nr 8/25 o pow. 0,8335 ha, zabudowana wagą towarową 50T z budką wagową, utwardzonym placem pod butle gazowe, basenem przeciwpożarowym, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi księgę wieczystą KW ZG1N/000xxxxx/6.

Urządzenia i budowle w postaci wagi towarowej i budki wagowej są własnością osób trzecich. Dla danego obszaru brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie: – w części w jednostce oznaczonej symbolem E6.P16 opisana jako wytwórczość, przemysł, składy, transport, hodowla, ogrodnictwo, – w części jednostka oznaczona symbolem E5 opisana jako tereny ekologiczne (las, park, tereny otwarte) obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej (pola). Umowa dzierżawy ujawniona jest w dziale III ksiąg wieczystych KW ZG1N/000xxxx/0 i KW ZG1N/000xxxx/2. Wartość dzierżawy została oszacowana na kwotę 4.10(j.000,00zł. Zgodnie z art. 1002 k.p.c. z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa łata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.

 

Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym nieruchomości z dnia 06.02.2023 roku, który znajduje się w aktach sprawy.

 

Nieruchomość KW ZG1N/000xxxx/0 oszacowano na kwotę: 11.932.250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8.949.187,50 zł

Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany Jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 1.193,225,00 zł

 

Nieruchomość KW ZG1N/000xxxx/2 oszacowano na kwotę: 469.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 351.975,00 zł

Zgodnie z art. 962 § I kpc przystępujący do przetargu obowiązany Jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tJ. 46.930,00 zł.

 

Nieruchomość KW ZG1N/000xxxx/6 oszacowano na kwotę: 28.995,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21.746,25 zł

Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany Jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tJ. 2.899,50 zł

 

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg – rękojmia powinna znajdować się na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w czwartki od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego oraz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego ( po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem ).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/17/2/PEKO

Cena

8 949 187,50 zł

Powierzchnia

17369.8 m2

Powierzchnia działki

112916 m2

Numer działki

8/20, 8/24, 8/25

Data licytacji

12.10.2023

Lokalizacja

Konotop, nowosolski, lubuskie

Stan

gotowy

Media

prąd, woda, szambo

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

magazynowy, produkcja rolna

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, rampa

Kontakt

Podobne oferty

Magazyny i budynki do produkcji rolnej

Kolejowa, Czempiń, kościański, wielkopolskie
13 385,00 m2 | działka: 13 385,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 31.07.2023
1 800 000,00

Hale przemysłowo-magazynowe na obszarze przemysłowym

Metalowców, Chorzów, śląskie
7 395,00 m2 | działka: 24 130,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
2 500 000,00

Hala produkcyjna/ Sosnowiec woj. łódzkie

Sosnowiec, zgierski, łódzkie
5 358,32 m2 | działka: 21 264,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja
6 294 444,00

Budynek biurowy i produkcyjny- LICYTACJA

Jesienna, Częstochowa, śląskie
1 450,00 m2 | działka: 1 496,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 11.10.2023
1 094 638,50

Zakład piekarniczy

Dębowa Góra, skierniewicki, łódzkie
2 412,00 m2 | działka: 7 918,00 m2
 
gotowy
2 294 000,00

Budynki biurowo-produkcyjne LICYTACJA

Sportowa, Stare Polichno, gorzowski, lubelskie
1 086,00 m2 | działka: 2,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja
845 333,33

Kompleks biurowo magazynowy

Godziesze Wielkie, kaliski, wielkopolskie
1 145,00 m2 | działka: 5 353,00 m2
 
gotowy | prąd, klimatyzacja, siła, woda, kanalizacja
800 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowo-biurowe

Kleeberga, Białystok, podlaskie
5 130,07 m2 | działka: 13 300,00 m2
3 700 000,00

Restauracja z zapleczem hotelowym

Częstochowska 93, Lubliniec, Lubliniecki, śląskie
924,00 m2 | działka: 1 662,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, gaz, siła, woda, kanalizacja
1 480 000,00