Hale magazynowo-warsztatowe z placem manewrowym

3 113 988,00

Wałbrzych, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Witold Michalski

Kancelaria Komornicza nr V w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych ul. Słowackiego 5/5

Km41/22

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Witold Michalski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

 

od dnia 13-12-2023r. godz. 12:00 do dnia 20-12-2023 r. godz. 12:00,

odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

 

wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 58-304 Wałbrzych, Ludowa, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/000xxxx/3 o powierzchni 31 341,00 m2, zabudowanej budynkami na cele magazynowe i użytkowe o powierzchni użytkowej 2 912,00 m2, będącej oddanej w użytkowanie wieczyste dłużnikowi:

 

Licytacja odbędzie się w trybie licytacji elektronicznej. Szczegółowe informacje o sposobie udziału w licytacji reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2021r. w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje elektroniczne.

 

Suma oszacowania wynosi 3 375 600,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23% co daje kwotę brutto 4 151 988,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 3 113 991,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 415 198,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 03 109022710000 00011224 2416 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych; I Co 316/22).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnimia się postanowienia o przysądzeniu własności. U

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/2/1/PPING

Cena

3 113 988,00 zł

Powierzchnia

2912 m2

Powierzchnia działki

31341 m2

Data licytacji

13.12.2023

Lokalizacja

Ludowa, Wałbrzych, dolnośląskie

Stan

do remontu

Media

prąd, kanalizacja, woda

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

grunt w użytkowaniu wieczystym, budynki odrębna własność

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, rampa

Kontakt

Podobne oferty

Nieruchomość produkcyjno-magazynowa

Bór, Częstochowa, śląskie
3 612,00 m2 | działka: 5 182,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, gaz, kanalizacja
licytacja: 29.11.2023
2 084 000,00

Budynki magazynowo-produkcyjne LICYTACJA

Komorniki, legnicki, dolnośląskie
564,00 m2 | działka: 4 900,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 17.05.2023
467 400,00

Budynek usługowy- była sala bankietowa LICYTACJA

Budzisz, Dębica, dębicki, podkarpackie
545,00 m2 | działka: 1 995,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | woda, gaz, kanalizacja
1 304 127,33

Budynek usługowy po dawnej masarni

Nowa Wieś, leszczyński, wielkopolskie
213,11 m2 | działka: 561,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
licytacja: 19.12.2023
150 750,00

Hala produkcyjno-magazynowa z linią techonologiczną

Łukasiewicza, Płock, płocki, mazowieckie
5 539,66 m2 | działka: 33 361,00 m2
 
do odświeżenia
7 900 000,00

Garaże w zabudowie szeregowej/ Łaziska Górne

Sikorskiego , Łaziska Górne, mikołowski, śląskie
348,48 m2 | działka: 1 648,00 m2
 
do odświeżenia
licytacja: 28.03.2023
269 370,00

Działka z budynkiem produkcyjno-magazynowym

Gwda Wielka, szczecinecki, zachodniopomorskie
365,60 m2 | działka: 2 318,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 10.01.2024
227 333,33

Budynek produkcyjno-magazynowy LICYTACJA

Stefana Czarnieckiego, Puszczykowo, poznański, wielkopolskie
2 247,00 m2 | działka: 1 882,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 07.12.2023
1 106 666,67

Hale przemysłowo-magazynowe na obszarze przemysłowym

Metalowców, Chorzów, śląskie
7 395,00 m2 | działka: 24 130,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
2 500 000,00