Hala magazynowo- biurowa

3 346 000,00

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

NIERUCHOMOŚĆ W OLSZTYNIE  NA SPRZEDAŻ

 

Syndyk upadłości   PANDA KM Sp. j. Przemysław Kaczyński, Izabela Markiewicz w upadłości likwidacyjnej

Ogłasza  przetarg na sprzedaż:

prawa wieczystego użytkowania, działki gruntu nr 5/2, obręb nr 159  o  powierzchni: 0,4058 ha położonej w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 9, zabudowanej stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności-magazynem o powierzchni 2.065 m.kw. dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00088477/7

Cena wywoławcza sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Olsztynie wraz z budynkami wynosi: 3 346 000 zł netto (70 % ceny oszacowania)

Szczegóły określone są w Regulaminie sprzedaży

Składanie ofert:

Oferty nabycia , należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z adnotacją „Oferta przetargowa PANDA KM Sp. j. Przemysław Kaczyński, Izabela Markiewicz” na adres: Kancelaria Notarialna Elżbiety Brewki, Olsztyn, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn, w terminie do 5 grudnia  2022r. do godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2022r o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości:

330 000 (trzysta trzydzieści tysięcy) złotych.

Kwota wadium winna zostać wpłacona na rachunek masy upadłości

nr 25 9364 0000 2010 0039 4239 0001 do dnia składania ofert.

Pisemna oferta powinna spełniać warunki określone w Regulaminie sprzedaży, dołączonym do akt postępowania upadłościowego.

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie: www.syndykwasilewski.pl w zakładce aktualności/regulaminy sprzedaży

Operaty szacunkowe udostępniane są przez syndyka.

Każdy oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży.

Zastrzega się prawo do odwołania, przerwania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu: 604-439-299 w godz.9-14.

3 346 000 zł netto.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

3 346 000,00 zł

Powierzchnia

2065 m2

Data licytacji

20.06.2022

Lokalizacja

Lubelska, Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Kontakt

Podobne oferty

Budynki magazynowo-handlowe

Rybnik, śląskie
1 434,20 m2
750 000,00

Zakład piekarniczy

Dębowa Góra, łódzkie
2 412,00 m2
2 294 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowe i budynek mieszkalny

Rogajny, warmińsko-mazurskie
1 168,55 m2
10.02.2023
774 000,00

Atrakcyjna nieruchomość o funkcji produkcyjnej

Wiązów, dolnośląskie
1 850,00 m2
849 000,00

Hale magazynowo- przemysłowa i mieszakanie

Śrem, wielkopolskie
875,19 m2
10.03.2023
790 500,00

Hala produkcyjno-magazynowa z linią techonologiczną

Płock, mazowieckie
5 539,66 m2
8 870 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowo-biurowy

Nysa, opolskie
1 239,00 m2
2 100 000,00

Nieruchomość przemysłowo-usługowa Gorzowska

Dębno, zachodniopomorskie
4 300,00 m2
2 800 000,00

Budynki biurowo- magazynowe PRZETARG

Żnin, kujawsko-pomorskie
2 290,00 m2
29.11.2022
1 500 000,00