Kompleks działek w strefie ekonomicznej

405 346,50

Żłobnica, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie

Jacek Wojciech Hajdukiewicz

Kancelaria Komornicza nr 11 w Bełchatowie

Bełchatów, ul. Kościuszki 17

tel. 44 6350480

Sygn. sprawy Km 1179/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Jacek Wojciech Hajdukiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 29-03-2023r. o godz.08:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul.Okrzei 4 w sali nr VI, odbędzie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana działki o nr 677/3, 678/4, 679/4, 756/1, 680/4, 681/4 o łącznej pow. 2,2756 ha, działki stanowią kompleks w strefie ekonomicznej, położone obok siebie. Działki nieuzbrojone.

W MPZP oznaczone jako 5P- teren zabudowy produkcyjnej.

 

położonej: 97-410 Kleszczów, Żłobnica, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/000xxxxx/2

 

Suma oszacowania wy nosi 439 400,00 zł. plus podatek od towarów i usług (23%) Cena wywołania wynosi 329 550,00 zł plus podatek od towarów i usług (23% – 75 796,50zł)

Rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 940,00 zł plus podatek od towarów i usług (23%) należy uiścić na konto komornika: PKO BP S.A. O/ w Bełchatowie numer: 70 1020 3958 0000 9702 0065 8591, najpóźniej na dzień przed terminem licytacji. Biegły sądowy w operacie szacunkowym określił wartość nieruchomości netto. Z uwagi na obowiązki podatkowe spółki dłużnej komornik uwzględnił właściwą stawkę podatku od tow arów i usług.

 

Pouczenia: – Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym arty kule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, po uprzednim ustaleniu tego faktu z jej obecnym właścicielem, komornik nie posiada możliwości udostępnienia nieruchomości. Chętnym do nabycia nieruchomości przysługuje możliwość przeglądania dokumentacji w kancelarii komornika w zakresie odpisu protokołu oszacowania nieruchomości, operatu szacunkowego biegłego sądowego, wypisu z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

S/98/10/PPKR

Szczegóły ogłoszenia

Cena

405 346,50 zł

Powierzchnia

22756 m2

Data licytacji

29.03.2023

Lokalizacja

Żłobnica, bałhatowski, łódzkie

Kontakt

Podobne oferty

Działki z bud. użytkowymi do remontu, m. Pilec

Pilec, warmińsko-mazurskie
1 648,00 m2
28.04.2023
385 500,00

Działki zabudowane szklarniami

Chodybki, wielkopolskie
14 783,00 m2
802 666,67

4 działki wraz z zabudową- kurniki

Kadłub, opolskie
6 918,00 m2
17.04.2023
198 666,67

Budynek mieszkalno- użytkowy Rynek

Nowe Miasto Lubawskie, warmińsko-mazurskie
144,00 m2
04.04.2023
217 333,33

Działki zabudowane mieszkalno/użytkowe

Domaszowice, opolskie
762,00 m2
282 904,50

Działka zabudowana budynkiem restauracji LICYTACJA

Korzonek, opolskie
4 746,00 m2
299 466,67

Grunt rolny TAKŻE DLA NIEROLNIKA

Dobrocice, świętokrzyskie
80 937,00 m2
31.03.2023
469 267,00

2 działki rolne, także dla NIE ROLNIKA

Przegaliny Duże, lubelskie
12 810,00 m2
16 870,00

Działka zabudowana bud. gospodarczym

Tarnawa, małopolskie
11 450,00 m2
19.04.2023
295 782,67