Grunty rolne i zabudowania do remontu

382 466,67

Sulisławice, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich

Henryk Kupis

Kancelaria Komornicza nr 1 w Ząbkowicach Śl.

57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1-go Maja 8F

tel. 748151202

GKm 16/22

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

 CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowa 1 w sali nr 24, odbędzie się

 

DRUGA licytacja nieruchomości

 

stanowiącej nieruchomość położona na działkach nr 95, 53, 299, 51/1, 285/3 o ogólnej powierzchni 4,05 ha.

 

Nieruchomość w obrębie dz. nr 95 o pow. 1,23 ha zabudowana jest budynkiem produkcyjno-mieszkalnym (dawna piekarnia) oraz budynkiem gospodarczym (dawna owczarnia) w pozostałej części na terenie użytków Rllla i RIVa grunty użytkowane są rolniczo.

Działka nr 299 o pow. 0,15 ha stanowi pastwisko klasy V,

działka nr 285/3 o pow. 0,22 ha stanowi grunt rolny – Rllla i użytkowana jest rolniczo,

działka nr 53 o pow. 1,43 ha stanowi łąki kl. IV, pastwisko kl. V oraz las,

działka nr 51/1 o pow. 1,02 ha jest łąką kl. IV i pastwiskiem kl. V.

 

położonej: 57-200 Ząbkowice Śl., Sulisławice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/000xxxxx/4

 

Suma oszacowania wynosi 573 700,00zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 382 466,67zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 370,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 72 10902372 0000 0006 0400 4445 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/203/2/BISON

Cena

382 466,67 zł

Powierzchnia

40500 m2

Lokalizacja

Sulisławice, ząbkowicki, dolnośląskie

Kontakt

Podobne oferty

Działka zabudowana budynkiem restauracji LICYTACJA

Korzonek, opolskie
4 746,00 m2
299 466,67

Dwie działki pod zabudowę

Płock, mazowieckie
860,00 m2
05.04.2023
73 222,00

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, małopolskie
187 400,00 m2
09.12.2022
17 967 623,00

Działka zalesiona na sprzedaż w PRZETARGU

Zajączków, świętokrzyskie
5 900,00 m2
250 000,00

Działki, 26-713 Kazanów

Kazanów, mazowieckie
13 699,00 m2
18.04.2023
18 693,33

Działki zabudowane szklarniami

Chodybki, wielkopolskie
14 783,00 m2
802 666,67

Działki zabudowane mieszkalno/użytkowe

Domaszowice, opolskie
762,00 m2
282 904,50

Grunty rolne zabudowane

Leśniewo, mazowieckie
10 533,00 m2
844 433,33

Grunt rolny TAKŻE DLA NIEROLNIKA

Dobrocice, świętokrzyskie
80 937,00 m2
31.03.2023
469 267,00