Grunty rolne na sprzedaż- 4,98 ha

156 000,00

Ruszów, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym

Małgorzata Nowicka

Kancelaria Komornicza nr III w Zgorzelcu

59-900 Zgorzelec, ul. Langiewicza 24/4

tel. 75 723 62 63,

Sygn. akt GKm 43/21 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III w Zgorzelcu zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Ruszowie , gmina Węgliniec, działki ewidencyjne nr 38, 41, 42, 62/3, 62/5, 63/1, 63/2, 66/11, 67/1 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/000xxxxxxx/1.

Łączna powierzchnia działek wynosi 4,9786 ha.

 

8 działek przeznaczonych jest w planie miejscowym jako tereny rolne z zakazem lokalizacji zabudowy kubaturowej (R). Działki 38, 41, 42 położone są poza obszarem wsi i stanowią użytki zielone, tj. łąki, działka 38 jest częściowo zadrzewiona. Działki 62/5, 63/1, 63/2 stanowią użytki zielone z rozproszonymi zadrzewieniami i zakrzaczeniami, wspólnie tworzą wspólnie zagospodarowany wybieg dla koni, ogrodzony i oświetlony. Wszystkie działki stanowią przedłużenie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego zlokalizowanego na działkach 57/3, 57/4, 58/2 i 60.

 

1 działka przeznaczona jest w planie miejscowym jako tereny rolne z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej (Rm), jest użytkowana jako teren zielony.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 234 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 156 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 23.400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg – do dnia 03.03.2023r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych 1 uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

156 000,00 zł

Powierzchnia

49786 m2

Lokalizacja

Ruszów, zgorzelecki, dolnośląskie

Kontakt

Podobne oferty

Działka budowlana narożna

Świerkowa, Chojniczki, chojnicki, pomorskie
2 234,00 m2
173 400,00

Działka pod zabudowę

Stokrotki, Rewal, gryficki, zachodniopomorskie
1 201,00 m2
licytacja: 22.05.2023
476 250,00

Działka, ul. Szosa Maszewska, Stargard

Szosa Maszewska, Stargard, zachodniopomorskie
3 666,00 m2
licytacja: 15.06.2023
140 250,00

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Zabrzańsk, Bytom, śląskie
44 211,00 m2 | działka: 44 211,00 m2
3 900 000,00

Działka niezabudowana z mediami

Wola Łącka, płocki, mazowieckie
600,00 m2
119 333,33

Działka, ul. Słowackiego, Brzezie, 66-100 Sulechów

Słowackiego, Brzezie, zielonogórski, lubuskie
1 903,00 m2
licytacja: 05.07.2023
120 847,50

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2 | działka: 9 092,00 m2
90 920,00

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2 | działka: 373 200,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
1 308 000,00

Grunt inwestycyjny

poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00