Grunty rolne na sprzedaż- 4,98 ha

175 500,00

Ruszów, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym

Małgorzata Nowicka

Kancelaria Komornicza nr III w Zgorzelcu

59-900 Zgorzelec, ul. Langiewicza 24/4

tel. 75 723 62 63,

Sygn. akt GKm 43/21 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III w Zgorzelcu zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 06.03.2023 r. o godz. 12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Ruszowie , gmina Węgliniec, działki ewidencyjne nr 38, 41, 42, 62/3, 62/5, 63/1, 63/2, 66/11, 67/1 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00038492/1.

Łączna powierzchnia działek wynosi 4,9786 ha.

 

8 działek przeznaczonych jest w planie miejscowym jako tereny rolne z zakazem lokalizacji zabudowy kubaturowej (R). Działki 38, 41, 42 położone są poza obszarem wsi i stanowią użytki zielone, tj. łąki, działka 38 jest częściowo zadrzewiona. Działki 62/5, 63/1, 63/2 stanowią użytki zielone z rozproszonymi zadrzewieniami i zakrzaczeniami, wspólnie tworzą wspólnie zagospodarowany wybieg dla koni, ogrodzony i oświetlony. Wszystkie działki stanowią przedłużenie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego zlokalizowanego na działkach 57/3, 57/4, 58/2 i 60.

 

1 działka przeznaczona jest w planie miejscowym jako tereny rolne z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej (Rm), jest użytkowana jako teren zielony.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 234 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 175 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 23.400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg – do dnia 03.03.2023r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych 1 uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

175 500,00 zł

Powierzchnia

49786 m2

Data licytacji

06.03.2023

Lokalizacja

Ruszów, zgorzelecki, dolnośląskie

Kontakt

Podobne oferty

Działki niezabudowane także dla NIE ROLNIKA

Bodzechów, świętokrzyskie
10 900,00 m2
19.01.2023
20 812,50

Działki zabudowane szklarniami

Chodybki, wielkopolskie
14 783,00 m2
802 666,67

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Sandomierz, świętokrzyskie
1 238,00 m2
67 466,00

Stacja paliw

Lgota-Nadwarcie, śląskie
550,00 m2
17.02.2023
1 812 398,85

Działka pod zabudowę w centrum

Chorzów, śląskie
1 356,00 m2
20.02.2023
263 775,00

Grunty rolne, także dla NIE ROLNIKA

Modrzewie, mazowieckie
39 800,00 m2
13.02.2023
52 133,33

Grunt inwestycyjny

Jasin, wielkopolskie
25 019,00 m2
1 850 000,00

Niezabudowana działka TAKŻE DLA NIE ROLNIKA

Kąkolewice, wielkopolskie
11 641,00 m2
349 230,00

Nieruchomość gruntowa Debrzno

Debrzno, pomorskie
18 600,00 m2
02.03.2023
154 725,00